Main Menu
User Menu

20. pěší divize (motorizovaná) [1937-1943]

20th Infantry Division (motorized)

20. Infanterie-Division (motorisiert)

     
Název:
Name
20. pěší divize (motorizovaná)
Originální název:
Original Name:
20. Infanterie-Division (motorisiert)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.10.1937
Předchůdce:
Predecessor:
20. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
23.07.1943
Nástupce:
Successor:
20. divize tankových granátníků
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.09.1939-DD.09.1939 XIX. armádní sbor (motorizovaný)
DD.09.1939-DD.10.1939 Skupina armád Sever
DD.10.1939-DD.11.1939 -
DD.11.1939-DD.06.1940 XVI. armádní sbor (motorizovaný)
DD.06.1940-02.07.1940 XXXXI. armádní sbor (motorizovaný)
02.07.1940-13.07.1940 2. armáda
13.07.1940-14.09.1940 XIV. armádní sbor (motorizovaný)
14.09.1940-31.10.1940 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití XXXXV
31.10.1940-08.12.1940 Tanková skupina 3
08.12.1940-13.12.1940 Hlavní velitelství pozemního vojska
13.12.1940-11.02.1941 Tanková skupina 3
11.02.1941 18.02.1941 Hlavní velitelství pozemního vojska
18.02.1941-01.04.1941 XXXXI. armádní sbor (motorizovaný)
01.04.1941-10.04.1941 XXVII. armádní sbor
10.04.1941-16.04.1941 Hlavní velitelství pozemního vojska
16.04.1941-08.05.1941 XX. armádní sbor
08.05.1941-27.06.1941 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
27.06.1941-28.06.1941 LVII. armádní sbor
28.06.1941-29.06.1941 Tanková skupina 3
29.06.1941-12.10.1941 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
12.10.1941-14.10.1941 I. armádní sbor
14.10.1941-24.12.1941 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
24.12.1941-29.12.1941 XXXVIII. armádní sbor
29.12.1941-26.01.1942 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
26.01.1942-16.04.1942 XXXVIII. armádní sbor
16.04.1942-04.05.1942 I. armádní sbor
04.05.1942-04.07.1942 Wandelova bojová skupina
04.07.1942-05.07.1942 I. armádní sbor
05.07.1942-07.07.1942 XXXVIII. armádní sbor
07.07.1942-15.08.1942 X. armádní sbor
15.08.1942-21.11.1942 XXXVIII. armádní sbor
21.11.1942-24.11.1942 XXX. armádní sbor
24.11.1942-17.12.1942 Chevallerieova skupina
17.12.1942-20.01.1943 Bojový štáb Wöhler
20.01.1943-28.01.1943 LIX. armádní sbor
28.01.1943-23.06.1943 XXXXIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.10.1937-DD.MM.RRRR Hamburk, ? /

Velitel:
Commander:
DD.10.1937-10.11.1938 Schwandner, Maximilian (Generalleutnant)
10.11.1938-DD.11.1940 Wiktorin, Mauritz von (Generalleutnant)
DD.11.1940-12.01.1942 Zorn, Hans (Generalleutnant)
12.01.1942-30.01.1943 Jaschke, Erich (Generalleutnant)
30.01.1943-23.07.1943 Jauer, Georg (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.10.1937-01.06.1938 Vormann, Nikolaus von (Major)
01.06.1938-dd.11.1940 Friebe, Werner (Oberstleutnant)
DD.11.1940-DD.07.1942 Ziegler, Joachim (Oberstleutnant)
DD.07.1942-DD.02.1943 Kögel, Bernhard (Major)
DD.02.1943-DD.06.1943 Bonin, Benno von (Major)
DD.06.1943-23.07.1943 Burk, Otto (Hauptmann)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
12.10.1937-01.11.1939 Pěší pluk (motorizovaný) 69
12.10.1937-15.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 90
12.10.1937-DD.02.1938 Pěší pluk 76
DD.10.1937-23.07.1943 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 20
DD.10.1937-16.03.1940 Protitankový oddíl 20
DD.10.1937-DD.MM.1938 Ženijní prapor 20
DD.02.1938-15.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 76
10.11.1938-20.01.1942 Průzkumný oddíl (motorizovaný) 20
DD.MM.1938-23.07.1943 Ženijní prapor (motorizovaný) 20
16.03.1940-23.07.1943 Oddíl stíhačů tanků 20
23.12.1940-29.04.1943 Motocyklistický střelecký prapor 30
15.10.1942-23.07.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 76
15.10.1942-23.07.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 90
29.03.1943-23.07.1943 Tankový průzkumný oddíl 120

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1937-DD.MM.1940 Pěší pluk (motorizovaný) 69
DD.10.1937-15.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 76
15.10.1942-23.06.1943 Granátnický pluk 76
DD.10.1937-15.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 90
15.10.1942-23.06.1943 Granátnický pluk 90
DD.10.1937-DD.MM.1939 Dělostřelecký pluk 56 (I., II.)
DD.10.1937-23.06.1943 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 20
DD.10.1937-23.06.1943 Divizní jednotky 20
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-motorizovana-1937-1943-t9873#390304Verze : 2
MOD
20. Infanterie-Division (motorisiert)
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-motorizovana-1937-1943-t9873#32541Verze : 0
MOD
1937Divizní jednotky 20 Division Units 20 Divisions-Einheit 20
protitankový oddíl 20 Anti-tank Section 20 Panzerabwehr-Abteilung 20
ženijní prapor (motorizovaný) 20 Pioneer Battalion (motorized) 20 Pionier-Bataillon (motorisiert) 20
spojovací oddíl 20. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 20 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 20
pozorovací oddíl 20 Observation Section 20 Beobachtung-Abteilung 20
? ? Kraftfahr-Abteilung 10
1938Divizní jednotky 20 Division Units 20 Divisions-Einheit 20
průzkumný oddíl 20 Reconnaissance Section 20 Aufklärungs-Abteilung 20
protitankový oddíl 20 Anti-tank Section 20 Panzerabwehr-Abteilung 20
ženijní prapor (motorizovaný) 20 Pioneer Battalion (motorized) 20 Pionier-Bataillon (motorisiert) 20
spojovací oddíl 20. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 20 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 20
pozorovací oddíl 20 Observation Section 20 Beobachtung-Abteilung 20
1939Divizní jednotky 20 Division Units 20 Divisions-Einheit 20
průzkumný oddíl 20 Reconnaissance Section 20 Aufklärungs-Abteilung 20
protitankový oddíl 20 Anti-tank Section 20 Panzerabwehr-Abteilung 20
ženijní prapor (motorizovaný) 20 Pioneer Battalion (motorized) 20 Pionier-Bataillon (motorisiert) 20
spojovací oddíl 20. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 20 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 20
pozorovací oddíl 20 Observation Section 20 Beobachtung-Abteilung 20
podpůrná jednotka 20. pěší divize (motorizovaná) Infantry Division Supply Unit (motorized) 20 Infanterie-Divisions-Nachschubführer (motorisiert) 20
1940Divizní jednotky 2 Division Units 2 Divisions-Einheit 2
průzkumný oddíl 20 Reconnaissance Section 20 Aufklärungs-Abteilung 20
protitankový oddíl 20 Anti-tank Section 20 Panzerjäger-Abteilung 20
ženijní prapor (motorizovaný) 20 Pioneer Battalion (motorized) 20 Pionier-Bataillon (motorisiert) 20
spojovací oddíl 20. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 20 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 20
polní doplňovací prapor 20 Field Replacement Battalion 20 Felderstatz-Bataillon 20
podpůrná jednotka 20. pěší divize (motorizovaná) Infantry Division Supply Unit (motorized) 20 Infanterie-Divisions-Nachschubführer (motorisiert) 20
administrativní služba 20. pěší divize (motorizovaný) Administration Service 20 Verwaltungsdienste 20
zdravotnická služba 20. pěší divize (motorizovaný) Medical Service 20 Sanitätsdienste 20
1941Divizní jednotky 2 Division Units 2 Divisions-Einheit 2
protitankový oddíl 20 Anti-tank Section 20 Panzerjäger-Abteilung 20
motocyklový prapor 30 Motorcyclists Battalion 30 Kradschützen-Bataillon 30
spojovací oddíl 20. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 20 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 20
polní doplňovací prapor 20 Field Replacement Battalion 20 Felderstatz-Bataillon 20
podpůrná jednotka 20. pěší divize (motorizovaná) Infantry Division Supply Unit (motorized) 20 Infanterie-Divisions-Nachschubführer (motorisiert) 20
administrativní služba 20. pěší divize (motorizovaný) Administration Service 20 Verwaltungsdienste 20
zdravotnická služba 20. pěší divize (motorizovaný) Medical Service 20 Sanitätsdienste 20
upravil: FiBe
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-motorizovana-1937-1943-t9873#30152Verze : 0
MOD
Operace:
Polsko (09/1939 - 05/1940)
Francie (05/1940 - 06/1941)
Východní fronta - střední sektor (06/1941 - 07/1941)
Východní fronta - severní sektor (07/1941 - 04/1943)
Východní fronta - střední sektor (04/1943 - 07/1943)
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-motorizovana-1937-1943-t9873#30153Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 20. Infanterie Division (mot):Hans Bruhn 12/29/1942
Gustav-Adolf Bursche 10/13/1941
Ernst-August Fricke 1/17/1942
Karl Huber 7/30/1940
Erich Jaschke 12/4/1941
Ulrich Kress 9/22/1941
Hans Krohn 4/6/1943
Hans Loesecke 2/8/1943
Heinz-Juergen Luetje 10/18/1941
Martin Müller 10/25/1942
Henning Schoenfeld 8/15/1940
Hans-Erwin Schroeder 12/4/1941
Gerhard Schwerin 1/17/1942
Hermann Seitz 4/12/1942
Wilhelm Soeth 11/28/1940
Hans Traut 8/5/1940
Mauritz Wiktorin 8/15/1940
Hermann Wulf 10/13/1941
Hans Zorn 7/27/1941
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-motorizovana-1937-1943-t9873#32546Verze : 0
MOD