Main Menu
User Menu

CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu)

     
Název:
Name:
S-LOV-CBRN
Originální název:
Original Name:
S-LOV-CBRN
Kategorie:
Category:
souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu
Výrobce:
Producer:
VOP CZ, Nový Jičín
VVÚ, Brno
IVECO Defence Vehicles, Bolzano [podvozek LOV-CBRN / LOV-CBRN chassis]
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR sériová výroba nezahájena / serial production not started
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp / prototype (vozidlo LOV-CBRN a přívěs P-LOV-CBRN)
40 (S-LOV-CBRN, objednáno / ordered)
40 (LOV-CBRN II, objednáno / ordered)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2012
Osádka:
Crew:
2
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
firemní materiály VOP CZ
firemní materiály VVÚ
Res, B.: Souprava lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN, Vojenské rozhledy 1/2014
URL : https://www.valka.cz/CZE-S-LOV-CBRN-souprava-radiacniho-chemickeho-a-biologickeho-pruzkumu-t143031#462234Verze : 5
MOD
S-LOV-CBRN


Souprava lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN je určena pro chemický a radiační průzkum za jízdy a chemický, biologický a radiační průzkum pozorováním na místě (CBRN = chemický, biologický, radiologický a nukleární).


Prostředek je tvořen průzkumným automobilem LOV-CBRN a přívěsem P-LOV-CBRN. LOV-CBRN je postavený na podvozku italského lehkého obrněného vozidla M65E19WM LMV - LONG. Pro účely CBRN průzkumu je vybaveno palubním informačním systémem a speciální chemickou nástavbou. Ochranu osádky proti působení chemických toxických látek, bojových biologických prostředků a radioaktivního prachu zabezpečuje kombinovaný přetlakový podsystém ochrany. Pro vlastní obranu slouží zbraňová stanice ZSRD 07 lafetovaná na stropu nástavby a obsluhovaná velitelem prostředku. Její součástí jsou kulomet PKT, zadýmovací granátomety a senzory systému detekce a indikace laserového a mikrovlnného ozáření. Ve vozidle je přepravován průzkumný robot Orpheus-AC2. Přívěs P-LOV-CBRN na podvozku CL ARM 35 LMV slouží pro přepravu externích zařízení speciální chemické nástavby a vybraného logistického materiálu.


Vybavení prostředku umožňuje:
- automatický sběr, zpracování a vyhodnocení informací ze senzorů nástavby;
- chemický, radiační, vizuální a akustický průzkum rizikových lokalit pomocí dálkově řízeného
robotu Orpheus-AC2 bez potřeby vystoupení osádky k manipulaci s robotem;
- vytyčení hranic nebezpečných kontaminovaných prostor a varování jednotek v blízkém okolí před nebezpečím CBRN kontaminace bez vystoupení osádky;
- automatické vypracování rozsahem optimalizované zprávy NBC 4 (s případnou manuální editací) a její odeslání nadřízenému veliteli.


Souprava může být využita jako celek na pozorovacím stanovišti, nebo vozidlo a přívěs lze použít odděleně, při potřebě současného vedení mobilního průzkumu v jedné lokalitě a monitorování v druhé lokalitě.


Základním automatizačním prvkem vozidla a hlavním informačním zdrojem osádky je palubní informační systém PIS. Ve spojení s pozorovacím podsystémem umožňuje veliteli vizuální pozorování zájmového prostoru. Využitím dat poskytuje osádce údaje o aktuální CBRN situaci na pozici vozidla, okamžité chemické, radiační, vizuální a akustické situaci v místě průzkumného robotu a aktuální CBRN situaci na pozici výnosného monitorovacího modulu. Zabezpečuje varování osádky před chemickou, biologickou a radioaktivní kontaminací. Řídí činnost kombinovaného podsystému přetlakové ochrany. Umožňuje automatické manuální sestavení zpráv o CBRN situaci, jejich automatické i manuální odeslání prostřednictvím rádiové stanice nebo kabelové sítě nadřízenému veliteli. Základním vstupním a výstupním prvkem pro obsluhu komponent PIS je grafické uživatelské rozhraní dotykové obrazovky zobrazovací jednotky velitele.


Pro rozšíření detekčních kapacit vozidla na rozvinutém pozorovacím stanovišti slouží externí zařízení CBRN průzkumu. Soupravu tvoří výnosná meteorologická stanice, výnosný CBRN monitorovací modul a výnosný detektor potenciálně biologických aerosolů. Je určen pro dálkové bezobslužné monitorovaní chemické, biologické, radiační a meteorologické situace. Umožňuje i lokální provoz s odečtem a zpracováním údajů obsluhou. Naměřená data mohou být předávána bezdrátově nebo kabelem v síti Ethernet.


Vývoj soupravy S-LOV-CBRN a výroba jejího prototypu se uskutečnily v rozmezí let 2009 až 2012 a Ministerstvo obrany stály 98 000 000 Kč. Prostředek byl na veřejnosti poprvé představen na veletrhu IDET 2013. Cena prototypu činí 66 000 000 Kč bez DPH (z toho holý podvozek M65E19WM LMV - LONG stál 12 373 000 Kč bez DPH). S-LOV-CBRN byl zaveden do výzbroje 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany v roce 2014.
URL : https://www.valka.cz/CZE-S-LOV-CBRN-souprava-radiacniho-chemickeho-a-biologickeho-pruzkumu-t143031#509973Verze : 9
MOD
S-LOV-CBRN
CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) - (VOP CZ)

(VOP CZ)
URL : https://www.valka.cz/CZE-S-LOV-CBRN-souprava-radiacniho-chemickeho-a-biologickeho-pruzkumu-t143031#509972Verze : 0
MOD
LOV-CBRN, veletrh IDET 2013, Brno, květen 2013. Na zemi za vozidlem je patrný průzkumný robot Orpheus-AC2.
CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) -


CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-S-LOV-CBRN-souprava-radiacniho-chemickeho-a-biologickeho-pruzkumu-t143031#509974Verze : 3
MOD
S-LOV-CBRN (LOV-CBRN VPZ 027 29-26 + P-LOV-CBRN VPZ 024 66-66) z výzbroje 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany, veletrh Future Forces 2014, Praha, říjen 2014.
CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) -


CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) -


CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) -


CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) -


CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) -


CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) -


CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) -


CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) -


CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-S-LOV-CBRN-souprava-radiacniho-chemickeho-a-biologickeho-pruzkumu-t143031#521603Verze : 1
MOD
S-LOV-CBRN (LOV-CBRN VPZ 027 29-26 + P-LOV-CBRN VPZ 024 66-66) z výzbroje 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany, Vojenský újezd Brdy, Bahna 2015, červen 2015.


autor: Josef Holek

CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) -


CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) -


CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-S-LOV-CBRN-souprava-radiacniho-chemickeho-a-biologickeho-pruzkumu-t143031#534681Verze : 1
MOD
S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II pro Armádu České republiky

Náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany ČR Daniel Koštoval společně s ředitelem Vojenského výzkumného ústavu, s.p. Pavlem Čudou dne 30. srpna 2018 podepsali smlouvu na dodávky celkem 80 lehkých obrněných vozidel pro vedení radiačního, chemického a biologického průzkumu v celkové hodnotě 5,111 mld. Kč s DPH.

Vozy budou dodány ve variantách S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II, v obou případech po 40 kusech. Jako základ poslouží podvozek IVECO LMV M65E19WM 4x4 v prodloužené dvoumístné verzi určené pro montáž speciálních nástaveb. Kabina osádky bude mít balistickou ochranu minimálně úrovně 2 podle STANAG 4569 a protiminovou ochranu minimálně úrovně 2a podle STANAG 4569. Nástavba nebude balisticky chráněna, lokálně budou chráněny pouze její klíčové prvky. Vozidlo S-LOV-CBRN vychází z prototypu S-LOV-CBRN zavedeného ve výzbroji Armády České republiky. Prostředek bude upraven tak, aby bylo zohledněno odstranění neshod zjištěných po vojskových zkouškách S-LOV-CBRN a aby byly realizovány modifikace na základě zkušeností s používáním prototypu S-LOV-CBRN včetně zahrnutí nového technologického přístrojového vybavení. Oba typy vozidel budou vybaveny typově shodnými prvky systémů ochrany osádky, jako jsou filtrační a ventilační systém, systém přívodu vzduchu do masek osádky, systém detekce ozáření, mobilní maskovací systém a dálkově ovládaná zbraňová stanice včetně použité zbraně.

Vozidlo S-LOV-CBRN je vybaveno detekčními prostředky pro průzkum a monitorování CBRN situace, prostředky vytýčení kontaminovaných prostorů a robotem pro CBRN průzkum blízkého okolí. Jeho přívěs pak obsahuje výnosný autonomní monitorovací modul pro CBRN monitorování vzdálené lokality a další podpůrné prostředky. Vozidlo LOV-CBRN II doplňuje schopnosti prvního vozidla a jeho vybavení umožnuje mj. mobilní i pěší CBRN průzkum. Dále je součástí vybavení souprava pro odběr a transport vzorků kontaminovaných CBRN látkami, dekontaminační prostředky a taktický rušič pro ochranu před odpálením nástražných systémů.

Komplexní ochranu osádek obou vozidel proti účinkům palebných prostředků včetně min, nástražných výbušných systémů i toxických a radioaktivních látek tvoří balistická ochrana posádky na úrovni 2, protiminová ochrana na úrovni 2a (dle STANAG 4569), přetlaková kabina s filtroventilačním zařízením a systém nouzové dodávky čistého vzduchu pro případ vnitřní kontaminace kabiny osádky. Palebnou ochranu každého vozidla zabezpečuje dálkově ovládaná kombinovaná zbraňová stanice. Palubní informační systém podporuje veškerou činnost osádek a poskytuje podrobný přehled o aktuální taktické i CBRN situaci.

Vozidla radiačního, chemického a biologického průzkumu budou využívány průřezově celou Armádou České republiky. Stanou se tak náhradou nejen obrněných BRDM-2rch, ale také vozidel UAZ-469CH a Land Rover RCH. Dodávky měly být podle uzavřené smlouvy realizovány v průběhu let 2020 až 2022. Z důvodu epidemie COVID-19 však došlo ke zpoždění, takže podle aktuálního harmonogramu by poslední vozidlo mělo být dodáno do konce července 2023.

Zdroj:
www.mocr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/CZE-S-LOV-CBRN-souprava-radiacniho-chemickeho-a-biologickeho-pruzkumu-t143031#606736Verze : 10
MOD
Dodávky chemických průzkumných vozidel S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II pro Armádu České republiky byly zahájeny 24. listopadu 2021, když Vojenský výzkumný ústav předal první pár S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II zástupcům českého vojska.


Fotografie:
VVÚ

CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) -


CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-S-LOV-CBRN-souprava-radiacniho-chemickeho-a-biologickeho-pruzkumu-t143031#692822Verze : 1
MOD
Slavnostní převzetí prvních pěti S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II pro 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany se uskutečnilo ve středu 26. ledna 2022 v Kasárnách 6. října v Liberci za přítomnosti náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty, ředitele sekce rozvoje sil MO generálmajora Iva Střechy, ředitele Vojenského výzkumného ústavu, s. p. Pavla Čudy a dalších hostů. V průběhu roku 2022 vozidla S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II dostanou družstva radiačního a chemického průzkumu z velitelských čet velitelských rot u 4. brigády rychlého nasazení, 7. mechanizované brigády, 15. ženijního pluku, 13. dělostřeleckého pluku a 25. protiletadlového raketového pluku.


Fotografie:
MO ČR - www.army.cz

CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) -


CZE - S-LOV-CBRN (souprava radiačního, chemického a biologického průzkumu) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-S-LOV-CBRN-souprava-radiacniho-chemickeho-a-biologickeho-pruzkumu-t143031#692823Verze : 3
MOD