ITA - IVECO LMV

M65E19WM
     
Název:
Name:
IVECO LMV1) IVECO LMV1)
Originální název:
Original Name:
IVECO LMV
Výrobce:
Producer:
IVECO Defence Vehicles, Bolzano
Kamský automobilový závod (KamAZ), Naberežnyje Čelny (KamAZ Rys)
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2004-DD.MM.202R
DD.MM.2012-DD.11.2014 (KamAZ Rys)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2460+ (k 12/2009 / as of 12/2009)
4000+ (k 02/2018, včetně 358 KamAZ Rys / as of 02/2018, including 358 KamAZ Rys)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2001
Osádka:
Crew:
1 + 4 (3)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Náhon:
Configuration:
4x4
Pohotovostní hmotnost:
Curb Weight:
5940 kg 13095 lb
Užitečné zatížení:
Payload:
1060 kg 2337 lb
Celková hmotnost:
Gross Vehicle Weight:
71002) kg 156532) lb
Celková délka:
Overall Length:
48003) mm 15ft 9in3)
Celková šířka:
Overall Width:
2200 mm 7ft 3in
Celková výška:
Overall Height:
28334) mm 9ft 3.5in4)
Světlá výška:
Ground Clearance:
3405) mm 1ft 1in5)
Rozvor:
Wheelbase:
3230 mm 127in
Rozchod:
Track:
1710 mm - obě nápravy
67 ¼ in - both axles
Brzdová soustava:
Braking System:
vzducho-kapalinová
kotoučové brzdy
odpojitelené ABS pro jízdu v terénu
air-over-hydraulic brake system
disc brakes
disengageable ABS for off-road operations
Elektrický systém:
Electrical System:
napětí: 12 / 24 V
ukostřený záporný pól
akumulátory: 2x 120 Ah, zapojené do série
alternátor: 24 V / 90 A
nominal voltage: 12 / 24 V
ground pole: negative
batteries: 2x 120 Ah, in series
alternator: 24 V / 90 A
Pneumatiky:
Tyres:
325/85 R16 Michelin s / with run-flat
Pancéřování:
Armour:
balistická a protiminová ochrana dle:
- STANAG 4569 Annex A Level 3
- STANAG 4569 Annex B Level 2a a 2b
ballistic and mine protection according to:
- STANAG 4569 Annex A Level 3
- STANAG 4569 Annex B Level 2a and 2b
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
IVECO F1C E0489C DVD
- řadový kapalinou chlazený turbodiesel s mezichladičem stlačeného vzduchu, splňující limity exhalací EURO 3, vstřikování common rail
- počet válců: 4 (16 ventilů)
- objem válců: 3000 cm3
- maximální točivý moment: 456 Nm při 1800 ot/min
- maximální výkon: 140 kW při 3700 ot/min
IVECO F1C E0489C DVD
- in-line water cooled turbodiesel with intercooler, meets EURO 3 emission standards, common rail
- number of cylinders: 4 (16 valves)
- swept volume: 183 cu in
- maximum torque: 336 lb.ft at 1800 rpm
- maximum power output: 187.7 hp (190.3 PS) at 3700 rpm
Převodovka:
Gearbox:
ZF 6HP260
- automatická
- počet rychlostí: 6+1

rozdělovací převodovka
- dvourychlostní
- trvalý náhon všech kol
ZF 6HP260
- automatic
- number of gears: 6+1

transfer box
- 2-speed
- full-time four-wheel drive
Spojka:
Clutch:
- -
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
1306) l 28.66) Imp gal
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
1107) km/h 687) mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h ? mph
Spotřeba paliva:
Fuel Consumption:
308) l/100 km 9.428) mi/Imp gal
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
5009) km 3119) mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Nájezdový úhel přední/zadní:
Angle of Approach/Departure:
54 ° / 48 °
Svah:
Gradient:
30 ° 67 %
Boční náklon:
Side Slope:
17 ° 38 %
Překročivost:
Trench Crossing:
0,60 m 24 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,35 m 14 in
Brodivost:
Fording Depth:
0,8510) m 33.5in10)
Výzbroj:
Armament:
M151A2 Protector
- kulomet M2HB-QCB
-- ráže: 12,7 mm
-- náboje: 280 kusů
M151A2 Protector
- M2HB-QCB machine gun
-- calibre: 0.5
-- ammunition: 280 rounds
Uživatelské státy:
User States:
11)

12)

13)
(?)13)

14)
11)

12)

13)
(?)13)

14)
Poznámka:
Note:
1) technické údaje platí pro vozidla používaná AČR (LMV CZ/II ZST)
2) celková hmotnost soupravy 10600 kg
3) bez příslušenství, s příslušenstvím 5 130 mm
4) se zbraňovou stanicí beze zbraně
5) pod středem nápravy
6) + 20 l kanystr
7) maximální povolená rychlost
8) průměrná spotřeba
9) průměrný dosah
10) bez přípravy, s přípravou 1,5 m
11) VTLM Lince (VTLM-1)
12) MLV Panther
13) KamAZ Rys
14) ukořistěné KamAZ Rys a VTLM Lince darované Itálií během rusko-ukrajinské války
1) specifications are for vehicles used within the Czech Army (LMV CZ/II ZST)
2) gross combination weight 23369 lb
3) without accessories, with accessories 16ft 10in
4) with weapon station without gun
5) under the centre of the axle
6) + 4.4 Imp gal canister
7) maximum allowed speed
8) average fuel consumption
9) average range
10) without preparation, with preparation 59in
11) VTLM Lince (VTLM-1)
12) MLV Panther
13) KamAZ Rys
14) captured KamAZ Rys and VTLM Lince donated by Italy during the Russo-Ukrainian War
Zdroje:
Sources:
IVECO v Armádě České republiky
Jane's Armour and Artillery 2008-2009
URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#337778 Verze : 0
M65E19WM LMV
(LMV = Light Multipurpose Vehicle)
Lehké obrněné vozidlo určené pro plnění přepravních, hlídkových a doprovodných úkolů při schopnosti vést bojovou činnost proti živé síle a lehce obrněným cílům.


Vývoj prostředku byl zahájen v roce 1999 jako soukromá iniciativa společnosti IVECO Defence Vehicles s cílem navrhnout obrněné vozidlo kategorie 4x4 s vysokou nosností, průchodivostí a odolností proti minám. První prototyp LMV (PT0) byl dokončen v roce 2001 a následně podstoupil jízdní zkoušky, při nichž najel zhruba 10 000 km. Společnost IVECO ze svého financovala nejen výrobu prvního prototypu, ale i dalších deseti (PT01 až PT10), do konce roku 2002 tak do programu "nalila" ze svého přibližně 40 milionů €. Kromě zkušebního programu výrobce (např. balistické testy v Německu) se prototypy zapojily do zkoušek u potenciálních zákazníků, takže do konce roku 2002 vozidla najezdila přes 100 000 km. Prototyp PT03 byl testován italskou armádou, v rámci jejích zkoušek najezdil 24 000 km. Prototyp PT05 se účastnil intenzivních zkoušek u britské armády. Poslední dva prototypy byly dokončeny ke konci roku 2003 a v jejich konstrukci se odrazily zkušenosti především ze zkoušek prototypu PT05 u Britů a pak i z vlastních testů výrobce. Nejmarkantnější změnou u posledních dvou prototypů PT09 a PT10 je vyšší komfort a bezpečnost osádky, což si naopak vybralo daň v podobě zvětšení výšky vozidla o 80 mm (kvůli tomu tak LMV nemůže být přepravováno uvnitř vrtulníku CH-47 Chinook). K menším úpravám došlo na zavěšení kol a hnacím ústrojí vozidla.


Na konci roku 2003 italská armáda objednala prvních 66 vozidel. První dvě byla dodána na konci roku 2004, kdy se zapojila do vojskových zkoušek ve zkušebním středisku v Montelibretti u Říma. Zkoušky byly ukončeny během roku 2005, po kterých bylo LMV zavedeno do výzbroje italské armády pod označením VTLM Lince (resp. VTLM-1 a VTLM-1A). Poslední vozidlo z úvodní objednávky bylo dodáno v září 2006. Z celkového počtu 66 bylo nakoupeno 30 vozidel bez pancéřování (pouze s podlahou odolnou při výbuchu miny). Sedm z nich bylo později dovybaveno pancéřovými soupravami. Prvních šest Lince bylo nasazeno v rámci italského kontingentu působícího v Afghánistánu v říjnu 2006. Patrně k prvnímu incidentu - najetí na improvizovanou výbušnou nástrahu - došlo v sobotu 23. února 2008 asi 30 km severně od Delarámu v provincii Faráh. Nikdo ze členů osádky nebyl zraněn. Od té doby až do konce roku 2009 musela VTLM Lince čelit zhruba deseti dalším výbušným nástrahám či sebevražedným útočníkům.


Po první objednávce 66 vozidel si italská armáda objednala dalších 1150 vozidel LMV, která byla dodána v horizontu pěti let. Italové předpokládají, že by počet vozidel LMV (v různých verzích) mohl ve výzbroji jejich armády dosáhnout až počtu kolem 7700 vozů.


IVECO Defence Vehicles spojilo své síly s britským výrobcem Alvis Vickers (později BAE Systems Land Systems) a společně se přihásily do výběrového řízení britské armády FCLV (Future Command and Liaison Vehicle) s upraveným LMV označovaným Panther CLV. V červnu 2003 byl vítězem tendru vyhlášen BAE Systems, u kterého si britská armáda na základě smlouvy uzavřené v listopadu 2003 objednala 401 vozidel Panther s opcí na dalších 400. Do září 2007 bylo dodáno prvních 56 vozů, které obdržela 1. mechanizovaná brigáda. Panther CLV byl do výzbroje Royal Army zaveden v červnu 2008. V téže době již bylo armádou převzato 217 Panterů, poslední z nich měl být podle harmonogramu dodán v září 2009. Licenční výroba probíhá (probíhala) v závodě BAe Systems ve městě Newcastle upon Tyne. Panthery CLV mají mimo jiné plnit velitelské, štábní a průzkumné úkoly a ve výzbroji britského vojska postupně nahradí vozidla Land Rover, Saxon, FV 432 nebo CVRT. Pantery mají počet sedadel pro cestující snížen na 3. Jejich výzbroj tvoří zbraňová stanice Enforcer RCWS vyvinutá izraelským Rafaelem, ale vyráběná v licenci u britského AEI Ordnance Systems. Cena jednoho vozidla Panter CLV činila zhruba £405 000.


Na základě smlouvy IVECO Defence Vehicles a BAE Systems Land Systems může britský výrobce nabízet původně italská vozidla pod názvem MLV (Multipurpose Lightweight Vehicle) na trzích na Středním a Dálném východě.


V pořadí třetím provozovatelem vozidel LMV se stala belgická armáda, když byla v srpnu 2005 s italským výrobcem podepsána smlouva na dodávku 440 vozů vybraných ve výběrovém řízení na lehká obrněná vozidla, která by měla ve výzbroji belgické armády nahradit lehké automobily Volkswagen Iltis.


Výběrové řízení bylo vyhlášeno v roce 2004 a zúčastnilo se ho sedm firem. Původní belgický požadavek na 830 vozidel (z toho 300 s pancéřováním) byl později snížen na 620 (z toho 180 s pancéřováním). 24. prosince 2004 však bylo řízení zrušeno a opět přehodnoceno. Nabídky jednotlivých účastníků byly znovu předloženy v polovině května 2005 a vítěz byl oznámen v červenci téhož roku. Kromě 440 vozidel dodalo IVECO 120 souprav pancéřování. Kontrakt zahrnoval i opci na další dvě série vozidel po 90 kusech a 30 kusech pancéřových souprav.

V březnu 2006 si norská armáda objednala 25 vozidel LMV (s opcí na dalších 47) v ceně 8 milionů €. Prvních 10 kusů mělo být vyrobeno do konce roku 2006. Dodávka posledního (25.) kusu proběhla v dubnu 2007. Na konci téhož roku padlo rozhodnutí využít nasmlouvanou opci. Z důvodu naléhavé operační potřeby objednalo v roce 2007 deset vozidel LMV Chorvatsko. Do roku 2012 by podle plánů měla chorvatská armáda převzít dalších 84 vozů LMV.


V listopadu 2007 se seznam uživatelů rozrostl o Španělsko. Kontrakt byl uzavřen v reakci na ztráty španělských vojáků v zahraničních operacích, kde využívali letité transportéry BMR s balistickou ochranou nedostatečnou při odpálení IED. V rámci plánu obnovy obrněných vozidel má být pro španělskou armádo postupně dodáno 395 automobilů LMV a 180 vozidel RG31 Mk5E Nyala. V první fázi (do roku 2009) bylo pořízeno 120 kusů LMV za celkovou sumu 37,2 milionů €. Vozidla byla dodávána od konce roku 2008. Druhá fáze akvizičního procesu bude probíhat mezi roky 2009 až 2010. První čtyři španělské LMV byly na španělskou předsunutou podpůrnou základnu v afghánském Herátu dopraveny 23. září 2008. Do 6. října téhož roku mělo být do Afghánistánu přepraveno 17 vozidel tohoto typu.


29. prosince 2008 podepsalo rakouské ministerstvo obrany kontrakt na dodání 150 vozidel LMV v šesti různých verzích (včetně logistické podpory) za zhruba 104 milionů €. Všechna vozidla budou vybavena zbraňovou stanicí ERCWS-M od izraelského výrobce Elbit, která bude doplněna o výstražný systém MTDS (Multi-Threat Detection System). Kontrakt pro Elbit měl výši 25 milionů €. Dodávky by měly probíhat od konce roku 2010 do konce roku 2016. LMV ve výzbroji Bundesheeru částečně nahradí neobrněná vozidla jako např. Pinzgauer nebo Puch G.


LMV má modulárně řešenou balistickou ochranu. Monoblok kabiny v základním provedení poskytuje výraznější ochranu pouze proti minám. Pasivní ochranu vozidla lze zvýšit relativně snadno instalovatelnými soupravami přídavného pancéřování. To je řešeno tak, že vizuálně nelze prakticky rozeznat, jaká sada pancéřování je právě namontována. LMV je nabízeno ve verzích s rozvorem 3200 mm nebo 3500 mm. Na podvozek lze instalovat standardní, zkrácenou nebo otevřenou kabinu. Kabina v základním provedení umožňuje kromě řidiče přepravovat čtyři osoby (tři osoby u britské odnože Panther CLV). Ve střeše je umístěn kruhový průlez s poklopem s možností instalace střelecké věže. Na zádi vozidla se nachází nákladový prostor. Verze podvozku s delším rozvorem se stala základem pro obrněnou ambulanci, kterou do své výzbroje zavedla italská nebo belgická armáda.Zdroje
1) Jane's Armour and Artillery 2008-2009
2) Zdobinský, M.: LMV zblízka, A-Report, 25-26/2007, str. 18-19
3) http://www.army-technology.com/projects/future/
4) www.mil.no
5) www.bundesheer.at
6) www.defenseindustrydaily.com
7) http://www.doppeladler.com/oebh/lmv.htm
8) www.ejercito.mde.es
9) www.esdpa-org.eu
URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#338115 Verze : 1
Zkoušky protiminové ochrany prototypu, při nichž byl simulován výbuch IED.
ITA - IVECO LMV - (IVECO)

(IVECO)
URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#338116 Verze : 1
VTLM Lince


Na konci roku 2003 italská armáda objednala prvních 66 vozidel LMV. První dvě byla dodána na konci roku 2004, kdy se zapojila do vojskových zkoušek ve zkušebním středisku v Montelibretti u Říma. Zkoušky byly ukončeny během roku 2005, po kterých bylo LMV zavedeno do výzbroje italské armády pod označením VTLM Lince (resp. VTLM-1 a VTLM-1A)). Poslední vozidlo z úvodní objednávky bylo dodáno v září 2006. Z celkového počtu 66 bylo nakoupeno 30 vozidel bez pancéřování (pouze s podlahou odolnou při výbuchu miny). Sedm z nich bylo později dovybaveno pancéřovými soupravami. Prvních šest Lince bylo nasazeno v rámci italského kontingentu působícího v Afghánistánu v říjnu 2006. Patrně k prvnímu incidentu - najení na improvizovanou výbušnou nástrahu - došlo v sobotu 23. února 2008 asi 30 km severně od Delarámu v provincii Faráh. Nikdo ze členů osádky nebyl zraněn. Od té doby až do konce roku 2009 musela VTLM Lince čelit zhruba deseti dalším výbušným nástrahám či sebevražedným útokům.


Po první objednávce 66 vozidel si italská armáda objednala dalších 1150 vozidel LMV (VTLM-1 a VTLM-1A), které byly dodány v horizontu pěti let. Italové předpokládali, že by počet vozidel LMV (v různých verzích) mohl ve výzbroji jejich armády dosáhnout až počtu kolem 7700 vozů.


Zdroje
1) Jane's Armour and Artillery 2008-2009
2) Zdobinský, M.: LMV zblízka, A-Report, 25-26/2007, str. 18-19
3) http://it.wikipedia.org/wiki/Iveco_VTLM
URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#338562 Verze : 3
VTLM Lince po výbuchu improvizovaného výbušného zařízení v Afghánistánu.
ITA - IVECO LMV - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
ITA - IVECO LMV - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
ITA - IVECO LMV - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
ITA - IVECO LMV - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
ITA - IVECO LMV - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#338563 Verze : 0
VTLM Lince po dalším útoku, ke kterému došlo ve čtvrtek 17. září 2009 ve 12.10 v Kábulu na silnici vedoucí ze středu města k letišti. K incidentu došlo nedaleko diplomatické enklávy, když sebevražedný útočník najel s Toyotou napěchovanou cca 150 kg výbušniny do dvou Lince jedoucích v protisměru. Při útoku zahynulo šest vojáků ze 186. výsadkového pluku Folgore (186º Reggimento Paracadutisti Folgore) a čtyři byli zraněni. Exploze zničila nejméně šest dalších automobilů, poškodila 21 obchodů a vyrazila sklo z oken v budovách v okruhu jednoho kilometru od místa incidentu.
ITA - IVECO LMV - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
ITA - IVECO LMV - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
ITA - IVECO LMV - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
ITA - IVECO LMV - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#338565 Verze : 0
VTLM Lince v Afghánistánu.
ITA - IVECO LMV - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
ITA - IVECO LMV - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
ITA - IVECO LMV - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
ITA - IVECO LMV - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#338570 Verze : 0
Norské LMV zachycené během operace Harekate Yolo II v listopadu 2007, severozápadní Afghánistán.
ITA - IVECO LMV - (Marcus/Marsuitor,  Militaryphotos.net)

(Marcus/Marsuitor, Militaryphotos.net)
ITA - IVECO LMV - (Marcus/Marsuitor,  Militaryphotos.net)

(Marcus/Marsuitor, Militaryphotos.net)
ITA - IVECO LMV - (Marcus/Marsuitor,  Militaryphotos.net)

(Marcus/Marsuitor, Militaryphotos.net)
URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#338558 Verze : 0
Chorvatská LMV v Afghánistánu. První dvě LMV byla patrně přímo z Itálie převezena na americké vojenské letiště v německém Ramsteinu, odkud byla dopravena do Afghánistánu, kde je obdržel chorvatský kontingent (OMLOT) operující v oblasti Mazáre Šarif.
ITA - IVECO LMV - (Militaryphotos.net)

(Militaryphotos.net)
ITA - IVECO LMV - (Militaryphotos.net)

(Militaryphotos.net)
ITA - IVECO LMV - (Militaryphotos.net)

(Militaryphotos.net)
URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#338559 Verze : 0
LMV belgické armády, léto 2009.
ITA - IVECO LMV - (Doomhammer, Militaryphotos.net)

(Doomhammer, Militaryphotos.net)
ITA - IVECO LMV - (Doomhammer, Militaryphotos.net)

(Doomhammer, Militaryphotos.net)
URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#338567 Verze : 0
IVECO LMV z výzbroje OS SR - jedno z vozidiel používaných 5. plukom špeciálneho určenia Žilina. Dodávky obrnených automobilov IVECO M65E19WM LMV pre potreby OS SR sa začali v roku 2010. Vozidlo predstavené na výstave IDEB 2010 je vybavené doplnkovou elektronickou výstrojou - rušičkou mobilných telefónov a je prispôsobené na prepravu ležiaceho raneného na zadnej časti automobilu.

Všetky vozidlá používané v OS SR (vrátane vozidla na nasledovných obrázkoch) prešli úpravou vo VOP Trenčín, kde bola nahradená pôvodná vežička strelca buď diaľkovo ovládanou zbraňovou stanicou ZSRD 08, alebo samostatnou mechanickou vežou SMV-01 .na priložených snímkaoch je ďalej vybavené vybavené zadymovacím zariadením Galix-13 a systémom detekcie a výstrahy ožiarenia laserom SLO.9, ktorý je so zadymovacím zariadením prepojený. Zadymovacie zariadenie je vybavené 8 granátmi Galix kalibru 80 mm, ktoré umožňuje vytvoriť multispektrálnu dymovú clonu, nepriehľadnú a nepriepustnú pre viditeľné a infračervené spektrum, čo umožňuje maskovanie vozidla pred termovíznymi kamerami, lasermi a IČ senzormi.

Jedno vozidlo so zbraňovou stanicou ZSRD-08 bolo v roku 2013 nebojaschopné z dôvodu havárie.


VPZ vozidiel používaných v OS SR (mimo vozidla po havárii):
621-63-79
621-77-21
621-88-94
621-81-59
621-83-13
621-44-67
621-78-60
621-86-85
621-79-16Zdroj: vlastné foto
www.crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=1092593&text=1
forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#358258 Verze : 3
LMV a SOG

První vozidla LMV se výzbroji českých ozbrojených sil objevila zásluhou Útvaru speciálních operací Vojenské policie (SOG). Po půlročním bojovém působení 1. kontingentu SOG pod britským velením v afghánském Hílmandu (20. dubna do 20. října 2007) došlo k vyhodnocení průběhu mise a na základě toho bylo rozhodnuto doplnit další kontingenty nasazené v Afghánistánu některým novým materiálem a výzbrojí. V rámci naléhavé operační potřeby proto v roce 2007 došlo k pořízení čtveřice lehkých obrněných vozidel LMV. Volba na tento typ padla nejen proto, že představoval ideální kompromis mezi váhou, pancéřováním a výzbrojí, ale také proto, že britská armáda do své výzbroje zavedla stejný typ vozidel (pod označením Panther CLV), který plánovala bojově nasadit v Afghánistánu (Panther CLV byl do výzbroje britské armády zaveden v červnu 2008, několik vozidel bylo v květnu 2009 zkoušeno v Afghánistánu v sestavě britské 1. mechanizované brigády).

Důvody pro nákup vozidel LMV komentoval tehdejší velitel SOGu, mjr. Petr Krčmář, pro rezortní tisk následovně: "My v této operaci v současné době nemáme, kromě pancéřovaných Toyot [Hilux SCV] na doprovody VIP a lehce pancéřovaných Tater [Tatra 815 SOT], které v podstatě nemají zajištěný podvozek, žádná vozidla, jež by za této situace poskytovala našim vojákům balistickou ochranu. Vozidla firmy Iveco jsou přitom odolná i proti střelám z RPG-7, které na jihu Afghánistánu poměrně často používá protivník."

Smlouva na nákup vozidel LMV za částku 119 134 225 Kč byla podepsána 6. prosince 2007 (součástí dodávky byla například i munice). Stroje byly pořízeny ve dvou zbraňových konfiguracích: se zbraňovými stanicemi M151A2 Protector ("LMV-2") a s ručně ovládanými věžemi ("LMV-1"). V rámci výběrového řízení se vybíralo ze tří typů zbraňových stanic: izraelské Mini Samson, belgické ARROWS a norské M151A2. Ve prospěch posledního typu rozhodla následující kritéria: několikaleté praktické ověření (miliony operačních hodin v bojových podmínkách - americké obrněné transportéry M1126 Stryker), vysoká přesnost (srovnatelná s odstřelovačskou puškou stejné ráže) a plná ovladatelnost z nitra vozidla. Součástí doporučení výběrové komise byl dovětek o tom, že je záhodno ke každé věži pořídit kompletní škálu zbraní pro zajištění maximální variability. Bohužel byly ale z finančních důvodů pořízeny pouze 12,7mm kulomety M2HB QCB a nebyly pořízeny ani granátomety (ať již americký MK 19 Mod 4 nebo německý GMG) ani malorážové kulomety. Stanicemi M151A2 byla opatřena dvě vozidla. Z důvodu úspory a pro větší variabilitu nasazení byla zbylá dvě LMV opatřena konvenčními, ručně obsluhovanými věžemi. Protectory sice mají špičkové pozorovací vybavení, ale lidské oko na menší vzdálenosti nemůžou nahradit vzhledem k omezenému zornému úhlu a tím pomalejší reakční době při boji na malé vzdálenosti. Kombinací obou typů zbraňových konfigurací se tak podařilo vyvážit klady i zápory každé z nich. Na jihu Afghánistánu je otevřená poušť, kde je bez problémů vidět i na vzdálenosti kolem 800 metrů, což vyžaduje přesnou zbraň s velkou ráží, což splňoval M151A2. Na ostatní úkoly bylo možné použít manuální věže s granátomety AGS-17 a kulomety PKB. Ručně obsluhované věže byly v Afghánistánu osazeny taktéž kulometem M2HB QCB. Vozidla LMV byla po dodání modifikována u pražského VTÚLaPVO (odštěpný závod LOM). To se týkalo především dvou neozbrojených kusů, které zde byly osazeny střeleckými věžemi a přídavným pancéřováním zadní části vozu, kde navíc přibyla i jedna sedačka. Vozidla byla také vybavena rušičkami před aktivací radiově odpalovaných nástražných výbušných systémů.

Zkrácené vojskové zkoušky vozidel se zbraňovými stanicemi M151A2 se uskutečnily ve Vyškově na konci dubna 2008 a státní podnik VOP 026 si za ně řekl o 1 404 200 Kč.

ÚSpO VP nakonec vozy LMV nasadil do operací v provincii Hílmand dříve než Britové. Došlo k tomu zřejmě v květnu 2008 řadách 3. kontingentu SOG, který začal na území Afghánistánu operovat v dubnu téhož roku. V srpnu 2008 začali vojáci ÚSpO VP operovat v provincii Lógar, kde měli údernými akcemi zlepšit prostředí pro činnost českého provinčního rekonstrukčního týmu (PRT). V době působení 3. kontingentu SOG v Lógaru byl SOG nasazen několikrát do společných operací s americkými "Zelenými barety" (týmy ODA - Operational Detachment Alpha) a rumunskými speciálními silami (Batalionul 1 Operatii Speciale "Vulturii"), při kterých byla bojově nasazena i česká LMV. K jejich dalším úkolům patřily doprovody konvojů nebo přeprava příslušníků 3. kontingentu SOG.

Ve středu 3. září 2008 krátce po dvanácté hodině místního času došlo v Lógaru k poškození jednoho LMV improvizovaným výbušným zařízením. Nikdo z vojáků nebyl vážně zraněn. Zasažené vozidlo bylo součástí patroly, která plnila společně s americkými, francouzskými a afghánskými vojáky stanovený úkol v okrese Mohammad Agha v provincii Lógar. Výbuch poškodil korbu a vyhodil z ní materiál. Ve vozidle byli tři vojáci. Nikdo z nich nebyl zraněn. Pouze řidič vozidla byl po návratu na základnu FOB Shank hospitalizován na ošetřovně pro nevolnost způsobenou pravděpodobně otřesem po výbuchu. Druhé LMV se při přesunu po zpevněné komunikaci do Kábulu převrátilo při dokončení předjížděcího manévru, údajně pro poruchu systému centrálního dohušťování pneumatik, kdy mělo dojít k náhlému poklesu tlaku v jednom kole a ztrátě kontroly nad vozidlem. Došlo k vážnému zranění jednoho příslušníka ÚSpO VP s trvalými následky.

3. kontingent SOG byl v Lógaru operačně podřízen americkému velení. Na závěr rotace byl vznesen oficiální požadavek na začlenění jednotky do struktur velení speciálních sil ISAF. Ten byl ze strany českého Ministerstvo obrany zamítnut a mise v říjnu 2008 ukončena.

Po návratu z Afghánistánu byla poškozená LMV opravena v jednom čáslavském autoservisu za 34 994 925 Kč. K opravám došlo zřejmě v druhém pololetí roku 2009 a na začátku roku 2010. V této době již byl ÚSpO VP za podivných okolností zrušen. Všechna čtyři LMV tak skončila u Praporu zabezpečení u Velitelství výcviku - Vojenské akademie, kde jsou používána pro výcvik nových řidičů. Nejprve se jednalo o vojáky určené pro nasazení v Afghánistánu, později i o příslušníky řadových útvarů AČR přezbrojenými na LOV 50 B a LOV 7,62 B. Původní čtyři LMV z pozůstalosti SOGu působí ve Vyškově dodnes (11/2013). U vozidel došlo k demontáži účelového vybavení (rušičky, dodatečné světlomety,...) a odstranění manuálně ovládaných věží i přídavného pancéřování korby u dvou LMV.


Vozidla LMV provozovaná ÚSpO VP:

     
Taktické číslo
VPZ
Poznámka
1
515 01-08
vyzbrojeno ručně ovládanou věží (v Lógaru s M2HB QCB)
2
515 06-89
vyzbrojeno ručně ovládanou věží
3
514 25-54
vyzbrojeno M151A2 Protector
4
514 65-49
vyzbrojeno M151A2 Protector

Zdroj: www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#500921 Verze : 7
LMV určená pro ÚSpO VP krátce po dodání do České republiky, 1. čtvrtletí 2008.
ITA - IVECO LMV - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
ITA - IVECO LMV - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#500936 Verze : 0
LMV během bojového nasazení v provincii Lógar (?), 3. kontingent SOG, cca léto/podzim 2008.


Fotografie: ÚSpO VP (SOG)

ITA - IVECO LMV -


ITA - IVECO LMV -


URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#500937 Verze : 0
Dvojice poškozených LMV z výzbroje 3. kontingentu SOG po návratu do České republiky.

Fotografie: MO ČR

ITA - IVECO LMV -


URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#500938 Verze : 0
LMV (VPZ ??? ??-??), Prapor zabezpečení, Velitelství výcviku - Vojenská akademie ve Vyškově, srpen 2009. Jedná se o jedno ze čtyř vozidel používaných v Afghánistánu zrušeným SOGem (ÚSpO VP).
ITA - IVECO LMV - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
ITA - IVECO LMV - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#329044 Verze : 0
LMV CZ/II ZST


Podle oficiální mytologie byla další lehká obrněná vozidla LMV pro potřeby českých ozbrojených sil nakoupena na základě pozitivních zkušeností s vozidly nasazenými ÚSpO VP v Afghánistánu. Pro zabezpečení sil a prostředků nasazených v zahraničních operacích s důrazem na podmínky provozu v Afghánistánu byla 5. září 2008 podepsána smlouva na dodávku 15 vozidel LMV CZ/II ZST vyzbrojených zbraňovými stanicemi M151A2 Protector.


Automobily byly pořízeny bez výběrového řízení, což vyvolalo spekulace, že jejich nákup byl motivován i tím, aby si něm někteří "přivydělali". Kontrakt přišel na 499 889 250 Kč (včetně DPH), což se podezřele blízko dotýkalo hranici půl miliardy korun. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu totiž pravila, že povinnost uplatňovat požadavek na realizaci off-setů se vztahuje na zadavatele veřejných zakázek, jejichž předmětem je jejich pořízení od zahraničního dodavatele v celkové hodnotě vyšší než 500 milionů korun nebo zahraničních subdodávek pro tuzemské finální dodavatele přesahujících hodnotu 250 milionů korun. Podle následně zveřejněných informací si dodavatel měl díky této zakázce vydělat 178,5 milionu korun, což odpovídá marži takřka 36 procent. V rámci kontraktu činila cena (včetně DPH) jednoho LMV CZ/II ZST 31 029 250 Kč. V této ceně byla zahrnuta dodávka a montáž amerických radiostanic AN/VRC-110 (RF-300M-TV FALCON III) od společnosti Harris včetně kryptomodulů, vnitřní hovorové zařízení VICM 120 (3 kusy na vozidlo za průměrnou částku 2 832 780,54 Kč včetně DPH) a rušička před aktivací radiově odpalovaných nástražných výbušných systémů (RCIED) typu WBS 2500 (1 kus na vozidlo za průměrnou částku 3 598 302,96 Kč). Součástí dodávky dále byly dva kusy střeleckého simulátoru M151 (cena za kus 2 195 550 Kč včetně DPH), tři soubory dílenských a diagnostických zařízení pro 1. až 3. stupeň oprav (cena za kus 7 134 050 Kč včetně DPH) a soubor provozní a výcvikové dokumentace (cena 8 657 250 Kč). Všech 15 vozidel LMV CZ/II ZST bylo dodáno do konce roku 2008.


Prvních pět (čtyři ?) kusů bylo do Afghánistánu přepraveno v květnu 2009 pro potřeby 2. kontingentu speciálních sil (tvořen především příslušníky 601. skupiny speciálních sil), který plnil bojové úkoly na území provincie Uruzgán. Na bojovou základnu FOB Anaconda v uruzgánských horách byla všechna vozidla LMV CZ/II ZST přepravena letecky za pomoci těžkého transportního vrtulníku Mi-26 ruské civilní letecké společnosti. Zapojení strojů LMV CZ/II ZST mělo neblahý vliv nejen na psychiku povstalců, což později komentoval velitel 3. kontingentu speciálních sil, plk. Josef Kopecký: "Netušili jsme však, jak velký dopad to bude mít na našeho protivníka. Prakticky ihned poté bylo vidět, že atmosféra mezi protivládními silami zhoustla. Aniž jsme to nějak plánovali, oni za tím začali cítit nějakou lest z naší strany. Viděli, že nám tam najíždí "tanky", jak oni obrněným autům říkají, a byli najednou naprosto rozhození. Pochopili to tak, že na základnu nasouváme další síly, což na ně mělo obrovský psychologický dopad. Najednou cítili, že prohrávají." Tak snadné to ale nebylo. Při plnění operačního úkolu byla v létě 2009 tři vozidla těžce poškozena nástražnými výbušnými systémy a při dopravní nehodě. Pod jedním vozidlem explodovala protitanková mina, která utrhla celou přední nápravu. Nikdo z českých vojáků nebyl vážně zraněn. Jako náhrada za zničená vozidla byla 12. srpna 2009 podepsána smlouva na nákup tří náhradních vozidel za částku 86 251 200 Kč (jednalo se o dvě LMV CZ/II ZST, třetí stroj byl bez zbraňové stanice). Třetí bojové nasazení příslušníků 601. skupiny speciálních sil skončilo v prosinci 2009 (v rámci operace Enduring Freedom 601. skupina speciálních sil do bojových operací v Uruzgánu nasadila tři své kontingenty od srpna 2008 do prosince 2009). Stroje LMV CZ/II ZST byly nasazeny i při dalším bojovém působení tohoto útvaru, který proběhl na území afghánské provincie Nangarhár od července 2011 do května 2012 (odsun osob, vojenské techniky a materiálu se uskutečnil v období od 9. do 29. června 2012) v rámci 1. a 2. úkolového uskupení speciálních sil. Oproti předchozímu působení v Afghánistánu byly LMV CZ/II ZST dodatečně upraveny. Nejmarkantnější změnou byla instalace systému PILARw na stropu nákladového prostoru v zadní části vozu. PILARw je pasivní akustický systém určený k detekci polohy střelce. Typy detekovaných ráží jsou 5,56 až 20 mm a zbraně typu RPG. K vyhodnocení pozice střelby dojde do 2 sekund. Podle ráže zbraně dokáže systém detekovat pozici střelce ve vzdálenosti 0 až 1200 metrů od vozidla s přesností ±5° v azimutu i elevaci. Detekční rozsah činí 360° v azimutu a 90° v elevaci.


Zbylá vozidla LMV CZ/II ZST byla do Afghánistánu přepraveno do konce června 2009. Jejich provozovatelem se stal Provinční rekonstrukční tým (resp. jemu podřízený Průzkumný odřad) dislokovaný na základně FOB Shank v provincii Lógar. První provozovatelem LMV CZ/II ZST se zde stal Průzkumný odřad 3. kontingentu AČR v PRT Lógar, který tvořili příslušníci 2. výsadkové mechanizované roty od 43. výsadkového mechanizovaného praporu. Vozidla zde byla používána k patrolování nebo jako doprovod při výjezdech civilní části PRT či doprovod logistických konvojů do Kábulu. Takovým případem byl i zesílený konvoj, který měl 4. kontingentu na FOB Shank dopravit pistole Glock 17 pořízené v rámci naléhavé operační potřeby jako náhrada za nevyhovující pistole vz. 82. Opatrný velitel se rozhodl neponechat nic náhodě, a tak si navíc od Američanů vyžádal letecké krytí dvěma bitevními vrtulníky AH-64 Apache. Velitel v Afghánistánu míní, ale logistika v České republice mění. Když konvoj dorazil na letiště v Kábulu, jeho velitel ke svému nemilému překvapení zjistil, že žádné Glocky do Afghánistánu ještě nedorazily. Pod bdělým dohledem amerických bitevních vrtulníků byl na FOB Shank alespoň dopraven toaletní papír...


Většina LMV CZ/II ZST v sestavě PRT neměla připevněné vojenské poznávací značky. Rozlišovacím znakem bylo taktické označení v podobě malého římského čísla umístěného nad čelním sklem kabiny. Po ukončení činnosti Provinčního rekonstrukčního týmu na začátku roku 2013 byla část vozidel odsunuta letecky zpátky do ČR, zbylé LMV CZ/II ZST byly předány do působnosti 1. jednotky AČR MAT Lógar (MAT=Military Advisory Team - Vojenský poradní tým) na FOB Shank. Úkolem jednotky bylo provádět poradenskou činnost ve prospěch přiděleného kandaku (praporu) Afghánské národní armády (ANA) a zlepšovat schopnosti přiděleného kandaku ANA, které zabezpečí jeho růst zejména ve štábní činnosti. V závěrečných rotacích PRT se však LMV CZ/II ZST k výjezdům mimo základnu již nepoužívaly. Síla talibanských improvizovaných výbušných náloží již byla taková, že jejich protiminová ochrana se stala značně neúčinnou. Pro patroly mimo FOB Shank se proto používaly stroje kategorie MRAP typu MaxxPro, které zapůjčily Spojené státy americké. 1. jednotka AČR MAT Lógar v Afghánistánu působila od března do září 2013. Poté byla LMV CZ/II ZST nasazená na území provincie Lógar stažena zpět do České republiky.


Známá vozidla LMV CZ/II ZST provozovaná PRT a 601. skupinou speciálních sil:

VPZ
Poznámka
160 70-97pro PRT, po návratu z Afghánistánu přidělen 74. lehkému motorizovanému praporu, od 12/2018 nasazen v Mali (13. kontingent EUTM MALI / Koulikoro Training Centre)
160 74-19
pro PRT, taktické číslo VIII ?
160 71-12
pro PRT, po návratu z Afghánistánu přidělen 74. lehkému motorizovanému praporu
170 81-43
pro PRT, po návratu z Afghánistánu přidělen 74. lehkému motorizovanému praporu
174 22-28
pro PRT, po návratu z Afghánistánu přidělen Praporu zabezpečení
180 65-62
pro PRT
180 74-33
pro PRT
186 63-95
pro PRT
192 89-36
pro PRT, po návratu z Afghánistánu přidělen 74. lehkému motorizovanému praporu
195 53-39
pro PRT, po návratu z Afghánistánu přidělen 74. lehkému motorizovanému praporu
200 89-67
pro 601. skupinu speciálních sil, v roce 2009 nasazeno v Afghánistánu
200 89-74
po návratu z Afghánistánu přidělen Centru zabezpečení zahraničních operací a mimořádných stavů
205 23-63
pro PRT, taktické číslo XIV
205 23-68
pro 601. skupinu speciálních sil, v roce 2009 nasazeno (a zničeno ?) v Afghánistánu
025 61-60
pro 601. skupinu speciálních sil, jako náhrada za vozidlo zničené v Afghánistánu
025 61-77
pro 601. skupinu speciálních sil, jako náhrada za vozidlo zničené v Afghánistánu
025 85-64 ???
pro 601. skupinu speciálních sil, jako náhrada za vozidlo zničené v Afghánistánu, bez zbraňové stanice

Zdroje
1) www.army.cz
2) Šulc, F.: Šetřit? To se vyplatí (dodatek), On War
3) Otto, P.: Kauza obrněnce: Armáda osloví Pragu, E15.cz
URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#503720 Verze : 20
Vozidla LMV CZ/II ZST (VPZ 160 70-97, VPZ 160 ??-??, ostatní VPZ neznámé) české armády pod ESO přístřeškem, začátek roku 2009 (?). Vozidla jsou určená pro nasazení v rámci kontingentu PRT v provincii Lógar.
ITA - IVECO LMV -


ITA - IVECO LMV -


ITA - IVECO LMV -


ITA - IVECO LMV -


ITA - IVECO LMV -


URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#318046 Verze : 0
LMV CZ/II ZST používaná Průzkumným odřadem 3. kontingentu AČR v PRT Lógar, léto 2009. Vozidla obsluhovali příslušníci 2. výsadkové mechanizované roty 43. výsadkového mechanizovaného praporu.

Fotografie: 3. kontingent AČR PRT Lógar mise ISAF

ITA - IVECO LMV -


ITA - IVECO LMV -


ITA - IVECO LMV -


URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#341227 Verze : 0
LMV CZ/II ZST používaná Průzkumným odřadem (tvořen příslušníky 3. výsadkové mechanizované roty 43. vmpr) 4. kontingentu AČR v PRT Lógar, 2009.

Fotografie: 4. kontingent AČR PRT Lógar mise ISAF

ITA - IVECO LMV -


ITA - IVECO LMV -


ITA - IVECO LMV -


ITA - IVECO LMV -


URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#341222 Verze : 0
LMV CZ/II ZST, 3. kontingent speciálních sil (?), bojové nasazení v misi Enduring Freedom, provincie Uruzgán, léto/podzim 2009.


Fotografie: 601. skss

ITA - IVECO LMV -


URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#503755 Verze : 0
LMV CZ/II ZST, 2. úkolové uskupení speciálních sil, bojové nasazení v provincii Nangarhár, zima/jaro 2012.


Fotografie: 601. skss

ITA - IVECO LMV -


ITA - IVECO LMV -


URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#503759 Verze : 0
Nová LMV v zelené kamufláži pro AČR v areálu VOP 026 (Nový Jičín). IVECa z poslední (třetí a největší) dodávky používají:
44. lehký motorizovaný prapor (LOV 50 B / LOV 50 BVR)
74. lehký motorizovaný prapor (LOV 50 B / LOV 50 BVR)
102. průzkumný prapor (LOV 50 B / LOV 50 BVR)
15. ženijní brigáda (LOV 7,62 B)
13. dělostřelecká brigáda (LOV 7,62 B, vozidla byla následně upravena na standard LOV Pz)


Vozidla byla mezi útvary rozdělena v poměru 26-40-13-6-5.


Další verze vozidel LMV zavedené ve výzbroji Armády České republiky:
- LMV STAR V
- LOV ISR
- LOV Zdrav
- MPRS I / MPRS II
- SRTP
- S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II
ITA - IVECO LMV -


URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#391438 Verze : 7
10.11.2014 informovalo Ruské Ministerstvo obrany o ukončení dodávky celkom 358 obrnených vozidiel IVECO M65E LMV pre potreby Ruských ozbnrojených síl. Kontrakt medzi Ruským Ministerstvom obrany a Talianskou firmou Iveco bol podpísaný v roku 2011 na základe porovnávacích skúšok vozidiel IVECO a GAZ-2330 Tigr. Aj keď Tigr vykazoval lepšiu mobilitu na komunikáciách i v teréne a mal aj nižšiu cenu, rozhodjúcim kritériom sa nakoniec stala lepšia balistická ochrana vozidla IVECO. Pôvodne Rusko uvažovalo o nákupe (resp. licenčnej výrobe) celkom 1775 vozidiel. V roku 2012 bolo dodaných prvých 57 vozidiel vyrobených v spoločnom závode firmy IVECO a ruského holdingu Rostechnology vo Voroneži. Ďalšie vozidlá už schádzali z výrobnej linky firmy KaMAZ v Tatarstane. V roku 2013 došlo k prehodnoteniu kontraktu a celkový počet vozidiel bol znížený na 358, pričom podiel ruských komponentov vo vozidle už dosahuje 50%. V Ruských ozbrojených silách majú vozidlá označenie Rys. Ukončenie akvizície súvisí s testami vylepšeného vozidla Tigr-M s lepšou balistickou ochranou, ale aj so širokou ponukou ruských obrnených vozidiel s obdobnými parametrami - GAZ-2330 Tigr (Tigr-M), VPK-3927 Volk a VPK-3924 Medved.


Podľa medializovaných informácií nasadilo Rusko vozidlá Rys v roku 2015 v Sýrii.Zdroj: www.janes.com
www.defenseindustrydaily.com
www.army-technology.com

ITA - IVECO LMV - IVECO LMV - Rys

IVECO LMV - Rys
URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#540361 Verze : 2
Sýrsky vojak pri vozidle Rys, rok 2015.Zdroj: www.eurasia24.cz

ITA - IVECO LMV - Rys dodaný Sýrskej arabskej armáde.

Rys dodaný Sýrskej arabskej armáde.
URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#543982 Verze : 0
Lehká obrněná vozidla Rys ruské armády na rusko-běloruském cvičení Zapad 2017, září 2017.


Zdroj:
Ministerstvo obrany Ruské federace

ITA - IVECO LMV -


URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#584247 Verze : 0
Ľahké obrněné vozidlo Rys, Deň výsadkových vojsk 2018, 04.08.2018, Park Patriot, autor Vitalij Kuzmin
ITA - IVECO LMV - KamAZ Rys

KamAZ Rys

Web autora : https://www.vitalykuzmin.net/Military/Airborne-Troops-Day-2018-Park-Patriot/i-sw45tj9/O
Zveřejněno s laskavým svolením autora

ITA - IVECO LMV -Web autora : https://www.vitalykuzmin.net/Military/Airborne-Troops-Day-2018-Park-Patriot/i-sw45tj9/O
Zveřejněno s laskavým svolením autora

ITA - IVECO LMV - KamAZ Rys

KamAZ Rys

Web autora : https://www.vitalykuzmin.net/Military/Airborne-Troops-Day-2018-Park-Patriot/i-sw45tj9/O
Zveřejněno s laskavým svolením autora

ITA - IVECO LMV - KamAZ Rys

KamAZ Rys

Web autora : https://www.vitalykuzmin.net/Military/Airborne-Troops-Day-2018-Park-Patriot/i-sw45tj9/O
Zveřejněno s laskavým svolením autora

ITA - IVECO LMV - KamAZ Rys

KamAZ Rys

Web autora : https://www.vitalykuzmin.net/Military/Airborne-Troops-Day-2018-Park-Patriot/i-sw45tj9/O
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#605456 Verze : 2
Panther LCV Royal Army
SSÚD Pravy u dálnice D11, Exit 76 Pravy, 26.3.2017
ITA - IVECO LMV -


URL : https://www.valka.cz/ITA-IVECO-LMV-t85977#636182 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více