Main Menu
User Menu
Reklama

CZK - UAZ 469CH (chemický automobil)

UAZ 469CH

UAZ 469CH je speciální verze osobního terénního automobilu UAZ 469BI. Jedná se o vozidlo družstva radiačního a chemického průzkumu a je určeno k provádění radiačního a chemického průzkumu pochodových os a komunikací při přesunu jednotek, terénu, prostorů rozmístění, ke kontrole zamoření osob, bojové techniky, potravin a vody. S využitím výbavy a přístrojů vozidla lze provádět i odběry vzorků zamořených otravnými a radioaktivními látkami, vytyčování zamořených prostorů a orientační měření prvků přízemní atmosféry.

Vozidlo je určeno k:
- zjišťování a měření úrovně radiace v terénu
- zjišťování otravných a toxických látek v ovzduší, na technice, v terénu
- kontrola stupně zamoření povrchů osob, techniky, potravin, vody
- vytyčování zamořených prostorů
- odběru zamořených vzorků zeminy, vody apod.

Vozidla UAZ-469Ch vznikala ve spolupráci československých vojenských opravárenských závodů AOZ Zlatovce (rekonstrukce základního vozidla UAZ 469BI) a VOZ 072 Zemianske Kostoľany (kompletace přístrojů).

Technicko-taktická data
Hmotnost: 2 305 kg

Rozměry:
- délka: 4 025 mm
- výška: 2 015 mm
- šířka: 1 785 mm

Rychlost průzkumu
- na komunikacích: 40 až 50 km/h
- v terénu: 30 až 40 km/h

Speciální vybavení
- intenzimetr IT-65 nebo DP-86
- automatický signalizátor otravných látek GSP-11
- chemický průkazník CHP-71
- radiostanice
- zařízení pro vytyčování zamořených prostorů
URL : https://www.valka.cz/CZK-UAZ-469CH-chemicky-automobil-t21586#82468Verze : 3
MOD
Chemický prieskumný automobil UAZ 469CH je terénny automobil so špeciálnym vybavením určený na vykonávanie radiačného a chemického prieskumu. Je bojovým vozidlom družstva radiačného a chemického prieskumu .


Špeciálne vybavenie umožňuje :


- nepretržité zisťovanie a meranie úrovne radiácie v teréne,
- zisťovanie otravných látok ( OL ) v ovzduší, na bojovej technike, teréne a terénnych predmetoch,
- orientačnú kontrolu stupňa zamorenia povrchu osôb, techniky, objektov, terénu, potravín a vody,
- vytyčovanie zamorených priestorov,
- odber zamorených vzoriek zeminy, vody a pod.,
- predávanie výsledkov radiačného a chemického prieskumu,
- zisťovanie parametrov jadrového výbuchu.


Špeciálne vybavenie vozidla umožňuje osádke vykonávať radiačný a chemický prieskum za jazdy a za krátkych zastávok z vozidla.


Vybavenie UAZ 469CH :


- prístroje radiačného prieskumu :


- automatický signalizátor úrovne radiácie AS-67,


- intenzimeter IT-65.


- prístroje pre chemický prieskum :


- automatický signalizátor OL GSP-11,


- chemický preukazník CHP-71.


- súprava pre vykonávanie prízemného poveternostného pozorovania MET-CHEM,


- súprava pre branie vzoriek SBV-61,


- vytyčovacie zariadenie KZO-2,


- prostriedky pre špeciálnu očistu :


- odmorovacie súpravy AOS-1 a UOS-1 ( 16 súprav),


- rdst R-109,


- infrahľad PNV-57 ( 2 súpravy).


T T D vozidla sú zhodné s automobilom UAZ 469BI.Hlavné technické údaje :

Rýchlosť v km/hod. :
- pri prieskume na ceste : 40 – 50,
- pri prieskume v teréne : 30 – 40,


Brodivosť : 30–40 cm


Rozmery v mm:
Dĺžka : 4022
Šírka :1785
Výška :2015


Hmotnosť : 2335 kg


Osádka :
- veliteľ,
- prieskumník č.1,
- prieskumník č.2,
- vodič.


Zdroj : Chem-28-11 Chemický průzkumný automobil UAZ 469CH, predpis ČSĽA - Praha 1976
CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) - Chemický prieskumný automobil UAZ-469CH

Chemický prieskumný automobil UAZ-469CH
CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) - Zadná časť vozidla.

Zadná časť vozidla.
CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) - Interiér - zadná časť.

Interiér - zadná časť.
CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) - Interiér - predná časť.

Interiér - predná časť.
URL : https://www.valka.cz/CZK-UAZ-469CH-chemicky-automobil-t21586#312630Verze : 0
Doplnenie údajov :


Výstroj vozidla:


- svetelný maják na streche,
- vytyčovacie zariadenie,
- držiak antény umiestnený na držiaku náhradného kolesa.

Vnútorné usporiadanie
(odlišnosti od pôvodnej verzie UAZ-469):


- usporiadanie sedadiel (pre 4 prepravované osoby),
- inštalácia prístrojov pre radiačný a chemický prieskum,uložených jednotne v rámoch a skrinkách,
- elektrické zariadenie umožňujúce ich činnosť,
- spojovacie prostriedky,
- ostatný materiál,
- v motorovom priestore je zabudovaný ďalší 12 V akumulátor 6ST-50 k napájaniu prístrojov a zariadení nástavby.
Zdroj : Aut-23-3 Osobný terénny automobil UAZ-469 - Praha 1977
CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) - UAZ-469 CH ČSĽA  Žel-58-1

UAZ-469 CH ČSĽA Žel-58-1
URL : https://www.valka.cz/CZK-UAZ-469CH-chemicky-automobil-t21586#299636Verze : 0
...
CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-UAZ-469CH-chemicky-automobil-t21586#82469Verze : 0
MOD
...
CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-UAZ-469CH-chemicky-automobil-t21586#82470Verze : 0
MOD
Vybavenie vozidla UAZ-469Ch ...
CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) - Pracovisko chemikov prieskumníkov ...

Pracovisko chemikov prieskumníkov ...
URL : https://www.valka.cz/CZK-UAZ-469CH-chemicky-automobil-t21586#252322Verze : 0
Merania úrovne radiačného zamorenia ...
CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) - Chemici v akcii ...

Chemici v akcii ...
URL : https://www.valka.cz/CZK-UAZ-469CH-chemicky-automobil-t21586#253377Verze : 0
Detaily UAZ-496Ch VPZ 332-49-03 v podobě, v jaké sloužil u VÚ 4574 Přerov (23. základna vrtulníkového letectva).
Vlastní foto.
CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) -


CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) -


CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) -


CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) -


CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-UAZ-469CH-chemicky-automobil-t21586#312734Verze : 0
MOD
Detaily UAZ-496Ch VPZ 332-49-03 v podobě, v jaké sloužil u VÚ 4574 Přerov.
Vlastní foto.
CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) -


CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) -


CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) -


CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) -


CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-UAZ-469CH-chemicky-automobil-t21586#312737Verze : 0
MOD
Detaily UAZ-496Ch VPZ 332-49-03 v podobě, v jaké sloužil u VÚ 4574 Přerov.
Vlastní foto.
CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) -


CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) -


CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) -


CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-UAZ-469CH-chemicky-automobil-t21586#312738Verze : 0
MOD
V Slovenských ozbrojených silách.
Vlastní foto.
CZK - UAZ 469CH (chemický automobil) - UAZ-469CH

UAZ-469CH
URL : https://www.valka.cz/CZK-UAZ-469CH-chemicky-automobil-t21586#342399Verze : 0
MOD