Main Menu
User Menu

2. oddělení (zpravodajské) hlavního štábu [1945-1950]

2nd Department (Intelligence) of Headquarters of the Armed Forces

     
Název:
Name:
2. oddělení (zpravodajské) hlavního štábu
Originální název:
Original Name:
2. oddělení (zpravodajské) hlavního štábu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
Zpravodajské oddelění generálního štábu
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.06.1945-15.08.1950 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-15.08.1950 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.06.1945-15.10.1945 Rašla, Anton (Podplukovník)
15.10.1945-01.04.1948 Hanus, Karel (Plukovník)
01.04.1948-15.08.1950 Klen, Ludvík (Brigádní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-15.08.1950 Skupina „A“ /studijní/
01.06.1945-15.08.1950 Skupina „B“ /pátrací/
01.06.1945-01.08.1945 Skupina „C“ /zahraniční/
01.06.1945-01.08.1945 Skupina „D“ /organizační/
01.06.1945-01.08.1945 Skupina „E“ /výcviková/
01.06.1945-15.08.1950 Skupina „F“ /pomocná/
01.08.1945-01.02.1949 Skupina „C“ /výcviková/
01.08.1945-01.02.1949 Skupina „D“ /technická/
01.08.1945-01.02.1949 Skupina „E“ /organizační a osobní/
01.01.1946-15.08.1950 Skupina „G“ /osobní/
01.10.1947-15.08.1948 Pěší prapor 71 /výsadkový/
01.10.1947-15.08.1948 Výsadkové učiliště
01.02.1949-15.08.1950 Skupina „C“ /zahraniční/
01.02.1949-15.08.1950 Skupina „D“ /obranná/
01.02.1949-15.08.1950 Skupina „E“ /výcviková/
01.02.1949-15.08.1950 Skupina „H“ /hospodářská/
01.10.1949-15.08.1950 Prapor vojenských meteorologických stanic

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Hlavní štáb branné moci)
URL : https://www.valka.cz/2-oddeleni-zpravodajske-hlavniho-stabu-1945-1950-t123466#420653Verze : 1
MOD