Main Menu
User Menu

Hozman, Gašpar

     
Příjmení:
Surname:
Hozman
Jméno:
Given Name:
Gašpar
Jméno v originále:
Original Name:
Gašpar Hozman
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.01.1946 Hurbanovo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.02.2019 Trenčín
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupca náčelníka štábu Východného vojenského okruhu / Vojenského veliteľstva Východ (1984-1992)
náčelník štábu pre operačné plánovanie GŠ ASR (1999)
náčelník štábu Pozemných síl (2000-2002)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.kjszkom.sk
www.sme.sk
Email Ing. Štefan Rakús, MO SR (22.2.2019 Admin)
URL : https://www.valka.cz/Hozman-Gaspar-t119485#410347Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hozman
Jméno:
Given Name:
Gašpar
Jméno v originále:
Original Name:
Gašpar Hozman
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jedenásťročná stredná škola, Hurbanovo
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1964-31.08.1967 Vyššie vojenské učilište, Vyškov
DD.09.1972-DD.07.1974 Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
DD.MM.1980-DD.MM.1980 vyšší veliteľsko-štábny akademický kurz, Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
28.02.1982-10.07.1983 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
31.08.1967 poručík
01.10.1970 nadporučík
01.10.1975 kapitán
DD.10.1979 major
01.10.1983 podplukovník
01.10.1988 plukovník
20.08.1998 generálmajor
31.12.2002 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1983-30.10.1984 Náčelník štábu : 13. tanková divize
DD.MM.1987-DD.MM.1991 Velitel : Organizační a mobilizační oddělení
01.10.2000-DD.09.2002 Náčelník štábu : Velitelství pozemních sil

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1967-DD.09.1968 veliteľ čaty, prevádzková rota 2. motostreleckej divízie
DD.MM.RRRR-DD.MM.1969 veliteľ roty, 10. motostrelecký pluk
23.10.1969- veliteľ roty / náčelník štábu práporu, 8. motostrelecký pluk
DD.MM.1974-DD.MM.1976 náčelník štábu 15. tankového pluku
DD.08.1976-DD.MM.RRRR dôstojník / náčelník oddelenia operačnej a bojovej prípravy, 13. tanková divízia
DD.11.1983-DD.MM.1984 náčelník štábu 13. tankovej divízie
31.10.1984-DD.MM.1992 zástupca náčelníka štábu Východného vojenského okruhu / Vojenského veliteľstva Východ
01.01.1993-DD.MM.1994 zástupca náčelníka Hlavného štábu Veliteľstva ASR
01.09.1994-DD.MM.RRRR zástupca náčelníka štábu pre operačné plánovanie GŠ ASR
01.05.1999-DD.MM.1999 náčelník štábu pre operačné plánovanie GŠ ASR
01.10.2000-DD.09.2002 náčelník štábu Veliteľstva pozemných síl
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1975

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1978

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1984

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 2. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - stříbrná medaile
-

DD.MM.1985

Medaile Za upevňování bojového přátelství
Medal for Strengthening Military Cooperation
Медаль За укрепление боевого содружества
-

DD.MM.1989

Vyznamenání za zásluhy o výstavbu
Medal of Merit for Construction
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
-

DD.MM.1992

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-

DD.MM.1998

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.2002

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.kjszkom.sk
www.sme.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Hozman-Gaspar-t119485#469090Verze : 1
MOD