Main Menu
User Menu

713. pěší divize [1941-1942]

713th Infantry Division / 713. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
713. pěší divize
Originální název:
Original Name:
713. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.05.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.01.1942
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1941-DD.07.1941 ?
DD.07.1941-DD.09.1941 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.09.1941-DD.10.1941 XVIII. horský armádní sbor
DD.10.1941-DD.01.1942 12. armáda
DD.01.1942-15.01.1942 -
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-15.01.1942 ? /

Velitel:
Commander:
03.05.1941-15.01.1942 Fehn, Franz (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

02.05.1941-15.01.1942 Divizní jednotky 713
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/713-pesi-divize-1941-1942-t11596#486777Verze : 0
MOD
713. pěší divize byla rozpuštěna v lednu 1942 po invazi na Krétu. Štáb byl reorganizován a vytvořil štáb nové vybudované Pevnostní brigády 1 Kréta.

Operace:
Německo (05/1941 - 09/1941)
jižní Řecko a Kréta (09/1941 - 01/1942)

Organizace:
Pěší pluk 733
Pěší pluk 746
Dělostřelecký oddíl 653
Ženijní rota 713
Spojovací rota 713
URL : https://www.valka.cz/713-pesi-divize-1941-1942-t11596#37232Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
OBLAST NASAZENÍ


5.-6. 1941
formovanie vo WK XIII
BdE (veliteľstvo záloh)7.-8. 1941
WK III
OKH

9. 1941
XVIII
12. Armee
Grécko


10.-12. 1941
záloha
12. Armee
Kréta


1. 1942
reorganizácia

Kréta


URL : https://www.valka.cz/713-pesi-divize-1941-1942-t11596#137323Verze : 0
MOD