Main Menu
User Menu
Reklama

XVIII. horský armádní sbor [1940-1945]

XVIII Mountain Army Corps

XVIII. Gebirgs-Armeekorps

     
Název:
Name:
XVIII. horský armádní sbor
Originální název:
Original Name:
XVIII. Gebirgs-Armeekorps
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1940
Předchůdce:
Predecessor:
XVIII. armádní sbor
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1940-DD.02.1941 2. armáda
DD.02.1941-DD.03.1941 12. armáda
DD.03.1941-DD.04.1941 Tanková skupina 1
DD.04.1941-DD.01.1942 12. armáda
DD.01.1942-DD.05.1942 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.05.1942-DD.07.1942 Armáda Laponsko
DD.07.1942-DD.02.1945 20. horská armáda
DD.02.1945-DD.04.1945 2. armáda
DD.04.1945-08.05.1945 Armáda Východní Prusko
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.11.1940-10.12.1943 Böhme, Franz (General der Gebirgstruppe)
10.12.1943-23.06.1944 Eglseer, Karl (General der Gebirgstruppe)
24.06.1944-08.05.1945 Hochbaum, Friedrich (General der Infanterie)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1940-19.04.1943 Pemsel, Max Josef (Oberst)
19.04.1943-30.06.1944 Sittmann, Hugo (Oberst)
30.06.1944-01.03.1945 Jais, Franz (Oberst)
01.03.1945-08.05.1945 Gerber, Kurt (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1940-DD.02.1941 125. pěší divize
DD.11.1940-DD.02.1941 4. horská divize
DD.11.1940-16.05.1941 5. horská divize
10.12.1940-DD.03.1941 97. lehká pěší divize
26.03.1941-01.05.1941 72. pěší divize
DD.03.1941-DD.09.1941 6. horská divize
05.04.1941-15.04.1941 Těžký dělostřelecký oddíl (motorizovaný) 732
DD.04.1941-DD.05.1941 2. tanková divize
DD.04.1941-DD.06.1941 Dělostřelecký plukovní štáb 49
DD.04.1941-DD.06.1941 Dělostřelecký plukovní štáb ke zvláštnímu použití 511
DD.04.1941-DD.06.1941 II. oddíl Dělostřeleckého pluku 46
DD.04.1941-DD.06.1941 II. oddíl Dělostřeleckého pluku 54
DD.04.1941-DD.05.1941 II. oddíl dělostřeleckého pluku 40
01.07.1941-01.08.1941 5. horská divize
DD.09.1941-DD.11.1941 164. pěší divize
DD.09.1941-DD.10.1941 713. pěší divize
30.07.1942-DD.09.1942 Divize SS Nord
DD.08.1942-DD.01.1945 7. horská divize
DD.09.1942-22.10.1943 Horská divize SS Nord
DD.06.1943-DD.08.1943 Policejní pluk horských myslivců SS 18
22.10.1943-DD.12.1944 6. horská divize SS Nord
DD.04.1944-07.09.1944 Kräutlerova divizní skupina
07.09.1944-DD.12.1944 Divizní štáb ke zvláštnímu použití 140
DD.02.1945-DD.03.1945 15. granátnická divize Waffen-SS (lotyšská č. 1)
DD.02.1945-10.05.1945 32. pěší divize
10.03.1945-08.05.1945 Dělostřelecké velitelství 418
DD.03.1945-06.04.1945 215. pěší divize
DD.04.1945-08.05.1945 7. pěší divize
DD.04.1945-08.05.1945 Lidová raketometná brigáda 1
DD.MM.RRRR-08.05.1945 Oddíl stíhačů tanků (samohybný) 561

Ručně vyplněné položky:
01.11.1940-DD.MM.1945 Artillerie-Kommandeur 109
10.03.1945-08.05.1945 Artillerie-Kommandeur 418
01.11.1940-15.01.1944 Gebirgskorps-Nachrichten-Abteilung 449
15.01.1944-08.05.1945 Gebirgskorps-Nachrichten-Abteilung 418
01.11.1940-15.01.1944 Korps-Nachschubführer 449
15.01.1944-08.05.1945 Kommandeur der Korps-Nachschubtruppen 418
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Generalkommando XVIII. Gebirgs-Armeekorps
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/XVIII-horsky-armadni-sbor-1940-1945-t10061#409848Verze : 0
MOD
XVIII. Gebirgs-Armeekorps
URL : https://www.valka.cz/XVIII-horsky-armadni-sbor-1940-1945-t10061#30569Verze : 0
MOD
Operace:
Francie (06/1940 - 06/1941)
Balkan (06/1941 - 11/1941)
Severní Finsko a Norsko (11/1941 - 01/1945)
West Prussia (01/1945 - 05/1945)
URL : https://www.valka.cz/XVIII-horsky-armadni-sbor-1940-1945-t10061#30570Verze : 0
MOD