Main Menu
User Menu
Reklama

_slavná obléhání

Stejně jako v "bitvách" a "novověkých pevnostech" bych tady chtěl sbírat data pro případnou interktivní mapu.
URL : https://www.valka.cz/slavna-oblehani-t35808#132734Verze : 0
UKR - Sevastopol - IX/1854-IX/1855 - Rusko/Francie, Anglie - pevnost padla
URL : https://www.valka.cz/slavna-oblehani-t35808#132735Verze : 0
MLT - Malta - 19/5/1565-8/9/1565 - Osmanská armáda/Řád sv. Jana - pevnost odolala
URL : https://www.valka.cz/slavna-oblehani-t35808#132740Verze : 0
CZE - Olomouc - 20/5/1758-2/7/1758 - habsburská armáda/pruská armáda - pevnost odolala
URL : https://www.valka.cz/slavna-oblehani-t35808#132782Verze : 0
ITA - Turín - 13/5-7/9/1706 habsburské, říšské, savojské oddíly/ francouzská armáda - pevnost odolala
URL : https://www.valka.cz/slavna-oblehani-t35808#133403Verze : 0
AUT - Vídeň - 14/7-12/9/1683 - habsburské, říšské a polské oddíly/ osmanská armáda - pevnost odolala
URL : https://www.valka.cz/slavna-oblehani-t35808#133405Verze : 0
CZE - hrádek Sion - ? 1437 - 6.9.1437 zbytky husitů proti vojsku českého krále Zikmunda. Hrádek padl a obránci byli o několik dnů později pověšeni v Praze.
URL : https://www.valka.cz/slavna-oblehani-t35808#133409Verze : 0
V případě tzv. "tvrzi Sion" se v podstatě o obléhání mluvit nedá. Hrádek Sion bylo dozajista pohodlné sídlo (podle svědectví se v paláci skvěla nejméně tři kachlová kamna), ale postrádal jak věže (nezbytný to prvek středověké pevnosti) ale také vlastní zdroj vody, která se nabírala z blízského potoka. Už jenom proto hrádek nemohl odolat jak masívnímu útoku, natož systematickému obléhání.
Přesto trvalo Hynku Ptáčkovi z Pirkštejna 4 měsíce, než Sion dobyl. Dnes již víme proč. Archeologické výzkumy z 50. a 60. let minulého století prokázaly, že Hynek Ptáček, vzdálený příbuzný Jana Roháče z Dubé obležení jen předstíral. Palné zbraně využíval minimálně, spíš symbolicky a obráncům nepochybně ponechával volnou cestu pro vodu a potraviny. Vysvětlení bylo prosté:
Obléhání bylo nepopulární, Roháč byl známou osobností a Žižkovým přítelem a nedávným spolubojovníkem mnoha lidí, kteří teď před Sionem tábořili. Patřili k nim i sousedé z Nového Města pražského, kde Jan Roháč po léta vlastnil dům. Roháč měl na Sionu navíc v záloze další zbraň - foliant desk zemských se záznamy o majetkových transakcích jak velitele českých katolíků Oldřicha z Rožmberka, tak i čelného představitele umírněných kališníků Čenka z Vartenberka. Poškodit hrad tedy rozhodně nebylo v ničím zájmu. Král Zikmund Lucemburský pozvolna umíral na rakovinu, stačilo tedy obléhání prodlužovat, než zemře. Jenže jak nemoc oslabovala Zikmundovo tělo, nikterak nesnížila bystrost jeho úsudku, takže po 4 měsících tuto komedii prohlédl a dal rozkaz svému osvědčenému uherskému vojevůdci Michalu Országu z Gutu aby se neprodleně Sionu zmocnil. Hynku Ptáčkovi nezbylo než hrádek dne 6.září obsadit (jak známo, archeologové zde nenalezli jedinou lidskou kostru), Sion posléze podpálit (nejspíš proto aby zahladil stopy) a odevzdat Jana Roháče z Dubé a 45 jeho spolubojovníků katu.


-zdroj- Záhady českých dějin, V.kapitola (Popravy a popraviště), 3.podkapitola (Potupná smrt Jana Roháče z Dubé) autor: Petr Čornej
URL : https://www.valka.cz/slavna-oblehani-t35808#236696Verze : 0