Main Menu
User Menu

Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku [1954-1992]

Command Post of 11th Fighters Air Regiment

     
Název:
Name:
Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku
Originální název:
Original Name:
Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-31.12.1992 11. stíhací letecký pluk
OPERAČNĚ:
01.11.1954-DD.MM.1958 Velitelské stanoviště 5. stíhací letecké divize
01.10.1958-31.08.1961 Velitelské stanoviště 3. stíhací letecké divize
01.09.1961-01.09.1969 Velitelské stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu
01.09.1969-01.05.1991 3. Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany státu
01.05.1991-31.12.1992 Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-31.08.1961 Žatec, letiště /
01.09.1961-06.12.1967 Chomutov, kasárny /
06.12.1967-31.12.1992 Lažany, radiolokační stanoviště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-31.08.1961 ?, ( )
01.09.1961-19.06.1964 Němeček, Miroslav (Kapitán)
20.06.1964-23.11.1965 Dolíhal, Cyril (Major)
24.11.1965-13.03.1968 Mimra, Miroslav (Major)
14.03.1968-DD.MM.1971 Němeček, Miroslav (Major)
DD.MM.1971-13.09.1978 Ertl, Richard (Major)
14.09.1978-30.09.1979 Cudrák, František (Major)
01.10.1978-30.09.1986 Beran, Jaromír (Podplukovník)
01.10.1986-20.10.1988 Rovenský, Rudolf (Kapitán)
21.10.1988-27.09.1989 Němec, Petr (Kapitán)
28.09.1989-31.10.1991 Schwarz, Bronislav (nadporučík)
01.11.1991-31.12.1992 Němec, Petr (Major)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Poznámka:
Note:
v období 01.09.1961-01.09.1978 byl pro velitelské stanoviště pluku používán název: Plukovní naváděcí velitelské stanoviště.
Od 01.09.1978 zůstalo "samostatné"
velitelské stanoviště v tabulce počtů 11. stíhacího leteckého pluku a "samostatné" Naváděcí stanoviště NS-1 v tabulce počtů 3. divize PVOS
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha
Kronika 11. slp
URL CZ: https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-11-stihaciho-leteckeho-pluku-1954-1992-t163446#495740Verze : 5
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Command-Post-of-11th-Fighters-Air-Regiment-t163446#495740Version : 0
V období od vzniku "plukovního" velitelského stanoviště do 01.09.1961 nebyl v tabulkách mírových počtů ustanoven pro něj náčelník (velitel) .
Organizačně bylo velitelské stanoviště podřízeno štábu pluku a v uvedeném období byli příslušníci VS "velitelsky" podřízeni pomocníkovi náčelníka štábu.


U 11. slp je doložen 1. sestav VS Z prosince 1954.
Pomocník NŠ: npor. Pohl Vilém
Šturman VS: npor. Zátka Václav
Návodčík VS: por. Kolman Miroslav
Technik-pozorovatel radiolokátoru: por. Outrata Ladislav
***
V říjnu 1960 (Tajný rozkaz č. 031/60)tvořili sestav plukovního VS:
- Pomocník NŠ: kpt. Pohl Vilém
- Starší letovod-operátor VS: kpt. Svítil Karel, kpt. Zabořil Miroslav, npor. Němeček Miroslav
- Letovod-operátor VS: npor. Janda Karel, npor. Janata Jaroslav, npor. Švarc Vladislav
- Starší značkařka: rtn. Bílá Jarmila, rtn. Nováková Věra, rtn. Šiková Lydie


Zdroj: Vojenský ústřední archiv Praha (Fond 11.slp)


P.S.
Velitelské stanoviště 11. slp ( a do léta 1958 i 15. slp) bylo umístěno "v přístavku hangáru č. 2"
Loc: 50°22'31.03"N, 13°35'14.376"E
www.mapy.cz


Záložní VS bylo v budově štábu (v přízemí 2. "Téčka")
Loc: 50°22'38.235"N, 13°34'17.453"E
www.mapy.cz


Zdroj: Vlastní archiv
URL CZ: https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-11-stihaciho-leteckeho-pluku-1954-1992-t163446#496101Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Command-Post-of-11th-Fighters-Air-Regiment-t163446#496101Version : 0
.
Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku [1954-1992] - Zákres umístění velitelského stanoviště a Naváděcího stanoviště Lažany * 
Zdroj: www.mapy.cz
* 
BEZ NICH BY NEPŘISTÁLÍ * Svět křídel Cheb 2013

Zákres umístění velitelského stanoviště a Naváděcího stanoviště Lažany *
Zdroj: www.mapy.cz
*
BEZ NICH BY NEPŘISTÁLÍ * Svět křídel Cheb 2013

URL CZ: https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-11-stihaciho-leteckeho-pluku-1954-1992-t163446#605800Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Command-Post-of-11th-Fighters-Air-Regiment-t163446#605800Version : 0