Druhá světová válka (1939-1945) : 1939 - 1945 - Druhá světová válka

Zpět na úvodní stránku

Přehled (1125 článků)

Republika československá a jeji branná moc v roce 1938

👤Jiří Fidler 🕔24.09.2018

Republika československá měla charakter parlamentní demokracie s presidentem jako hlavou státu, přísně oddělenou mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní. Její státní forma byla dána ústavou z roku 1920, základní záležitosti ve vojenské oblasti kodifikoval branný zákon z roku 1920 a jeho novely.

Zobrazit celý článek

Československé letectvo v sudetské krizi - obecná úvaha

👤Jiří Fidler 🕔24.09.2018

Letectvo tvořilo jednu ze šesti hlavních zbraní československé branné moci, přičemž za téměř 20 let své existence si vytvořilo vcelku výlučné postavení, rozeznatelné na první pohled barvou vojenských stejnokrojů, odlišnou pobočnou zbraní a honosnými odbornostními odznaky. Specifické postavení zbraně bylo dáno také zvláštním způsobem řízení, kdy pro ně byl v mírovém období vyčleněn celý odbor ministerstva národní obrany. Od roku 1934 přešlo letectvo na trojstupňový systém velení na úrovni ministerský odbor – zemské velitelství – vojskové těleso, v roce 1936 bylo do této struktury začleněno také dělostřelectvo obrany proti letadlům.

Zobrazit celý článek

Panzerkampfwagen III 01 - vzor moderního tanku

👤Ing. Radek ˝ICE˝ Panchartek 🕔23.02.2013

Při spojení německý tank a 2. světová válka se většině lidí okamžitě vybaví Tiger nebo Panther. Ale většinu velkých vítězství vybojovalo mnohem nenápadnější vozidlo. Navíc z technického hlediska přineslo víc novinek než všichni jeho slavnější následovníci dohromady. Některé prvky jeho koncepce se s drobnými úpravami staly standardem na mnoho dalších let.

Zobrazit celý článek

Rozpačité entrée - bojový křest Bomber Command RAF

👤Miroslav Šnajdr 🕔26.09.2012

3 min. po poledni 3. září 1939, ve chvíli, kdy válečný stav mezi Spojeným královstvím a Německem trval pouhou hodinu, vzlétl z letiště ve Wytonu Blenheim Mk.IV sériového čísla N6215 ze stavu 139. Sq. RAF. Stroji, za jehož řízením seděl F/O A. M. McPherson, připadla vskutku historická role – vykonat první bojový let RAF nad nepřátelské území v nové válce. Podle instrukcí měla osádka provést průzkum Wilhelmshavenu a letišť v severozápadním Německu.

Zobrazit celý článek

Nositelé Rytířského kříže se Zlatou sponou za boj zblízka

👤Karl Schlange 🕔26.12.2005

Elitní vyznamenání pěchoty za statečnost - Zlatá spona za boj zblízka, byla často ceněna mezi vojáky výše než Rytířský kříž, protože ji nešlo získat jinak než strávením předepsaných 50 dnů v boji muže proti muži. Rytířský kříž přesto zůstává nejznámějším německým řádem za statečnost z doby druhé světové války, ale někdy býval udělován velitelům v zástupu jako ocenění činnosti celé podřízené jednotky, což ovšem jeho hodnotu pro nositele jinak nesnižuje. Oba tyto výjimečné řády byly současně uděleny pouze 98 výjimečným vojákům.

Zobrazit celý článek

Černá brigáda – díl III. „1944 - Z Normandie do Německa“

👤Zbigniew Mikesz 🕔11.04.2009

Polská 1. obrněné divize je bezpochyby jednou z nejznámějších jednotek polské armády. Vojáci, kteří v ní sloužili, byli účastníky tří kampani druhé světové války – v září 1939 bránili Polsko pod bojovou zástavou 10. jezdecké brigády, poté bojovali ve Francii v řadách 10. obrněné jezdecké brigády a po reorganizaci ve Velké Británii na 1. obrněnou divizi, se účastnili poslední etapy války v západní Evropě.

Během celé své existence zachovala divize kontinuitu svých tradic, její základ tvořily stejné jednotky, stejní vojáci a co je ojedinělé, bojovala pod velením stejného velitele – generála Maczka.

Zobrazit celý článek

Pád pevnosti La Ferté

👤Karel Oktábec 🕔03.10.2014

Pevnost La Ferté byla první pevností legendární Maginotovy linie, kterou Němci dobyli. A zdaleka nebyla poslední...

Zobrazit celý článek

Emil Fechtner

👤Michal Rak 🕔07.07.2003

Dosáhl jednoho z prvních sestřelů mezi čs. piloty v Bitvě o Británii, nositel DFC, zemřel při srážce s jiným strojem v říjnu 1940.

Zobrazit celý článek

Černá brigáda – díl II. „1940 - Francouzské intermezzo“

👤Zbigniew Mikesz 🕔03.04.2009

Polská 1. obrněné divize je bezpochyby jednou z nejznámějších jednotek polské armády. Vojáci, kteří v ní sloužili, byli účastníky tří kampani druhé světové války – v září 1939 bránili Polsko pod bojovou zástavou 10. jezdecké brigády, poté bojovali ve Francii v řadách 10. obrněné jezdecké brigády a po reorganizaci ve Velké Británii na 1. obrněnou divizi, se účastnili poslední etapy války v západní Evropě.

Během celé své existence zachovala divize kontinuitu svých tradic, její základ tvořily stejné jednotky, stejní vojáci a co je ojedinělé, bojovala pod velením stejného velitele – generála Maczka.

Zobrazit celý článek

Dewoitine D.520 02 - Se všemi – proti všem

👤Ing. Radek ˝ICE˝ Panchartek 🕔10.11.2011

Liknavostí vlády se nejvýkonnější francouzská stíhačka dostala do výroby pozdě. Na začátku druhé světové války dostaly jednotky jen prvních pár kusů. Po porážce Francie létaly D.520 na různých bojištích, pod různými výsostnými znaky, na straně Osy i proti ní, proti Spojencům i na jejich straně.

Zobrazit celý článek

Obraz nepřítele

👤PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 🕔04.02.2013

Bij… zabij! Kdyby nebylo Němců, nebylo by Hitlera! A proto vyhlásit neúprosný boj všemu, co je německé a nerozdělovat Němce na státotvorné a protistátní. Není a nebude rozdílu mezi Němci.
Stanislav Fejfar, Deník stíhače, s.68–69

Zobrazit celý článek

Bitva o Barking Creek

👤Michal Rak 🕔01.02.2006

První letecký souboj stíhačů RAF ve 2. světové válce.

Zobrazit celý článek

Se šavlemi proti tankům – nesmyslný mýtus polského září 1939

👤Zbigniew Mikesz 🕔03.08.2009

Legenda o útocích polského jezdectva se šavlemi a pikami na německé tanky je snad nejznámějším mýtem zářijové kampaně roku 1939. Domnívám se, že nelze jednoznačně určit, kde a kdy přesně vznikl tento mýtus, který je nicméně stále živý jak v Polsku, tak za jeho hranicemi. Mýtus vznikal během celé polské kampaně a následující léta po ní.

Fakt, že takový útok by byl jasnou sebevraždou a žádný velitel se zdravým rozumem by tak hloupý rozkaz nevydal, v ničem nezmenšuje popularitu těchto historek, s podivem opakovaných i známými autory.

Dokazuje to, že je hodně těžké odstranit jakýkoliv stereotyp, byť zcela absurdní, když je tak hluboce zakořeněn.

Zobrazit celý článek

Až do hořkého konce... I. část - zápas o polské pobřeží

👤Lukáš Kovář 🕔28.08.2009

Když se v Gdaňsku 1. září ozvala děla Schleswig-Holsteinu a německá vojska překročila polské hranice v celé své délce, pro zhruba 17 000 mužů na pobřeží to znamenalo jediné - od tohoto okamžiku jsme sami. Odloučeni od zbytku země sváděli urputné boje s německou přesilou, bráníce své okno do světa i národní pýchu - nové přístavní město Gdynia. Dle pečlivě připraveného německého plánu nemělo zajetí polského pobřeží zabrat více než cca 1 týden. Příkladná odvaha a vojenský um obránců však tuto dobu protáhly na celý měsíc. A zejména jim je věnován tento článek.

Zobrazit celý článek

Operace Peking

👤Tars 🕔27.07.2009

Námořník, hlídkující na můstku torpédoborce ORP "Błyskawica", zpozorněl. Na stožár nedaleké signální věže ve válečném přístavu Oksywie vylétlo několik vlajek a zatřepotalo se v mírném větru. Námořník ještě jednou pohlédl na vlajky a klidným hlasem upozornil službu konajícího důstojníka. Za několik minut již komandor porucznik Roman Stankiewicz, velitel oddílu torpédoborců polského válečného námořnictva, věděl, že signál oznamuje "Wykonać Peking" (provést Peking), jeden z dvojice rozkazů, které očekával už několik dní, ale ve skrytu duše doufal, že nikdy nepřijdou.

Zobrazit celý článek

Obrana Brestu v září 1939

👤stary 🕔21.10.2006

V roce 1939 byl Brest hlavním městem poleského vojvodství. Byl významným dopravním uzlem a vojenským centrem středního úseku východní části Polska. V březnu 1921 se na základě polsko-sovětské smlouvy stal součástí Polska i se svými pevnostními stavbami.

Zobrazit celý článek

První letecká bitva poslední světové války

👤stary 🕔10.07.2009

Jak začala II. světová válka ve vzduchu? Nebyly to masivní útoky stovek bombardérů a úporné boje stíhacích uskupení, které známe z pozdějších období této války. Aktéři jejího začátku na obou bojujících stranách však vykázali spoustu odhodlání, které se zdá z pohledu intenzity pozdějších událostí nicotné, málo známé, ale přesto velmi zajímavé.

Zobrazit celý článek

Černá brigáda – díl I. „1939 - První boj“

👤Zbigniew Mikesz 🕔03.04.2009

Polská 1. obrněné divize je bezpochyby jednou z nejznámějších jednotek polské armády. Vojáci, kteří v ní sloužili, byli účastníky tří kampani druhé světové války – v září 1939 bránili Polsko pod bojovou zástavou 10. jezdecké brigády, poté bojovali ve Francii v řadách 10. obrněné jezdecké brigády a po reorganizaci ve Velké Británii na 1. obrněnou divizi, se účastnili poslední etapy války v západní Evropě.

Během celé své existence zachovala divize kontinuitu svých tradic, její základ tvořily stejné jednotky, stejní vojáci a co je ojedinělé, bojovala pod velením stejného velitele – generála Maczka.

Zobrazit celý článek

Myšlenkový svět stíhače - Britský pohled versus český

👤PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 🕔02.02.2013

Vám, mlčenliví bratři, vám, kterým osud všechno dal a jen život vzal. Vám, váleční letci!

Filip Jánský, Nebeští jezdci.

Zobrazit celý článek

Ekonomická situace SSSR v průběhu 1941-42 a spojenecká pomoc Lend-Lease - díl 12.

👤Petr von Fenstein 🕔27.08.2011

Dvanáctý díl ze série věnované dopadu pomoci Lend-Lease na válečné úsilí SSSR, snažící se odhalit základní otázku -  „Jak moc byla pomoc v protiletadlových systémech pro SSSR přínosná?“ Po dlouhou dobu byla tato pomoc z výčtu spojenecké pomoci účelově vynechávána.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře