Druhá světová válka (1939-1945) : 1939 - 1945 - Druhá světová válka

Zpět na úvodní stránku

Přehled (1125 článků)

Československo na cestě k „Únoru“

👤PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 🕔12.03.2011

Fungování „omezené“ demokracie v poválečném Československu 1945-1947.

Zobrazit celý článek

Pozemné bojové operácie v oblasti Brestu v júni 1941 III.

👤Viktor 🕔20.10.2006

III. diel - Brest-Litovsk v ohni

Jednou z najdôležitejších taktických úloh v prvej fáze ofenzívy nemeckej 2. tankovej skupiny bolo obsadenie pohraničných mostov cez rieku Západný Bug. Ovládnutie týchto mostov a zabránenie ich zničeniu bolo hlavným predpokladom pre rýchle a plynulé napredovanie ďalšieho útoku do hĺbky sovietskeho územia. V okolí Brest-Litovska sa nachádzalo 6 mostov (2 železničné – Brest-Litovsk a Semjatiče a 4 cestné – Drohičin, Kodeň, Domačevo, Vlodava).

Zobrazit celý článek

Pozemné bojové operácie v oblasti Brestu v júni 1941 IV.

👤Viktor 🕔20.10.2006

IV. diel - Pravda o Brestskej pevnosti

Sovietska historiografia svoj popis bojov o Brestskú pevnosť vždy automaticky začínala konštatovaním, že táto pevnosť bola zastaraná a nevyhovovala požiadavkám vojenstva v 40-tych rokoch 20. storočia. Tieto argumenty sú platné len do istej miery, pretože aj keď pevnosť nemala charakter takých moderných opevnení ako napríklad francúzska Maginotova línia, napriek tomu predstavovala veľmi silný fortifikačný komplex. Jej opevnenia poskytovali dostatočnú ochranu pred nepriateľským delostreleckým ostreľovaním, leteckým bombardovaním a tankovými útokmi. Ochranu ďaleko lepšiu než by predstavovali poľné postavenia a zákopy. Problém však spočíval v tom, že velenie Červenej armády plánovalo ofenzívu a Brestskú pevnosť preto nikto na obranu nepripravoval...

Zobrazit celý článek

Pozemné bojové operácie v oblasti Brestu v júni 1941 V.

👤Viktor 🕔14.11.2006

V. diel - Nemecký BLitzkrieg

Na úseku sovietskej 4. armády a nemeckej 2. tankovej skupiny sa najdôležitejšie bojové akcie viedli severne a južne od Brest-Litovska. Severne od mesta prekročil pohraničnú rieku XLVII. motorizovaný zbor a južne XXIV. motorizovaný zbor. Priamo oproti Brest-Litovsku a v jeho blízkom susedstve útočili jednotky XII. armádneho zboru. Skúsení nemeckí dôstojníci a vojaci - veteráni bojov v západnej Európe - mali profesionálny výcvik, dokonale ovládali svoje zbrane a ich spolupráca v bojových podmienkach v rámci rôznych útvarov a zložiek bola dôkladne koordinovaná. Tieto faktory robili z Wehrmachtu dobre vyladený vojnový stroj a kompenzovali tak nízky počet jeho tankov, lietadiel a delostreleckých systémov. Vo všetkých týchto ukazovateľoch mala výraznú kvantitatívnu prevahu Červená armáda a v prípade tankov a delostrelectva mala aj prevahu kvalitatívnu.

Zobrazit celý článek

Pozemné bojové operácie v oblasti Brestu v júni 1941 I.

👤Viktor 🕔20.10.2006

I. diel - Na ceste k vojne

Po skončení Prvej svetovej vojny a vzniku nezávislého Poľska sa mesto Brest-Litovsk stalo integrálnou súčasťou nového štátu. V sovietsko-poľskej vojne v roku 1920 sa Poľsku podarilo odraziť útok Červenej armády a prinútiť ju k ústupu na východ. V tomto regióne, rovnako ako v celej Európe zavládol na dve desaťročia nestabilný mier, ktorý v druhej polovici 30-tych rokov prerástol do latentnej medzinárodnej politickej krízy. Napätie v Európe bolo spôsobené politickou radikalizáciou vyvolanou nacizmom a komunizmom. Nositelia týchto ideológií – Nemecko a Sovietsky zväz neboli spokojné s mocenským a územným usporiadaním po roku 1918 a usilovali sa o revíziu Versaillského systému. Agresívna politika týchto krajín mala v tomto období spoločného menovateľa, ktorým bol záujem na zmene status quo v Európe.

Zobrazit celý článek

Pozemné bojové operácie v oblasti Brestu v júni 1941 II.

👤Viktor 🕔20.10.2006

II. diel - Pred búrkou

Veliteľstvo sovietskej 4. armády v priebehu prvých troch týždňov júna 1941 opakovane hlásilo na štáb Západného zvláštneho vojenského okruhu, že nemecké jednotky v blízkosti hraníc sa s rastúcou intenzitou sústreďujú na protiľahlom brehu rieky Západný Bug, budujú zákopy a palebné postavenia, stavajú pozorovacie veže a na odkrytých úsekoch terénu vytvárajú maskovacie steny a naťahujú maskovacie siete. Tieto hlásenia zdôrazňovali, že nemecké lietadla skoro každý deň prenikajú do sovietskeho vzdušného priestoru a robia prieskum. 

Zobrazit celý článek

Najúspešnejší sovietski odstreľovači 1941 - 1945

👤Viktor 🕔25.09.2006

Článok prináša základné informácie o 15 najúspešnejších odstreľovačoch Červenej armády z obdobia Druhej svetovej vojny. Sú v ňom zaradení len tí odstreľovači, ktorí nárokovali viac ako 400 zasiahnutých nepriateľských vojakov. Oficiálna sovietska historiografia takýto zoznam nikdy nepublikovala a k jeho zostaveniu došlo až v posledných rokoch.

Zobrazit celý článek

Nejkratší cestou!

👤Zbigniew Mikesz 🕔23.01.2010

Krátké, ale zároveň velice výmluvné bylo motto polských příslušníků 1. samostatné paradesantní brigády: Nejkratší cestou. Všichni v brigádě, od velitele po nejmladšího vojáka, hluboce věřili, že se na padácích jako první vrátí domů – nejkratší cestou, která vedla do vlasti.
Jak ale ukázala budoucnost, představa to byla naivní a i přes počáteční britskou podporu této myšlenky, Poláci nikdy do vlasti neletěli… 1. samostatná paradesantní brigáda se stala jednotkou jediné bitvy: výsadku u Arnhemu v rámci operace Market Garden.

Zobrazit celý článek

Fašistické Španělsko a Portugalsko

👤Lenka Ožanová 🕔18.04.2004

Brzy po první světové válce vznikl nový nepřítel demokratických a socialistických sil - fašismus. Je specifickým jevem první poloviny 20. století. Fašismus, co se týče ideologie, do sebe vstřebával všechno, co mohlo najít ohlas v masách. Jeho východiskem byl nacionalismus a šovinismus a nepohrdl také extrémním rasismem. Jeho myšlenky byly vždy velmi pružné a ochotně se přizpůsobovaly situaci. Vždy se snažily získat pozornost.

Zobrazit celý článek

Výsadkové operace Zvláštní skupiny D

👤Vladimír Mucha, Ing. 🕔15.06.2009

Podrobný popis jednotlivých operací od 16. 4. 1941 do 22. 3. 1945.

Zobrazit celý článek

Zvláštní skupina D ve Velké Británii

👤Vladimír Mucha, Ing. 🕔15.06.2009

Vznik Zvláštní skupiny D. Vytvoření, výcvik a nasazení jednotlivých výsadkových skupin čs. zahraničního vojska ve Velké Británii.

Zobrazit celý článek

Obersturmbannführer Leon Degrelle

👤Karl Schlange 🕔07.12.2003

Leon Degrele, nejznámější příslušník SS neněmecké národnosti strávil převážnou část II. světové války na ruské frontě spolu se svou legií valonských dobrovolníků. Vypracoval se z SS Schütze na Obersturmbannführera u divize SS Wiking. Jeden z mála neněmeckých nositelů Dubových ratolestí k Rytířskému kříži Železného kříže jehož byl 355 nositelem v srpnu 1944. Po válce uprchl do Španělska, kde žil do své smrti v roce 1984.

Zobrazit celý článek

Druhá světová válka v počítačových hrách

👤Radek Havelka 🕔11.01.2018

Druhá světová válka je pro autory počítačových her velmi vděčným tématem a titulů, které se jí zabývají, vyšel bezpočet, pojďme se podívat na ty nejslavnější.

(placená reklama)

Zobrazit celý článek

Zapomínaní válečníci slavné bitvy

👤Miroslav Šnajdr 🕔09.11.2012

V souvislosti se známou leteckou bitvou o Británii se při popisu aktivit RAF nejčastěji hovoří o pilotech Fighter Command. Je to logické, šlo o bitvu ze strany Spojeného království obrannou a její tíže ležela právě na bedrech pilotů a letounů Velitelství stíhacího letectva. Svým dílem do probíhajících bojů ovšem zasáhli také piloti a letadla dalších velitelství RAF.

Zobrazit celý článek

Doolittlův nálet na Tokio

👤hambac 🕔21.02.2007

... aneb když poprvé padaly bomby na Tokio

Zobrazit celý článek

Teheránská deklarace

👤Jan Flieger 🕔11.03.2005

Závěreční dokument Teheránské konfevernce vydaný 1.12.1943.

Zobrazit celý článek

Group Captain Denys Edgar Gillam

👤Michal Rak 🕔09.03.2005

První velitel B letky 312. čs.stíhací perutě RAF a významný velitel jednotek stíhacích bombardérů RAF během 2. světové války.

Zobrazit celý článek

Lovosice 1945

👤Jan Vladař 🕔27.08.2008

Článek o leteckých útocích v okolí Lovosic v roce 1945 vznikl k 63. výročí ukončení 2. světové války a zabývá se pátráním po jméně padlého amerického letce, který byl se svým letounem P-47 u města sestřelen.

Zobrazit celý článek

Buffalo Mk.I kontra Zero

👤Miroslav Šnajdr 🕔30.09.2012

Americká stíhačka Buffalo se v historii leteckých bojů 2. světové války stala skutečným synonymem pro neúspěch. Charakteristicky tvarovaný jednoplošník byl vyvinut společností Brewster jako palubní letoun pro americké námořní letectvo. Jediným jednoznačně úspěšným nasazením se stala služba verze Model 239 v řadách finského vojenského letectva. U britského RAF, které společně s USN patřilo mezi jeho největší uživatele, zcela propadl.

Zobrazit celý článek

Vánoce v exilu - Jak českoslovenští letci slavili válečné svátky

👤PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 🕔04.02.2013

Vánoce 1940 byly nejsmutnějšími vmém životě. Před samým Štědrým dnem jsem dostal dva dopisy. Jeden od Vládi [Kubíčka] a druhý od Mirka [Plecitého], který již byl u squadrony jako seržant – střelec. První jsem otevřel Mirkův dopis, který začínal: „Milý Franto, považuji za svou povinnost sdělit Ti velmi smutnou zprávu, přestože tím pokazím Tobě a jiným Vánoce, neboť jsem si jist, že by ses to dozvěděl od jiných chlapců. Včera v noci startoval Jenda Křivda po delší době na mission. Za krátkou dobu byli nuceni se vrátit zpět z doposud nevysvětlitelných důvodů. Přistávali s plnou náloží bomb. Z neznámé příčiny však Jendův letoun havaroval již těsně před přistáním do lesa a úplně shořel. […] Promiň, že Ti kazím Vánoce, ale jsme přece chlapi!“ Ruce se mi třásly a pro slzy v očích jsem nemohl již ani přečíst dopis od Vládi. Byla to těžká rána pro mne. Ztratil jsem svého nelepšího kamaráda… Seděl jsem dlouho na své posteli a plakal jako děcko.

LOUCKÝ, František: Zůstal jsem sám. Orbis, Praha 1946, s. 41–42.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře