Main Menu
User Menu

Velitelství ženijního vojska [1945-1950]

Engineer Troops Headquarters

     
Název:
Name:
Velitelství ženijního vojska
Originální název:
Original Name:
Velitelství ženijního vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
Velitelství ženijního vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-15.08.1950 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-15.08.1950 Praha, ? /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-DD.08.1946 Čermák, Jan (brigádní generál)
DD.08.1946-25.10.1946 Sameš, Antonín (plukovník ženijního vojska)
25.10.1946-18.10.1948 Sameš, Antonín (brigádní generál)
18.10.1948-15.08.1950 Sameš, Antonín (divisní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1945-DD.MM.1945 Kovařík, Václav (Podplukovník)
DD.MM.1945-DD.MM.1947 ?, ? ( )
DD.MM.1947-DD.03.1948 Kovařík, Václav (Podplukovník)
DD.03.1948-01.12.1949 Jilma, Ladislav (Podplukovník)
01.12.1949-DD.05.1950 Jilma, Ladislav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.05.1945-01.10.1945 Železniční pluk
01.07.1945-15.09.1950 Velitelství ženijního vojska 1. vojenské oblasti
01.07.1945-15.12.1948 Velitelství ženijního vojska 2. vojenské oblasti
01.10.1945-30.09.1949 Železniční brigáda
01.10.1945-01.10.1947 Ženijní sklad 2
01.10.1947-15.08.1950 Ženijní prapor 14 /řiční/
30.09.1949-15.08.1950 Železniční pluk 1

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Ministerstvo národní obrany,
VÚA-VHA Praha, knihovní fond (Polesný, J.: Vývoj organizace ženijního vojska a jeho kádrové zabezpečení v letech 1945-1949. Praha 1972)
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zenijniho-vojska-1945-1950-t123451#648965Verze : 2
MOD