Main Menu
User Menu
Reklama

Správa doplňování a služby vojsk [1956-1958]

Army Service Directorate

     
Název:
Name:
Správa doplňování a služby vojsk
Originální název:
Original Name:
Správa doplňování a služby vojsk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1956
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1958
Nástupce:
Successor:
Oddělení služby vojsk
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.06.1956-01.09.1958 Generální štáb Československé lidové armády
Dislokace:
Deployed:
01.06.1956-01.09.1958 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.06.1956-01.09.1958
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina ČSLA, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/Sprava-doplnovani-a-sluzby-vojsk-1956-1958-t239314#661407Verze : 0
MOD
Reklama