Main Menu
User Menu

Skupina Grobicki [1939-1939]

Grupa pułkownika Grobickiego/Grobicki Group

     
Název:
Name:
Skupina Grobicki
Originální název:
Original Name:
Grupa pułkownika Grobickiego 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
13.09.1939
Nástupce:
Successor:
Kresová jezdecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.09.1939-12.09.1939 Armáda „Varšava“
12.09.1939-13.09.1939 Jezdecká operační skupina Anders
Dislokace:
Deployed:
10.09.1939-DD.09.1939 Dąbrówka/Okoły /
DD.09.1939-13.09.1939 Otwock/magistrát /

Velitel:
Commander:
10.09.1939-13.09.1939 Grobicki, Jerzy (pułkownik dyplomowany kawalerii) 2)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.09.1939-11.09.1939 Janke, Zygmunt (kapitan dyplomowany artylerii) 3)
12.09.1939-13.09.1939 Tuski, Maksymilian (rotmistrz dyplomowany kawalerii) 4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
11.09.193--12.09.193 Obrněná korouhev č. 91
09.09.1939-12.09.1939 1. jezdecký pluk Sboru ochrany pohraničí
11.09.1939-13.09.1939 22. hulánský pluk
11.09.1939-13.09.1939 Spojovací eskadrona Kresové jezdecké brigády
12.09.1939-13.09.1939 1. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Tak je označena v rozkazech a hlášeních velitele Armády „Varšava“ z 11. a 12. září 1939. Situační hlášení velitele skupiny pro velitelství armády ze dne 11.09.1939 je podepsáno „Velitel Kresové jezdecké brigády“.
2) Od 04.09.1939 do 08.09.1939 velitel Kresové jezdecké brigády. 08.09.1939 se svým náčelníkem štábu odjeli od svých ustupujících jednotek hledat nadřízené velitelství a s jednotkami brigády ztratil kontakt. 10.09.1939 byl velitelem Armády „Varšava“ jmenován velitelem skupiny, jejímž úkolem byla obrana východního břehu řeky Visly v úseku od jižního okraje Varšavy po Maciejowice a rekonstrukce rozprášených jednotek Operační skupiny Dindorf-Ankowicz, kterým se podařilo dostat na východní břeh Visly.
3) 07.09.1939-08.09.1939 vykonával v zastoupení funkci náčelníka štábu Kresové jezdecké brigády a 08.09.1939 společně s velitelem brigády odjel od ustupujících jednotek.
4) Do 12.09.1939 ubytovatel Kresové jezdecké brigády, který s částí velitelství Kresové jezdecké brigády v rámci Skupiny Płonka dorazil 11.09.1939 do oblasti soustředění rozprášených jednotek Operační skupiny Dindorf-Ankowicz.
Zdroje:
Sources:
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968

URL : https://www.valka.cz/Skupina-Grobicki-1939-1939-t142991#462125Verze : 0
MOD