Main Menu
User Menu
Reklama

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941

Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

Slováci, Slovenky, občania Slovenskej republiky, počúvajte!

V plnej solidarite s Veľkonemeckou ríšou nastupuje slovenský národ v obrane európskej kultúry svoje miesto; čiastky našej armády prekročili hranice Slovenskej republiky, aby sa pripojili k bojujúcej armáde nemeckej.


Dr. Jozef Tiso, v.r.
Dr. Vojtech Tuka, v.r.
Ferdinand Čatloš, v.r.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Rozhlasove-vyhlasenie-Ministra-Macha-z-ministerskej-pracovne-24-6-1941-t61561#221724Verze : 0
Reklama