Main Menu
User Menu
Reklama

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)

VELITEĽSTVO ARMÁDY
Štáb 3. oddelenie
SV. 5. júla 1941 o 16.30 hod. (šestnásť tridsať)


Operačný rozkaz číslo 4


I.
Dňa 6. júla sústredí sa slov. armáda všeobecne do priestoru: Dobromil – Chyrow – Starý Sambor. Preto
1. 1. divízia posunie svoje jednotky predsunuté dňa 4. a 5. júla na autách, dopoludnia 6./7. júla 1941 na čiaru:
Bylice – Lutowisko – Bukowa do nového ubytovania. Jednotky zbraní a správy pochodujúce peším pochodom prisunie dňa 6.7.1941 do priestoru vých. Čiary: Rybotycze – Kwasznina (obidve dotoho). Hipomobilné časti JPO 1 prisunie cez Wojtkowa – Dobromil do Czaple (12 km vých. od Chyrowa). RB je v Sambore. Jaz. eskadrony JPO 1 zlučujem dňom 6. júla do samostatnej 1. jazdeckej skupiny pod velením pplka jazd. Veselého.
Motorizované časti JPO 1 a cykl. eskadrona, ktoré sa presunuli dňa 5. 7. 1941 do priestoru Felstyn, odošlite do Sambora k dispozícii vel. rýchlej brigády, ktorá ich slúči s mot. Časťou JPO 2 v jeden MPO. Jednotky hlásia sa v Sambore dňa 6. 7. 1941 o 8. hod. Na SV rýchlej brigády.


II.
2. divízia zostáva so svojimi čelnými jednotkami na čiare:
Baczyna – Starý Sambor – Terszów – Strzylky.
Zadné svoje jednotky prisunie čo najbližšie k čelným, využívajúc pre ubytovanie priestor od čela až po čiaru Starszawa (mimo) – Terlo (do toho). Chyrow a osady sev. Riešky Strwiaž neobsadzuje.
Obidve jazdecké eskadrony JPO 2 budú tvoriť dňom 7. 7. 1941 tiež samostatnú jaydeckú skupinu 2 pod velením pplk. jazd. Štefana Horského.
Hospodársky pričleňujem 2. jazdeckú skupinu k 1. jazdeckej skupine.
Veliteľ 2. divízie odošle 1. pioniersku rotu (mot.) do 24.hod. do Sambora, kde sa hlási jej veliteľ na SV rýchlej brigády (Henrich). Súpravu, ktorú vlečie rota so sebou, ponechá v Chzrowe a prišlení ju hospodársky pionierskemu práporu 11.


III.
Del. pluk 12 presunie sa cez Krosczienko do priestoru Starszawa – Lopusznica tak, aby ubytovacie miesto dosiahol do 16.hod. 6. 7. 1941 a nevrazil do jednotiek správy 2. divízie.
Pioniersky prápor 11 bez 2/11 roty presunie sa 6. 7. 1941 cez Krosczienko do 18.hod. do Chyrowa. So sebou vezme mostovú súpravu číslo 11 (neúplnú). Ďalšia rota a zvyšok súprav zostáva do zrušenia mostu na mieste. Rota je k dispozícii pre stavbu výpomocného mostu nemeckej armáde. Po vystavení výpomocného mostu, zruší vojnový most, naloží súpravy a presunie sa do Chyrowa, kde dostane ďalšie rozkazy.
Rota KPÚV 11 odíde 6. 7. 1941 odpoludnia do Sambora k dispozícii rýchlej brigáde.
Del. pluk 11 odoslal 8/11 batériu 10,5 cm kan. vz. 35 k dispozícii vel. rýchlej brigády. Batéria prejde do zväzku I/11 oddielu.


IV.
Ostatné armádne jednotky zostávajú v terajších ubytovacích priestoroch.


V.
Presuny 1. a 2. divízie ukončite podľa možností do 12. hod. 6. 7. 1941. Voľný čas využite pre čistenie a odpočinok.


VI.
SV armády: Chyrow,
SV 1. divízie: Dobromil
SV 2. divízie: Starosol
SV del. pl. 12: Starszawa
SV del. pl. 11: Sasiadowice
SV 1. jazdeckej skupiny: Sambor
SV 2. jazdeckej skupiny: Strzatkovice
SV pion. Práp 11: Chyrow
SV panc. áut: Chyrow
SV roty KPÚV 12: Poľana


VII.Rozličné:
1.) Pre prehľadnosť pomenúvam vojnové mostové súpravy vzor 32 takto:
u 1. divízie: mostová súprava číslo 1 a 2
u 2. divízie: mostová súprava číslo 3 a 4
u armády: mostová súprava číslo 11 a 12.


2.) 2.divízia doplní početný stav I/6 práporu u rýchlej brigády odoslaním 180 mužov. Tento doplnok nech je dňa 6. 7. 1941 o 6. hod. Pripravený v Terzowe.
Taktiež pripraví 2. divízia pre RB dva mínomety s najpotrebnejšou obsluhou (bez kár), ktoré sú tiež pripravené v určenú hodinu v Terzowe.
Veliteľ rýchlej brigády vyšle pre tento doplnok nákladné autá do Terzowa.


Dostane: Vel. 1. a 2. divízie, všetky armádne jednotky, VVZ, rýchla brigáda, štáb a jeho složky a v nemeckom preklade trojmo štáb generála Ottu.


Za správnosť
náčelník štábu:
pplk. gšt. Tatarko


Veliteľ armády
gen. Čatloš v.r.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Operacny-rozkaz-cislo-4-z-5-7-1941-16-30-hod-t61976#222810Verze : 0
Reklama