Main Menu
User Menu

SOV - OSP-48 (přistávací systém)

OSP-48 Landing System

     
Název:
Name:
OSP-48
Originální název:
Original Name:
ОСП-48
Kategorie:
Category:
radionavigační zařízení
Výrobce:
Producer:
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1948-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1)Dálná přívodná radiová stanice PAR-3 nebo PAR-7 / PAR-8
2)Dálný návěstní radiomaják MRM-48
3)Blízká přívodná radiová stanice PAR-3 / PAR-9
4)Blízký návěstní radiomaják MRM-48
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:

1)Дальная Приводная авиационная радиостанция ПАР-3/ПАР-7=Fernfunkfeuer (FFF)
2)Дальний Mаркерный Pадио Mаяк MPM-48
3)Ближная Приводная авиационная радиостанция ПАР-3=Nahfunkfeuer (NFF)
4)Ближний Mаркерный Pадио Mаяк MPM-48
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha (předpis pro Leteckou zabezpečovací službu čj. VL-058633/53)
https://ru.wikipedia.org
www.valka.cz
Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/SOV-OSP-48-pristavaci-system-t122700#418530Verze : 1
Přistávací systém OSP-48
Oборудований систем посадки - ОСП-48
Systém OSP-48 byl nejstarším sovětským radionavigačním standardem používaným v civilním a vojenském letectvu od konce čtyřicátých let, ale již koncem padesátých let byl postupně nahrazován systémem SP-50, který vznikl již v r. 1950.
Umožňoval - po přiblížení do letištního prostoru provedení závěrečné části přistávacího manévru letounu vybaveného palubním radiovým zaměřovačem (Radio direction finder=D/F) radiopolokompasem ( na př. RPKO-10M) nebo radiokompasem (na př. ARK-5), přijímačem markeru a později i radiovýškoměrem.
Základem systému byla dvojice stanovišť přívodných radiostanic (nesměrových radiomajáků / Non Directional Beacon - (NDB)- Locator (L), pracujících na kmitočtech v rozmezí 150 - 1300 kHz, umístěných na příletové dráze v ose přistávací dráhy ve vzdálenostech 4 000 m a 1000 m od jejího prahu ( v praxi byly vzdálenosti někdy odlišné +/- 50 m).
Pro označení jejich přeletu byly doplněny návěstním/polohovým radiomajákem (markerem), pracující na kmitočtu 75 MHz.

1. stanoviště (4000 m od prahu) bylo označeno
"Vzdálená / Dálná přívodná radiová stanice" (Дальней приводной радиостанции - ДПРС).
Vysílač pracoval s modulovanou telegrafií (A 2) a pro identifikaci byly klíčovány dvě značky "morse".
a "Dálný návěstní radiomaják" (Дальний маркерный маяк)/
= Fernfunkfeuer (FFF)=Locator (L) at Outer Marker (OM) (LOM). Klíčování je automatické s rychlostí dvě čárky/sec.

2. stanoviště (1000 m od prahu) bylo označeno
"Blízká / Bližná přívodná radiová stanice" (ближней приводной радиостанции - БПРС).
Vysílač pracoval s modulovanou telegrafií (A 2) a pro identifikaci byla klíčována jedna značka "morse".
a "Blízký návěstní radiomaják" (Ближний маркерный маяк)/
= Nahfunkfeuer (NFF)=Locator at Middle Marker (MM) (LMM). Klíčování je automatické s rychlostí 6 teček/sec.


Systém byl od r. 1952 standarně používán také v čs. letectvu a také v ostatních vojenských letectvech sovětského bloku.

Nejrozšířenějším typem přívodných radiostanic byly typy: PAR-3 / Приводная авиационная радиостанция ПАР-3,
PAR-7 / Приводная авиационная радиостанция ПАР-7,
návěstní radiomajáky typ MRM-48 / Mаркерный Pадио Mаяк MPM-48.
Radionavigační systém pro přiblížení a přistání i za nepříznivých povětrnostních podmínek ve dne (ZPPD) a v normálních povětrnostních podmínek v noci (NPPN) na vojenských letištích doplňovaly radiové zaměřovače - na př. KV zaměřovač PKV-45 Пеленгатор ПKB-45
( na některých našich letištích DFG-26/4)
a
VKV zaměřovač ARP-5 / Автоматический Радио Пеленгатор АРП-5.
Zaměřovače byly převážně umístěny v ose VPD, ale jejich poloha nebyla "pevná" - byly před vstupním prahem i za koncovým prahem.
Dále byly v systému světlotechnické prostředky:
a) Neonový kódový maják KNS-1 / Кодовый неоновый светомаяк КНС-1
Sloužil k vizuální signalizaci. Byl převážně umístěn na stanovišti "bližné", vysílal však identifikační značku "dálné"!
b) Světlotechnický systém LUČ-1 / Cистема освещения aэродромa ЛУЧ - 1.
Světelná návěstidla byla rozvinuta ve vzdálenosti 1 000 m - od "bližné" v tzv. předpolí po vstupní práh VPD, dále řadová světla kolem vlastní VPD a ještě "vzletová" světla.
c) Letištní světlometné majáky (světlomety)APM-90 / Аэродромный прожекторный маяк AПM-90.
Tvořily skupinu 2 - 3 stanovišť a sloužily k osvětlení předpolí, prahu VPD a místa dosedu. Součástí stanoviště bylo i zabezpečení a ovládání tzv. "světelného T".

Zdroj: VÚA Praha (předpis pro Leteckou zabezpečovací službu čj. VL-058633/53)
www.valka.cz
https://ru.wikipedia.org
Vlastní archiv
SOV - OSP-48 (přistávací systém) - Schema rozmístění radionavigačních prostředků systému OSP-48.

(Vlastní archiv)

Schema rozmístění radionavigačních prostředků systému OSP-48.

(Vlastní archiv)

URL : https://www.valka.cz/SOV-OSP-48-pristavaci-system-t122700#418625Verze : 1
Diskuse
Systém OSP-48 se "udržel" zasazen na řadě letišť až do konce padesátých let.


Při zachování původního "obrazce" rozmístění radiových a světlotechnických prostředků byl postupně zdokonalován jednak puužitím modernějších verzí přívodných radiostanic, radiových zaměřovačů, ale také zlepšování "viditelnosti" světlotechnických prostředků v noci a za nepříznivých povětrnostních podmínek.
Byl zasazen Kodový neonový maják KNS-2S (S = stacionární) na stanoviště "bližné", dále doplnění dráhových světel/všesměrových návěstidel na obě postraní řady byla na př. světlometná návěstidla v "předpolí" VPD nahrazena neonovými/sodíkovými svítidly a zároveň se zvětšil jejich počet.


Systém pak býval označován OSP-N (N = noční)


Zdroj: Vlastní archiv
SOV - OSP-48 (přistávací systém) - Kopie fotografie rozmístění radiových a světlotechnických prostředků systému OSP-N
(Foto vlastní archiv)

Kopie fotografie rozmístění radiových a světlotechnických prostředků systému OSP-N
(Foto vlastní archiv)

URL : https://www.valka.cz/SOV-OSP-48-pristavaci-system-t122700#419742Verze : 0