Main Menu
User Menu

SOV - LUČ-1 (letištní osvětlovací soustava)

LUČ-1 (aerodrome lighting system)

     
Název:
Name:
LUČ-1
Originální název:
Original Name:
ЛУЧ-1
Kategorie:
Category:
letištní světlotechnický systém
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
3 nákladní automobily ZiS-150
(se speciální nástavbou)
a
3 elektrocentrály AP-10 (nebo EC-15 kVA)
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
LUČ=Cистема освещения aэродромa
Zdroje:
Sources:
Předpis MNO: Let-70-51; I. vydání r. 1967
URL : https://www.valka.cz/SOV-LUC-1-letistni-osvetlovaci-soustava-t63707#227291Verze : 0
Letištní osvětlovací soustava LUČ-1


Pro nejstarší typový systém OSP-48, byla v r. 1952 ze SSR dovezena mobilní souprava označená LUČ-1. Byla určena pro zabezpečení přistání při ZPP s dohlednosti 1000 m.


Jejím nedostatkem bylo jen jednostranné osvětlení VPD a poměrně těžká svítidla.

Soustavu tvořila 3 vozidla ZiS-150 s elektrocentrálami AP-10 (nebo EC-15 kVA).
Na stálých letištích byl tento osvětlovací systém napájen z elektrické sítě přes regulační transformátory.


Zdroj: Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967
URL : https://www.valka.cz/SOV-LUC-1-letistni-osvetlovaci-soustava-t63707#227293Verze : 0
Zdroj: Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967

Foto: Karel Priesner
SOV - LUČ-1 (letištní osvětlovací soustava) - Ilustrační obrázek uložení návěstidel v nástavbě nákladního automobilu ZiS-150 (odplachtovaný)

Ilustrační obrázek uložení návěstidel v nástavbě nákladního automobilu ZiS-150 (odplachtovaný)
SOV - LUČ-1 (letištní osvětlovací soustava) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-LUC-1-letistni-osvetlovaci-soustava-t63707#227294Verze : 1
Pro vytýčení vlasní přistávací dráhy - Přistávací řady slouží „dráhová“ všesměrová návěstidla typu KLMF.


Jsou rozmístěna po levé straně VPD v rozestupu 50 m. Jedná se o „svěsmerová“ svitidla se žárovkou 100 W, v délce 2/3 s krycím sklem čiré barvy, poslední třetina pak má krycí sklo (fitr) v barvě oranžové/žluté.
Na konci VPD je dvojice těchto světel s krycím sklem (fitrem) červené barvy.
V místě "odbočení" na spojovací a pojížděcí dráhu jsou světla se zeleným nebo modrým filtrem


(Na úrovni hranice 1/3 a 2/3 jsou světla zvojena ).
SOV - LUČ-1 (letištní osvětlovací soustava) - Dráhové, všesměrové návěstidlo (Foto archiv VTÚL a PVO)

Dráhové, všesměrové návěstidlo (Foto archiv VTÚL a PVO)
URL : https://www.valka.cz/SOV-LUC-1-letistni-osvetlovaci-soustava-t63707#227295Verze : 0
Popis osvětlovací soupravy LUČ-1:


(Popis odpovídá "dobovému" názvosloví - u dalších světlotechnických systémů došlo k některým drobným změnám.)


Na připojeném schématu jsou jednotlivé části číslovány shodně s následujícím popisem:1. Přibližovací řada – začíná 1000 m před prahem VPD a tvoří ji 7 světlometů Ø 45 cm (MFČ 45/500W) s žárovkou 500-1000 W, červeným filtrem a rozptylovacím sklem na tr. stojanech 3 m vysokých s rozestupem 100 m.


2. Hraniční světla – jsou 350 m před prahem VPD a tvoří ji 5 světlometů Ø 35 cm (MFČ 35/300W) s žárovkou 300 W, červeným filtrem a rozptylovacím sklem, rozestavené kolmo na osu přístání s rozestupem 50 m.


3. Naváděcí řada – tvoří ji 5 světlometů Ø 35 cm (MFČ 35/300W) s žárovkou 300 W, červeným filtrem a rozptylovacím sklem, s rozestupem 50 m po levé straně osy přistávacího směru (dodatečně byla tato řada rozšířena i na pravou stranu a tak se „udržela“ i u novějších systémů - na př. LUČ-1D.


4. Vstupní brána („semafor“) – je na obou stranách prahu VPD a tvoří ji celkem 8 světlometů Ø 35 cm s žárovkou 300 W. Vlevo i vpravo vždy 2 s červeným filtrem (MFČ 35/300W)a 2 se zeleným filtrem (MFZ 35/300W)a jsou ovládána ze stanoviště řídícího létání.
Při vydání povolení přistání se zapnou zelená světla a po dosednutí letounu se přepnou na červená. (Ta svítí trvale a „volno“ svítí jen na dobu nezbytně nutnou.


5. Přistávací řada („dráhová“) – jsou rozmístěna po levé straně VPD v rozestupu 50 m. Jedná se o „všesměrová“ svitidla (KLMF) se žárovkou 100 W, v délce 2/3 "dráhy" jsou s krycím sklem čiré barvy, poslední třetina "dráhy" (min. 600 m) pak má krycí sklo oranžové/žluté. Na konci VPD je dvojice těchto světel s krytem červené barvy. (Na úrovni hranice 1/3 a 2/3 jsou světla zvojena rovněž).


6. Vzletová (startovací)světla – jsou umístěna ve vzdálenosti 300 m za koncem VPD. Tvoří ji 5 světlometů Ø 45 cm (MFČ 45/500W) se žárovkou 500-1000 W, červeným filtrem a rozptylovacím sklem na trubkových stojanech 3 m vysokých s rozestupem 50 m kolmo na osu VPD.


Organizačně byl systém zařazen u světlotechnické čety roty Leteckých zabezpečovacích prostředků (LZP)/ Pozemního zabezpečení navigace (PZN) a jeho obsluha byla rozmístěna na třech stanovištích (agregátech) a zajišťovala tyto části:

Luč 1. zabezpečovala rozmístění a osvětlení předpolí VPD
Luč 2. zabezpečovala osvětlení prvních 2/3 VPD
Luč 3. zabezpečovala konec VPD a vzletová světla


V polovině padesátých let byla souprava upravena a vyráběna v licenci jako LUČ-1D ("domácí"/"dvousměrná") v mobilním provedení, namontována na upravených valnících Praga V3S.


Po doplnění světlometných návěstidel sloužila i pro upravený světelný obrazec LUČ-57 a byla dodávána i jako „stacionární“.


Zdroj: VÚA - Fond VL - "LZS - čj. 058633"
Vlastní archiv a poznámky - bývalý přislušník 5. roty a praporu PZN
SOV - LUČ-1 (letištní osvětlovací soustava) - Schéma rozmístění systému LUČ-1
(vlastní archiv)

Schéma rozmístění systému LUČ-1
(vlastní archiv)

URL : https://www.valka.cz/SOV-LUC-1-letistni-osvetlovaci-soustava-t63707#227296Verze : 0
Diskuse
Světelné (dříve označované světlotechnické) zabezpečovací prostředky jsou určeny k zabezpečení vizuální orientace pilota v letadle při pojíždění, vzletu a přiblížení na přistání letadla v noci a ZPP.

Do světelných prostředků zahrnujeme:
- Přibližovací světelné soustavy = approach lighting system (ALS)

- dráhové a pojezdové světelné soustavy = runway lights system

- sestupové světelné soustavy = path lights system
(Visual approach slope indicator VASI; Precision approach path Indicator PAPI)


- světelné soustavy záložního přistávacího pásu = lights system of reserve landing strip

- letištní přistávací světlomety = aerodrome landig headlight

- identifikační letištní návěstní světelné majáky = aerodrome identifier lights beacon

- výstražná osvětlení výškových objektů a překážek = warning lights high object and obstacle
URL : https://www.valka.cz/SOV-LUC-1-letistni-osvetlovaci-soustava-t63707#419326Verze : 1