SOV - 9K31M Strela-1M [kód NATO: SA-9 Gaskin]

9К31М Стрела-1М
     
Název:
Name:
9K31M Strela-1M 9K31M Strela-1M
Originální název:
Original Name:
9К31М Стрела-1М
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém blízkého dosahu very short range air defence missile system
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1970-DD.MM.RRRR Saratovský agregátní závod MOP [bojové vozidlo / combat vehicle], Saratov /
DD.MM.1970-DD.MM.RRRR Kovrovský mechanický závod [rakety / missiles ], Kovrov /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1970-DD.MM.RRRR (do výzbroje prijatý / in armament from 12/1970)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
~1350 (bojové vozidlá / combat vehicle 9A31)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M31M
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
9A31M
9A31M-R
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
A. integrované na bojovém vozidlu 9A31M-R / part of a combat vehicle 9A31M-R
- 9S12 (pasivní rádiový zaměŕovač / passive radio sight)
- 1RL246 (rozpoznávací systém vlastní-cizí / identification friend or foe system)

B. integrované na bojovém vozidlu 9A31M / part of a combat vehicle 9A31M
- 1RL246 (rozpoznávací systém vlastní-cizí / identification friend or foe system)

C. nadřízené velitelské stanoviště, napr. / superordinate command post, for example:
- PU-12
- OT-64/R3 (polská armáda / Polish Army)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9V25BM (9В25БМ, pojízdná kontrolní ošetřovna / mobil inspection workshop)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
samohybný mobile
Uživatelské státy:
User States:

...

...
Poznámka:
Note:
Kód NATO: SA-9 Gaskin

Modernizace 9K31 Strela-1
NATO designation: SA-9 Gaskin

Modernization of 9K31 Strela-1
Zdroje:
Sources:
www.russianarms.ru
https://militaryrussia.ru/blog/i/index-1043.html
https://pvo.guns.ru/strela1/strela1.htm
https://missilery.info/missile/strela1
https://studopedia.org/13-116478.html
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K31M-Strela-1M-kod-NATO-SA-9-Gaskin-t9086#656974 Verze : 0
9K31M Strela-1M


Samohybný protilietadlový raketový komplet 9K31M Strela-1M (SA-9 Gaskin) blízkeho dosahu je určený na ochranu mechanizovaných a tankových jednotiek a útvarov pred vzdušným útokom, je umiestnený na podvozku kolesového(4x4) obrneného transportéru BRDM-2.

Vozidlo obsahuje zariadenie na ochranu osádky pred účinkami ZHN, rádiolokačný diaľkomer a nočné pozorovacie prístroje.

Odpaľovacie zariadenie so 4 kontajnermi s PLRS 9M31M je umiestnené na streche korby. Motor-prevodový priestor sa nachádza v zadnej časti korby. Vodič a veliteľ sedia v prednej časti korby. Pod odpaľovacím zariadením je miesto pre operátora.

Vozidlo je plne obojživelné, pričom jeho pohyb vo vode zabezpečuje vodomet inštalovaný v zadnej časti korby.Osádka....................................................3
Bojová hmotnosť.........................................7 t
Rozmery-dĺžka korby.................................5750 mm
-šírka.......................................2350 mm
-výška v pochodovej polohe...................2300 mm
-svetlá výška.................................430 mm
Výkon motora.........................................103 kW
Merný výkon.......................................14.7 kW/t
Maximálna rýchlosť.................................100 km/h
Maximálna rýchlosť plavby...........................10 km/h
Maximálny dojazd.....................................750 km
Zásoba paliva.........................................290 l
Prekročivosť.........................................1.25 m
Brodivosť.............................................pláva
Výstupnosť............................................0.4 m
Maximálny uhol stúpania................................60 %
Maximálny uhol bočného náklonu.........................30 %
Výzbroj-odpaľovacie zariadenie.................4xPLRS 9M31M
Vezená zásoba munície...........................4+2 ks PLRS
Max. rýchlosť cieľa na prílete......................310 m/s
Max. rýchlosť cieľa na odlete.......................220 m/s
Diaľkový dosah.......................................4200 m
Výškový dosah........................................3500 m
SOV - 9K31M Strela-1M [kód NATO: SA-9 Gaskin] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K31M-Strela-1M-kod-NATO-SA-9-Gaskin-t9086#140176 Verze : 0
9K31M Strela-1M v ČSLA

Do výzbroje ČSLA boli v roku 1978 zaradené 4 ks. Najskôr sa používali na výcvik v Poprade u 14. tankovej divízie, v roku 1984 boli premiestnené k Západnému vojenskému okruhu do Loun, kde poslúžili na prezbrojenie protilietadlovej batérie 3. motostreleckého pluku 1. tankovej divízie. Pôvodne sa s nimi počítalo na prezbrojenie protilietadlových batérií u vševojskových útavrov, ďalší nákup sa ale nerealizoval, nakoľko došlo k nákupu a zavedeniu do výzbroje modernejšieho kompletu 9K35M Strela-10M.

Zdroj: archív autora
https://armada.vojenstvi.cz/vase-dotazy/33.htm

SOV - 9K31M Strela-1M [kód NATO: SA-9 Gaskin] - Bojová vozidla 9A31 na přehlídce v roce 1980 (MO ČR - www.army.cz)

Bojová vozidla 9A31 na přehlídce v roce 1980 (MO ČR - www.army.cz)
SOV - 9K31M Strela-1M [kód NATO: SA-9 Gaskin] - Zhruba polovina osmdesátých let (Bojová příprava)

Zhruba polovina osmdesátých let (Bojová příprava)
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K31M-Strela-1M-kod-NATO-SA-9-Gaskin-t9086#139011 Verze : 2
Bojové vozidlo 9A31M, exponát varšavského muzea, 2008.
SOV - 9K31M Strela-1M [kód NATO: SA-9 Gaskin] - vlastní foto

vlastní foto
SOV - 9K31M Strela-1M [kód NATO: SA-9 Gaskin] - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K31M-Strela-1M-kod-NATO-SA-9-Gaskin-t9086#294632 Verze : 1
Bojové použitie v Iraku

19.02.1991 bolo PL raketou z kompletu 9K31M zostrelené lietadlo OA-10A (s.n. 76-0543) zo zostavy 23rd Tactical Air Support Squadron /602nd Tactical Air Control Group cca 62 námorných míľ západne od Kuwait City. Pilot podplukovník Jeffery Fox (volací znak NAIL53, 40 rokov, pochádzajúci z Fall River, Massachusetts) bol pri katapultáži zranený a zajatý. Zo zajatia prepustený 03.05.1991

www.2951clss-gulfwar.com
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K31M-Strela-1M-kod-NATO-SA-9-Gaskin-t9086#521897 Verze : 1
Dosť mizerná fotografia veliteľského vozidla 9A31MR (resp. 9A31M-R) z fóra russianarms.ru a skupina vozidiel 9A31MR (prvé dve) a 9A31M Mongolských ozbrojených síl.

Vozidlá 9A31M-R boli vybavené pasívnym rádiovým zameriavačom 9S12, ktorého antény sú viditeľné nad kolesami v prednej časti vozidla a nad zadnou časťou.

Zdroj: archív autora
https://dambiev.livejournal.com/87521.html

SOV - 9K31M Strela-1M [kód NATO: SA-9 Gaskin] - 9A31MR

9A31MR
SOV - 9K31M Strela-1M [kód NATO: SA-9 Gaskin] - Bojové vozidlá 9A31MR a 9A31

Bojové vozidlá 9A31MR a 9A31
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K31M-Strela-1M-kod-NATO-SA-9-Gaskin-t9086#656983 Verze : 1
9K31M Strela-1M v Poľských ozbrojených silách

Čoskoro po zavedení kompletu 9K31 Strela-1 prejavili o prostriedok záujem v susednom Poľsku, ktoré potrebovalo doplniť niekoľko desiatok protilietadlových kompletov do svojich mechanizovaných a tankových plukov. Poľsko pôvodne zvažovalo aj licenčnú výrobu, dokonca plánovalo integrovať odpaľovacie zariadenie 9P31 na pasový podvozok MT-LB o ktorého licenčnú výrobu tiež prejavilo záujem1). Nakoniec ale z týchto plánov vzišlo a do výzbroje bol zaradený pôvodný sovietsky komplet.

Z výzbroje Poľských ozbrojenách síl bol komplet vyradený v roku 1994.

Dodávky do Poľska prebiehali v rokoch 1970(72)-1974. Zdroje udávajú dodanie 4 bojových vozidiel v roku 1972, ďalších 8 v roku 1974. Spomedzi dostupných zdrojov a fotografií sa mi nepodarilo zistiť, či medzi dodanými vozidlami boli aj vozidlá 9A31MR, časť zdrojov vozidlá identifikuje ako 9A31 a časť ako 9A31M. A ani pri prehľadávaní fotografií známych poľských vozidiel sa mi na vozidlo vybavené pasívnym zameriavačom 9S12 naraziť nepodarilo. Aj celkový počet dodaných vozidiel sa tiež líši a pohybuje sa od 14 ks až po 18 ks (počet 18 ks je uvedený v podkladoch z roku 1988 určené pre rokovania o obmedzení zbrojenia v rámci NATO a Varšavskej zmluvy, pričom 14 vozidiel malo byť zaradených v bojových útvaroch a 4 slúžili na výcvik).

Vozidlá dodané v rokoch 1972-74 (12 ks) boli rozdelené k protilietadlovým batériám v rámci 4. mechanizovanej divízie (celkom 8 ks) - 18. tankový pluk a 12. mechanizovaný pluk, po jednom kuse boli pridelené k 12. mechanizovanej divízii a 1. mechanizovanej divízii. Zostávajúce 2 vozidlá slúžili na výcvik vo Vyššej dôstojníckej škole protivdušnej obrany v Koszalinii. Neskoršou reorganizáciou (a doplnením vozidiel?) bola vytvorená ešte jedna čata u 9. mechanizovaného pluku 12. mechanizovanej divízie, pričom 2 vozidlá zostali pre výcvik. Tento stav pretrvával až do začiatku 80-tych rokov, kde boli tieto vozidlá zaradené k 1. mechanizovanému pluku 1. mechanizovanej divízie.

Organizačne boli zaradené podobne ako v Sovietskej armáde - v protilietadlových raketo-delostreleckých batériách. Na rozdiel od ZSSR ale v Poľsku slúžili komplety spolu s ZSU-23-4 len u 18. tankového pluku. U mechanizovaných plukov boli ZSU-23-4 nahradené čatou vyzbrojenou ťahanými kanónmi ZU-23-2 (4 ks). Zmena nastala aj v prostriedkoch velenia, kde sovietksy PU-12 nahradili veliteľsko-štábne vozidlá OT-64/R3.


Zdroj: https://opisybroni.pl/brdm-2-9k31-striela-1m/
https://477768.livejournal.com/5902664.html
zeszyty-naukowe.awl.edu.pl


1) licencia na výrobu MT-LB bola schválená až v roku 1974 a jeho sériová produkcia v Huta Stalowa Wola sa rozbehla až v roku 1976.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K31M-Strela-1M-kod-NATO-SA-9-Gaskin-t9086#656988 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více