Main Menu
User Menu

CZK - OT-64/R3 (velitelsko štábní obrněný transportér)

Veliteľské stanovište OT-64/R3 je upravený obrnený obojživelný transportér OT-64, určený pre zabezpečenie velenia veliteľmi a dôstojníkmi štábov.


Je prispôsobený pre velenie za jazdy i na mieste.


Pracovisko veliteľských orgánov :


- pre veliteľa,
- pre 1. dôstojníka,
- pre veliteľa vozu.


Pracoviská technickej obsluhy :


- dve pracoviská radistov ( staršieho radistu a 1. radistu),
- pracovisko 2. radistu ( v priestore veže, vedľa pracoviska 2. dôstojníka),
- pracovisko vodiča.


Vybavenie a výstroj


Súprava OT-64/R3 ma tieto zariadenia :


- spojovací uzol R3,
- navigačné a pozorovacie zariadenie,
- napájacie a nabíjacie zariadenie,
- pomocné zariadenia,
- pracovisko veliteľských orgánov,
- pracovisko technickej obsluhy ( radistov, vodiča ).


Spojovací uzol R3 obsahuje :


- zariadenie pre vnútorné spojenie,
- rdst R-112 ( upravenú ) bez závesu a plátenného krytu,
- rdst R-113 bez závesu a plátenného krytu,
- 2 ks rdst R-105U ,
- telefónny prepojovač TÚ 11R,
- rádiový prijímač R-311,
- 2 ks telefónny prístroj TP-25 vrátane TP-25Rd.


Navigačné a pozorovacie zariadenia :


- kompas LUN v kabíne vodiča,
- pozorovací prístroj TPKU-2B,
- infraďalekohľad TKN-1 + napájač BT-2-26,
- infraďalekohľad MK-4W pre veliteľa.


Používané antény


- prútová 2 m laminátová anténa ( AP-2),
- prútová 4 m laminátová anténa ( AP-4 ),
- článková 1,5 m anténa na 10 m poloteleskopickom stožiari,
- stožiarová 10 m teleskopická pneumaticky vysúvateľná anténa ( MPT 102).Celkový obrys vozidla sa zmenil odstránením streleckej veže s organickou výzbrojou. V konštrukcii nadstavby strechy sú iba drobné zmeny. V zadnej časti základne bývalej streleckej veže je vstavaný infraďalekohľad MK-4W.Hlavné technické údaje :


TTD vozidla sú zhodné s transportérom OT-64


OT - typ S-260-2A - prispôsobený pre osadenie spojovacieho uzlu R 3.


Rozmery v mm:


Dĺžka : 7540
Šírka : 2500
Výška : 2345 ( s prútovými anténami AP-4 – 6100 mm / AP-2 – 4100 mm ).


Hmotnosť v kg : 14850


Akčný rádius : 740 km


Osádka : 5 osôb


- veliteľ vozu,
- vodič,
- starší radista,
- 1. radista,
- 2. radista ( 3.dôstojník ).


Okrem stálych príslušníkov osádky sa môžu prepravovať a pracovať 3 dôstojníci :


- veliteľ,
- dvaja dôstojníci štábu.
Zdroj : Spoj-21-54/1 Veliteľské stanovište OT-64/3 1.diel Popis a použitie – predpis ČSĽA, Praha, 1975
CZK - OT-64/R3 (velitelsko štábní obrněný transportér) - Anténne kĺby.

Anténne kĺby.
CZK - OT-64/R3 (velitelsko štábní obrněný transportér) - Článková anténa.

Článková anténa.
CZK - OT-64/R3 (velitelsko štábní obrněný transportér) - Použitie prútových antén za jazdy.

Použitie prútových antén za jazdy.
CZK - OT-64/R3 (velitelsko štábní obrněný transportér) - Použitie prútových antén na mieste.

Použitie prútových antén na mieste.
CZK - OT-64/R3 (velitelsko štábní obrněný transportér) - Rozmiestnenie schránok na bokoch vozidla.

Rozmiestnenie schránok na bokoch vozidla.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-64-R3-velitelsko-stabni-obrneny-transporter-t104441#374867Verze : 0