PAO Kovrovský mechanický závod [20RR- ]

Kovrov Mechanical Factory PJSC
ПАО Ковровский механический завод
     
Název:
Name:
PAO Kovrovský mechanický závod Kovrov Mechanical Factory PJSC
Originální název:
Original Name:
ПАО Ковровский механический завод
Historie názvů:
History of Names:
06.10.1950-DD.MM.196R Státní svazový závod č. 575
DD.MM.196R-09.09.1993 Kovrovský mechanický závod
09.09.1993-DD.MM.20RR OAO Kovrovský mechanický závod
DD.MM.20RR-DD.MM.RRRR PAO Kovrovský mechanický závod
06.10.1950-DD.MM.196R State Union Factory No. 575
DD.MM.196R-09.09.1993 Kovrov Mechanical Factory
09.09.1993-DD.MM.20RR Kovrov Mechanical Factory OJSC
DD.MM.20RR-DD.MM.RRRR Kovrov Mechanical Factory PJSC
Obory výroby:
Production Subjects:
ruční zbraně
rakety
small arms
missiles
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
06.10.1950-DD.MM.RRRR Kovrov /
06.10.1950-DD.MM.RRRR Kovrov /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
06.10.1950 z pobočky č. 1 Závodu V.A. Děgťarjeva
06.10.1950 from Branch No. 1 of Factory of V.A Degtyaryov
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan. The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
http://www.kvmz.ru/o-predpriyatii/istoriya-kmz/
www.militaryparitet.com
URL : https://www.valka.cz/PAO-Kovrovsky-mechanicky-zavod-20RR-t225415#627190 Verze : 0

Původní názvy:


06.10.1950-DD.MM.196R Государственный союзный завод № 575
(Gosudarstvennyj sojuznyj zavod № 575 / Gosudarstvennyy soyuznyy zavod № 575)
DD.MM.196R-09.09.1993 Ковровский механический завод
(Kovrovskij mechaničeskij zavod / Kovrovskiy mekhanitcheskiy zavod)
09.09.1993-DD.MM.20RR ОАО Ковровский механический завод
(OAO Kovrovskij mechaničeskij zavod / OAO Kovrovskiy mekhanitcheskiy zavod)
DD.MM.20RR-DD.MM.RRRR ПАО Ковровский механический завод
(PAO Kovrovskij mechaničeskij zavod / PAO Kovrovskiy mekhanitcheskiy zavod)

Původní název je pouze předpokládaný na základě známých sovětských postupů.
URL : https://www.valka.cz/PAO-Kovrovsky-mechanicky-zavod-20RR-t225415#627256 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více