S-89 TE572

     
Typ:
Type:
Supermarine Spitfire LF Mk.IXE
Výrobce:
Producer:
Castle Bromwich Aircraft Factory
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.RRRR
Výrobní číslo:
Construction Number:
TE572
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.1945-DD.MM.1946 NN-U
DD.MM.1946-17.07.1946 DZ-3
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
17.07.1946 zničen při nehodě
17.07.1946 destroyed in crash
Poznámka:
Note:
pilot npor. Sokol měl za úkol provest zálet letounu po výměně olejového chladiče. Po startu ve směru 240° letoun Spitfire Mk IX TE 572 nastoupal do výšky zhruba 100 metrů. Náhle začal stroj točit levou zatáčku. V okamžiku, kdy se otočil o zhruba 180° ztratil rychlost, naklonil se prudce doleva a po křídle sklouznul. Náraz do země nebyl svědky pozorován, protože "Spit" zmizel za horizontem. Letadlo se nárazem o zem roztříštilo. Trup letounu se zlomil v místě kokpitu, pravé křídlo se utrhlo a leželo asi 15 m od vraku. Pilot zahynul na místě nehody v důsledku utrpěných zranění. Několik svědků se shodlo, že letounu během stoupání vysadil motor. Pilot se zřejmě snažil otočit zpět k letišti, došlo ke ztrátě rychlosti a letadlo přešlo do pádu. Příčinou nehody bylo s největší pravděpodobností vysazení motoru a nezvládnutí pilotáže v nouzové situaci. pilot npor. Sokol had the task of flying the aircraft after changing the oil cooler. After taking off in the direction of 240 °, the Spitfire Mk IX TE 572 climbed to a height of about 100 meters. Suddenly the machine began to turn the left turn. The moment he turned about 180 °, he lost speed, leaned sharply to the left, and slid down the wing. The impact on the ground was not observed by witnesses, because "Spit" disappeared beyond the horizon. The plane shattered on the ground. The fuselage broke at the cockpit, the right wing tore off and lay about 15 m from the wreck. The pilot died at the scene of the accident due to injuries suffered. Several witnesses agreed that the aircraft had stopped the engine during the climb. The pilot apparently tried to turn back to the airport, there was a loss of speed and the plane crashed. The cause of the accident was most likely an engine shutdown and piloting failure in an emergency.
Zdroje:
Sources:
www.leteckabadatelna.cz
Zbyněk Čeřovský, Martin Čížek; Zlomená křídla Československa - Katastrofy československého vojenského letectva v letech 1945-1965, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1857-3
Irra, Miroslav: Výzbroj československého letectva 1945-1950 (2. díl)
Hurt, Zdeněk: Osudy československých spitfirů
URL : https://www.valka.cz/S-89-TE572-t237462#656428 Verze : 6
     
Stát:
Country:
- -
Datum převzetí:
Commissioned:
DD.MM.RRRR
Datum vyřazení:
Decommissioned:
17.07.1946
Provozovatel:
Operator:
DD.MM.RRRR-17.07.1946 Letecký pluk 12
DD.MM.RRRR-17.07.1946 12th Air Regiment
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
DD.MM.RRRR-17.07.1946 DZ-3
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.MM.RRRR-17.07.1946
DD.MM.RRRR-17.07.1946
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.MM.RRRR-17.07.1946 standardní vojenská
DD.MM.RRRR-17.07.1946 standard military
Barvy:
Colors:
DD.MM.RRRR-17.07.1946 olivově zelená
DD.MM.RRRR-17.07.1946 šedá tmavá
DD.MM.RRRR-17.07.1946 nebeská modř
DD.MM.RRRR-17.07.1946 olive green
DD.MM.RRRR-17.07.1946 dark grey
DD.MM.RRRR-17.07.1946 sky
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.leteckabadatelna.cz
Zbyněk Čeřovský, Martin Čížek; Zlomená křídla Československa - Katastrofy československého vojenského letectva v letech 1945-1965, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1857-3

S-89 TE572 -Web autora : https://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/476/

URL : https://www.valka.cz/S-89-TE572-t237462#656429 Verze : 4
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více