Main Menu
User Menu

Anotace - Miroslav Irra:

Výzbroj čs.vojenského letectva 1945-1950 - 2.díl

     
Název knihy:
Name of the book:
Výzbroj čs.vojenského letectva 1945-1950 - 2. díl
Autor:
Author:
Miroslav Irra
Místo vydaní:
Published in:
Praha
Nakladatelství:
Publisher:
Naše vojsko
Rok vydání:
Year of Publication:
2018
Počet stran :
Pages:
368
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-206-1679-1
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Úvod (7)

Část I: Letadla bojová (9)
1. Letadla bitevní a cvičná bitevní (25)
2. Letadla lehká bombardovací (63)
3. Letadla stíhací a cvičná stíhací (68)

Přílohy k části I (200)
1. Přehled převzatých letadel za rok 1949 (200)
2. Rozmístění letadel čs. letectva v roce 1949 (202)
3. Počty a rozmístění letadel čs. letectva v roce 1949 (204)

Část II: Vrtulníky, větroně a kluzáky (207)
1. Vrtulníky (207)
2. Nákladní kluzáky (214)
3. Větroně a školní kluzáky (217)

Část III: Kamufláž a marking letadel (232)

Část IV: Výzbroj letadel (262)
1. Hlavňové zbraně (262)
2. Letecké pumy (277)
3. Letecké rakety (287)
4. Program P-16 (294)

Přílohy k části IV: (307)

Přehled použitých zkratek (323)

Prameny (328)

Literatura (329)
Anotace:
Anotation:
Kniha navazuje na 1. díl vydaný v roce 2015 prezentací letadel čs. letectva, nezahrnutých v 1. dílu, tedy letounů bitevních, lehkých bombardovacích, stíhacích, dále vrtulníků, kluzáků a větroňů. Kniha se dále zabývá problematikou kamufláže a markingu letecké techniky čs. letectva ve sledovaném období, rovněž podává souhrnný přehled výzbroje letadel čs. letectva, tedy hlavňových zbraní, leteckých pum, leteckých raket (ty byly ve sledovaném období spíše ve stadiu zkoušek trofejního materiálu a pokusů o vlastní vývoj). V závěrečné části se kniha zabývá průběhem a výsledky zkoušek trofejních zbraní řízené pumy PC 1400FX a řízené střely Hs 293A.
Recenze:
Review:
-
URL : https://www.valka.cz/Anotace-Miroslav-Irra-t214541#602941Verze : 0
MOD