Main Menu
User Menu

Letecký pluk 12 [1946-1948]

12th Air Regiment

     
Název:
Name:
Letecký pluk 12
Originální název:
Original Name:
Letecký pluk 12
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.01.1946
Předchůdce:
Predecessor:
Letecký pluk 2
Datum zániku:
Disbanded:
06.03.1948
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.01.1946-06.03.1948 1. letecká divise
Dislokace:
Deployed:
22.01.1946-06.03.1948 Praha, Kbely /

Velitel:
Commander:
22.01.1946-30.04.1947 Vancl, František (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

22.01.1946-06.03.1948
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
22.01.1946-06.03.1948 VÚ 0000 Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Letecký pluk 12)
Irra, Miroslav: Československé vojenské letectva 1945-1950. Sv. 1. Organizační vývoj a personální výstavba. Cheb, Svět křídel 2006.
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-12-1946-1948-t123606#420964Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/656479
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-12-1946-1948-t123606#656481Verze : 0
MOD