S-199.320

     
Typ:
Type:
Avia S-199
Výrobce:
Producer:
Avia, akciová společnost pro průmysl letecký /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.19RR
Výrobní číslo:
Construction Number:
320
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
20.08.1952 zničen při nehodě
20.08.1952 destroyed in crash
Poznámka:
Note:
Zálet letounu přiděleného ze zálohy, pilot npor. Zdeněk Kác velitel 2. letky s letounem nebyl spokojen, zvláště kvůli jeho "táhnutí" do leva. V průběhu letu ve výšce asi 400 m došlo náhle k vysazení motoru, pilot nacházející se tou dobou nad městem Plzní, stočil letoun směrem k letišti Bory a snažil se motor zapnutím čerpadla a ruční pumpou znovu nahodit. To se mu však nepovedlo. Pilot se rozhodl pro nouzové přistání do terénu mimo zástavbu. Zasunul podvozek, odhodil překryt kabiny, vypnul elektrickou síť a zapalování. Avšak přehlédl již nepoužívaný komín, o ten v rychlosti asi 180 km/h zavadil levým křídlem, letoun to stočilo o 90° a následně se zachytil o blízkou střechu, aby se následně zřítil na dvůr továrny. Pilot kupodivu přežil, byť značně zraněn. Příčinou vysazení pohonné jednotky bylo ukroucení náhonu na magneta. -
Zdroje:
Sources:
www.leteckabadatelna.cz
URL : https://www.valka.cz/S-199-320-t237879#657823 Verze : 1
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960) Czechoslovak Republic (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
DD.MM.19RR
Datum vyřazení:
Decommissioned:
20.08.1952
Provozovatel:
Operator:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1952 V záloze
DD.MM.1952-20.08.1952 4. letecký stíhací pluk, 2. letka
DD.MM.RRRR-DD.MM.1952
DD.MM.1952-20.08.1952 4th air fighter regiment, 2nd flight
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
DD.MM.RRRR-20.08.1952 DB-35
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.MM.RRRR-20.08.1952 standardní (high visibility)
DD.MM.RRRR-20.08.1952 standard (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.MM.RRRR-20.08.1952 standardní vojenská
DD.MM.RRRR-20.08.1952 standard military
Barvy:
Colors:
DD.MM.RRRR-20.08.1952 šedozelená
DD.MM.RRRR-20.08.1952 grey-green
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Libor Režňák; Stříbrný tryskáč MiG-15: Proudové začátky čs. letectva 1950 - 1957, Svět křídel; ISBN - 978-80-87567-14-2.
www.leteckabadatelna.cz
URL : https://www.valka.cz/S-199-320-t237879#657825 Verze : 3
Fotografie z vyšetřovacího spisu nehody.


Zálet letounu přiděleného ze zálohy, pilot npor. Zdeněk Kác velitel 2. letky s letounem nebyl spokojen, zvláště kvůli jeho "táhnutí" do leva. V průběhu letu ve výšce asi 400 m došlo náhle k vysazení motoru, pilot nacházející se tou dobou nad městem Plzní, stočil letoun směrem k letišti Bory a snažil se motor zapnutím čerpadla a ruční pumpou znovu nahodit. To se mu však nepovedlo. Pilot se rozhodl pro nouzové přistání do terénu mimo zástavbu. Zasunul podvozek, odhodil překryt kabiny, vypnul elektrickou síť a zapalování. Avšak přehlédl již nepoužívaný komín, o ten v rychlosti asi 180 km/h zavadil levým křídlem, letoun to stočilo o 90° a následně se zachytil o blízkou střechu, aby se následně zřítil na dvůr továrny. Pilot kupodivu přežil, byť značně zraněn. Příčinou vysazení pohonné jednotky bylo ukroucení náhonu na magneta.


Zdroj:
Libor Režňák; Stříbrný tryskáč MiG-15: Proudové začátky čs. letectva 1950 - 1957, Svět křídel; ISBN - 978-80-87567-14-2.
www.leteckabadatelna.cz

S-199.320 - Zdroj:
http://www.leteckabadatelna.cz/uploads/Pov%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9/S-199%20Bochov/S-199%20Plze%C5%88/manip_P1020129.JPG

Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

S-199.320 - Zdroj:
http://www.leteckabadatelna.cz/uploads/Pov%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9/S-199%20Bochov/S-199%20Plze%C5%88/manip_P1020125.JPG

Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

S-199.320 - Zdroj:
http://www.leteckabadatelna.cz/uploads/Pov%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9/S-199%20Bochov/S-199%20Plze%C5%88/manip_P1020124.JPG

Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

S-199.320 - Zdroj:
http://www.leteckabadatelna.cz/uploads/Pov%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9/S-199%20Bochov/S-199%20Plze%C5%88/manip_P1020128.JPG

Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

S-199.320 - Areál Kerama - místo havárie
Zdroj:
http://www.leteckabadatelna.cz/uploads/Pov%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9/S-199%20Bochov/S-199%20Plze%C5%88/manip_P1020127a.JPG

Areál Kerama - místo havárie
Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

URL : https://www.valka.cz/S-199-320-t237879#657826 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více