Main Menu
User Menu

4. letecký stíhací pluk [1951-1954]

4th Air Fighter Regiment

     
Název:
Name:
4. letecký stíhací pluk
Originální název:
Original Name:
4. letecký stíhací pluk /pístový/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
4. stíhací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1951-01.11.1954 22. letecká stíhací divize
Dislokace:
Deployed:
01.06.1951-15.08.1954 Plzeň, letiště /
15.08.1954-01.11.1954 Pardubice, letiště /

Velitel:
Commander:
01.06.1951-01.11.1951 Doskočil, Oldřich (major letectva)
01.11.1951-18.10.1954 Lacika, Anton (major letectva)
18.10.1954-01.11.1954 Miklošík, Ján (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.06.1951-01.11.1954
Čestný název:
Honorary Name:
01.06.1951-01.11.1954
Vyznamenání:
Decorations:
01.06.1951
Poznámka:
Note:
01.06.1951-15.08.1954 VÚ 8021 Plzeň
15.08.1954-01.11.1954 VÚ 8021 Pardubice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (4. letecký stíhací pluk),
URL : https://www.valka.cz/4-letecky-stihaci-pluk-1951-1954-t48277#422043Verze : 0
MOD
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
DD.MM.1952-20.08.1952 S-199.320
08.04.1954-01.11.1954 MiG-15 1168
DD.MM.RRRR-30.09.1951 S-199.520
DD.MM.RRRR-29.09.1952 S-199.506
DD.MM.RRRR-07.07.1953 S-199.513
URL : https://www.valka.cz/4-letecky-stihaci-pluk-1951-1954-t48277#685932Verze : 0
MOD