RUS - S-400 Triumf [kód NATO: SA-21 Growler]

С-400 Триумф
     
Název:
Name:
S-400 Triumf C-400 Триумф
Originální název:
Original Name:
S-400 Triumf
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém dalekého dosahu long-range air defense missile system
Výrobce:
Producer:
Koncern PVO "Almaz-Antěj", Moskva
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.200R-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
23 oddílů / 23 battalions
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
12.02.1999 první zkoušky s využitím střel 48N6 systému S-300PMU-1 / initial test using the 48N6E missiles of the S-300PMU-1 system
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
48N6 (98Ž6)
48N6-2 (98Ž6)
48N6-3 (98Ž6)
48N6DM (98Ž6)
9M96 (98Ž6)
9M96-2 (98Ž6)
40N6 (98Ž6)
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
5P85T-2 (98Ž6)
5P85S-2 (98Ž6)

51P6A (MZKT-7930)
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
30K6

92N6 (98Ž6)
96L6 (98Ž6)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
5T58-2 (98Ž6)
22T6-2 (98Ž6)
...
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
samohybný mobile
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
Kód GRAU: 40R6 (40Р6)

základní složení:
- komplet velení a řízení 30K6
- až osm protiletadlových raketových komplexů 98Ž6
- komplex technického zabezpečení 30C6
GRAU Code: 40R6

basic composition:
- 30K6 command and control system 30K6
- up to eight 98Zh6 air defence missile systems
- 30Ts6 technical support system
Zdroje:
Sources:
http://www.raspletin.com/zrs-s-400-triumf
http://pvo.guns.ru/s400/
www.arms-expo.ru
URL : https://www.valka.cz/RUS-S-400-Triumf-kod-NATO-SA-21-Growler-t9098#543275 Verze : 0
Protilietadlový raketový systém S-400 Triuph (40R6 / 40Р6, Триумфатор) po svojom prijatí do výzbroje postupne nahradil protilietadlový systém S-50 brániaci Moskovskú oblasť a súčasne hlavné mesto Ruskej federácie Moskvu. Systém konštrukčne vychádza zo systému S-300P s viacerými zmenami, medzi ktoré patrí najmä nové elektronické, hardwérové a softwérové vybavenie, nový automatizovaný systém velenia a použitie podvozkov výhradne Ruského (Bieloruského) pôvodu.

Protilietadlový raketový systém S-400 je tvorený prostriedkami velenia a raketovými komplexami. Prostriedky velenia tvorí ASV 30K6 (zložený z kabíny bojového riadenia 55K6 a 3D rádiolokátora ďalekého dosahu 91N6). Jeden komplet 30K6 môže riadiť až 8 protilietadlových raketových komplexov 98Ž6. Raketový komplex 98Ž6 je tvorený viacúčelovým rádiolokátorom ožiarenia a navedenia 92N6, 3D prehľadovým rádiolokátorom 96L6 a až 12-imi odpaľovacími zariadeniami 5P85T-2 (návesového typu), alebo 5P85S-2 (samohybné) pričom každé oz nesie 4 kontajnery s PLRS (zatiaľ sú k dispozícii strely 48N6-2 a 48N6-3). Kontajnery sú spájané po dvojiciach, táto dvojica kontajnerov sa označuje ako 5P32-2. Dve dvojice sú prepravované na prepravníkoch 5T58-2. Odpaľovacie zariadenie a prepravník je návesového typu, ako ťahače slúžia vozidlá BAZ-6402. Samotný prepravník nedokáže presunúť kontajnery 5P32-2 s raketami na odpaľovacie zariadenie, na vlastné nabíjanie a vybíjanie (a tiež aj prepravu jednoho zväzku 5P32-2) slúži nabíjací prepravník 22T6-2 na podvozku URAL-532361-1012. Samohybné odpaľovacie zariadenie 5P85S-2 je umiestnené na podvozku MZKT-7930. Raketový komplex 98Ž6 je schopný súčasne postreľovať 10 až 12 cieľov (počet cieľových kanálov rádiolokátora 92N6 - zdroje sa líšia), pričom na každý cieľ môže navádzať dve rakety.

Súčasťou systému môžu byť tiež prenosné vežové konštrukcie 40V6M pre umiestnenie anténnych jednotiek rádiolokátorov (92N6 a 91N6).

Systém S-400 je modulárnej koncepcie, čo umožne veľmi jednoducho meniť a zlepšovať jeho bojové možnosti podľa želania a potrieb zákazníka a v závislosti na ďalšom vývoji technológií. Bol uvoľnený aj pre export, exportné komponenty sa vo svojom označení odlišujú príponou E (30K6E, 55K6E, 91N6R, 98Ž6E, 92N6E, 5P85TE2, 5P85SE2, 40V6ME). Ďalším rozdielom je, že exportná verzia systému 30K6E dokáže riadiť iba 6 komplexov 98Ž6E a exportné verzie rádiolokátorov 92N6E dokážu súčastne postreľovať iba 6 cieľov, rovnako ako S-300PMU). Od roku 2020 používa PLRK S-400 aj jeden z členských štátov NATO - Turecko.


     
Základné takticko technické údajeS-400S-400E
Diaľkový dosah:
- aerodynamické ciele 2 - viac ako 400 km 3 - 240 km
- balistické rakety 7 - 60 km 5 - 60 km
Výškový dosah: 10 m - 30 km 10 m - 27 km
Max. rýchlosť vzdušného cieľa: 4800 m/s 4800 m/s
Max. počet postreľovaných cieľov: 80 - 120 36
Max. počet súčasne navádzaných rakiet: 160 - 240 72
Doba rozvinutia do bojovej polohy: 5 - 10 min 5 - 10 min
Uvedenie do plnej bojovej pohotovosti: 3 min 3 minZdroj: ATM 10/2007 str. 16-19, ISSN 1802-4823
https://pvo.guns.ru/s400/
URL : https://www.valka.cz/RUS-S-400-Triumf-kod-NATO-SA-21-Growler-t9098#242229 Verze : 5
Oficiálne snímky z predstavenia systém S-400 novinárom vo výrobnom závode vo februári / únoru 2007... (snímky verejnené v súlade s pravidlami servera (c) http://www.oborona.ru ).
RUS - S-400 Triumf [kód NATO: SA-21 Growler] - Jednotlivé prvky systému S-400 - zľava 55K6, 5P85T-2 a 92N6

Jednotlivé prvky systému S-400 - zľava 55K6, 5P85T-2 a 92N6
RUS - S-400 Triumf [kód NATO: SA-21 Growler] - Odpaľovacie zariadenie komplexu 98Ž6 - 5P85T-2

Odpaľovacie zariadenie komplexu 98Ž6 - 5P85T-2
RUS - S-400 Triumf [kód NATO: SA-21 Growler] - Kabína bojového riadenia ASV 30K6 - 55K6

Kabína bojového riadenia ASV 30K6 - 55K6
RUS - S-400 Triumf [kód NATO: SA-21 Growler] - Rádiolokátor ožiarenia a navedenia 92N6

Rádiolokátor ožiarenia a navedenia 92N6
URL : https://www.valka.cz/RUS-S-400-Triumf-kod-NATO-SA-21-Growler-t9098#253927 Verze : 0
Časti palebnej batérie systému S-400 "in action" zatial iba na polygóne.


Zdroj: www.militaryphotos.net
RUS - S-400 Triumf [kód NATO: SA-21 Growler] -


RUS - S-400 Triumf [kód NATO: SA-21 Growler] -


URL : https://www.valka.cz/RUS-S-400-Triumf-kod-NATO-SA-21-Growler-t9098#284978 Verze : 1
Odpaľovacie zariadenie 5P85T-2 (návesového typu) raketového komplexu 98Ž6 PLRK S-400 počas nácviku na slávnostnú prehliadku pri príležitosti dňa víťazstva 09.05.2010 v Moskve.Zdroj: http://riverpilgrim.livejournal.com/

RUS - S-400 Triumf [kód NATO: SA-21 Growler] -


URL : https://www.valka.cz/RUS-S-400-Triumf-kod-NATO-SA-21-Growler-t9098#357835 Verze : 0
Aj v roku 2020 pokračovalo dodávanie PLRK S-400 útvarom Ruských ozbrojených síl, takže celkový počet oddielov, ktorý je uvedený v prevej tabuľke je už určite prekonaný. V mesiacoch január a február 2021 dosiahli bojovú pripravenosť 2 protilietadlové raketové pluky, ktoré boli v priebehu roku 2020 vyzbrojené komplexom S-400 - k 29.01.2021 to bol 568. protilietadlový raketový pluk (predtým vyzbrojený 3 oddielmi S-300PS) a k 24.02.2021 1724. protilietadlový raketový pluk (predtým vyzbrojený 2 oddielmi S-300V).

Reportáž z 586. protiletadlového raketového pluku, v ktorej sú aj ukážky výcviku s S-400 (od 27. sekundy).


Zdroj: https://bmpd.livejournal.com/4264263.html

RUS - S-400 Triumf [kód NATO: SA-21 Growler] - Mierový priestor rozvinutia oddielu S-400

Mierový priestor rozvinutia oddielu S-400
URL : https://www.valka.cz/RUS-S-400-Triumf-kod-NATO-SA-21-Growler-t9098#663082 Verze : 4
29.09.2023
Ruská federace vyvíjí novou balistickou raketu typu zem-zem, kterou je lze vypouštět z odpalovacích zařízení S-400 Triumf. Blíže neupřesněná raketa má oproti Triumfu prodloužený dolet, přesnější navedení na cíl a výkonnější bojovou hlavici.
Dmitrij Medvěděv, místopředseda Rady bezpečnosti RF (Совбез РФ) údajně zveřejnil krátké video, na kterém je raketa testována na polygonu Kapustin Jar.
Zdroj:
defence-ua.com

RUS - S-400 Triumf [kód NATO: SA-21 Growler] - Odpalovací zařízení S-400 během testů nových raket zem-zem.

Odpalovací zařízení S-400 během testů nových raket zem-zem.
URL : https://www.valka.cz/RUS-S-400-Triumf-kod-NATO-SA-21-Growler-t9098#735559 Verze : 2
10.11.2023
Redakce Defence Express poukázala na to, že ruský expert a vysloužilý plukovník Viktor Litovkin (Виктор Литовкин) nevědomky oznámil neschopnost systému S-400 účině bojovat s balistickými raketami. Důvodem je ta okolnost, že rakety 9M96 a 40N6 nejsou vybaveny kinetickými hlavicemi, které zničí cíl přímým nárazem.
Zdroj:
defence-ua.com
iz.ru
URL : https://www.valka.cz/RUS-S-400-Triumf-kod-NATO-SA-21-Growler-t9098#739700 Verze : 0

Diskuse

Podľa toho čo publikuje wikipedia.com, tak prvá jednotka vyzbrojená systémom S-400 by mala byť : 606. Gardový raketový pluk "Zenit", ktorý je súčasťou 9. Divízie PVO, 1. Zboru PVO, Veliteľstva PVO Moskovskej oblasti, ktorá zabezpečuje PVO Centrálnej Moskovskej Oblasti a Uralského priemyselného regiónu.
Wikipedia sa odvoláva na zdroj z Ruska, takže členovia fóra ktorí ovládajú ruštinu, by to mohli na ruských stránkach skontrolovať.


Podľa rovnakých informácií je systém S-400 ponúkaný na export do Číny, Grécka a Spojených Arabských Emirátov. Južná Kórea by mala ako protiováhu Severokorejským raketám vyvíjať za spolupráce firmy Almaz a kórejsko-francúzskej Samsung/Thales zjednodušenú verziu pod názvom "Cheolmae-2". Mal by používať rakety 9M96.
URL : https://www.valka.cz/RUS-S-400-Triumf-kod-NATO-SA-21-Growler-t9098#254821 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více