Main Menu
User Menu

MZKT-7930 Astrolog

MZKT-7930 Astrolog

МЗКТ-7930 Астролог

MZKT-7930 "Astrolog" (МЗКТ-7930 "Астролог") - špeciálny kolesový podvozok.


Prototyp špeciálneho kolesového podvozku MZKT-7930 (МЗКТ-7930) (8x8) bol zhotovený v Minskom závode kolesových ťahačov (Минский завод колесных тягачей) v roku 1994 s cieľom náhrady špeciálneho automobilu MAZ-543. Vozidlo je vybavené trojmiestnou kabínou, pri návrhu ktorej sa dbalo na dodržanie zásad ergonomiky.


Následne bol prototyp podrobený náročným testom na polygóne Kapustin Jar organizovaných vedeckovýskumnými inštitútmi ministerstva obrany Ruskej federácie. Počas testov najazdil prototyp viac ako 30000 km v rôznych klimatických podmienkach, pričom dokázal úspešne pracovať aj pri teplotách -50°C. Testy zahŕňali aj odolnosť pred účinkami tlakovej vlny vznikajúcej pri výbuchu nukleárnych zbraní. Výsledkom skúšok bolo rozhodnutie Štátnej skúšobnej komisie o zavedení tohto podvozku do výzbroje a o objednaní dodávok.


Tento podvozok je určený predovšetkým na zástavbu novej, špeciálnej výzbroje, ako napríklad operačno-taktický raketový komplet 9P78-1E "Iskander-E" (9П78-1Э "Искандер-Э"), kód NATO SS-X-26, pobrežný protilodný raketový komplex Bal-E (Бал-Э) s protilodnou raketou Ch-35 Uran (Х-35 Уран). Kolesový podvozok je využitý aj pre ďalšie účely ako sú rádiolokátory (prehľadový rádiolokátor 96L6), hprotilietadlové systémy (napr. Pancier-S1 (Панцирь-С1), systémy bojovej podpory, ženijné nástavby (napr. mostový automobil TMM-6), prípadne aj ako valník. Celkom je možné podvozok využiť pre zhruba 100 rôznych nadstavieb.


Sériová výroba vozidla bola výrobným závodom začatá 14.12.2000.


Základné takticko-technické údaje:
Hmotnosť vozidla: 20,5 t
Nosnosť: 24 t
Motor: JaMZ-846 (naftový, V12)
Výkon motora: 368 kW (500 hp)
Maximálna rýchlosť: 70 km/hod
Dojazd s plnými nádržami: 1000 km
URL : https://www.valka.cz/MZKT-7930-Astrolog-t44260#174346Verze : 0
MOD
Foto:
MZKT-7930 Astrolog - MZKT-7930 počas skúšok s technologickou nadstavbou

MZKT-7930 počas skúšok s technologickou nadstavbou
MZKT-7930 Astrolog - MZJT-7930 na výstave na polygóne v Bronnicach, foto MO RF, február 2000

MZJT-7930 na výstave na polygóne v Bronnicach, foto MO RF, február 2000
MZKT-7930 Astrolog - MZKT-7930 - schéma

MZKT-7930 - schéma
URL : https://www.valka.cz/MZKT-7930-Astrolog-t44260#174348Verze : 0
MOD
tweet #972248493149614082
URL : https://www.valka.cz/MZKT-7930-Astrolog-t44260#598965Verze : 0
MOD