Main Menu
User Menu

RUS - 30K6 / 30K6E (automatizovaný systém velenia)

     
Název:
Name:
30K6
Originální název:
Original Name:
30К6
Kategorie:
Category:
automatizovaný systém průzkumu a velení
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
-
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
-
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
-
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
55K6 (velitelské stanoviště / command post)
91N6 (průzkumný rádilokátor / air search radar)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
energetický zdroj / energy source
Výcvikové prostředky:
Training Means:
integrovaný simulátor / integrated simulator
16Ju6 Tembr (16Ю6 Тембр) - externý výcvikový komplex pre prípravu obslúh
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:
...
Poznámka:
Note:
Exportné označenie: 30K6E (30К6Е)
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/RUS-30K6-30K6E-automatizovany-system-velenia-t72027#665110Verze : 0
MOD
30K6 (30К6) je prostriedok velenia PLRK S-300PMU-1, S-300PMU-2, S-400, 9K331 Tor-M1 a 96K6 Pancir-S. Skladá sa z kabíny bojového riadenia 55K6 (55К6) a 3D rádiolokátora ďalekého dosahu 91N6 (91Н6).
Verzie určená na vývoz sa označuje 30K6E (zložená z kabíny bojového riadenia 55K6E a rádiolokátora 91N6E).
Zabezpečuje velenie a riadenie až 6 (export) až 8 protilietadlových komplexov.

Rádiolokátor 91N6 má dosah do 600 km a súčastne umožňuje sledovať 300 cieľov. Ciele môže sledovať celokruhove, v polohovom uhle 0-14°, alebo sektorovo (pri vyhľadávaní balistických rakiet) v rozsahu azimutu 60° a námeru 75°.

Kabína bojového riadenia 55K6 je umiestnená na podvozku nákladného automobilu 8x8 Ural-532361. Jej konfigurácia umožňuje spracovávať informácie nielen od rádiolokátora 91N6, ale aj od iných rádiolokačných zdrojov.

V rámci nasadenia v rôznych protilietadlových systémoch spolupracuje s unifikovanými podriadenými automatizovanými systémami velenia 83M6 (a jeho verzií), 9S737M Ranžir-M, alebo priamo s jednotlivými priradenými kompatibilnými bojovými prostriedkami (96K6 Pancir-S). V rámci výmeny informácií je možné informácie zdieľať aj v automatizovaných systémoch velenia protivzduešnej obrany 9S52 Poľana-D4, Bajkal-E a obdobných systémoch stíhacieho letectva.

V prípade zahraničného záujemcu, ktorý nedisponuje unifikovanými prostriedkami je možné realizovať technické opatrenia pre navedenie kompatibility s údajmi v ním používaných prostriedkoch.

Okrem zdieľania informácií o vzdušnej situácii z iných autoamtizovaných sytsémov velenia je možné priamo preberať informácie z rádiolokátorov 96L6, 67N6E Gamma-DE a 59N6-E Protivnik-GE.

Zdroj: ATM 10/2007, ISSN-1802-4823, https://pvo.guns.ru/s400/index.htm, https://s400.ru/ https://pvo.guns.ru/s400/maks07_s400.htm
URL : https://www.valka.cz/RUS-30K6-30K6E-automatizovany-system-velenia-t72027#253924Verze : 3
MOD