Main Menu
User Menu

Praha, Kasárny Julia Fučíka

Prague, Julius Fucik´s Barracks

     
Název:
Name:
Albrechtské kasárny
Originální název:
Original Name:
Albrechtské kasárny
Další názvy:
Other Names:
Albrechtské kasárny (1892-1918)
Štefánikovy kasárny (1918-1939)
Kasárny Julia Fučíka (1945-1990)
Obec:
Municipality:
Praha - Smíchov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°04'45.45"N 14°24'24.41"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1886
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1884-DD.MM.1889
Pěší pluk 11
11th Infantry Regiment
DD.MM.1899-DD.07.1914
Pěší pluk 11
11th Infantry Regiment
DD.MM.1918-29.09.1920
Střelecký pluk 8
8th Rifle Regiment
15.10.1937-22.05.1938
1. rychlá divise
1st Rapid Division
14.10.1938-15.10.1938
Pěší pluk 55, velitelství
Headquarters of the 55th Infantry Regiment
01.07.1939-00.05.1945
Polní rota 1/1 /pěší/
1st Field Company /Infantry/ of the 1st Battalion
01.07.1939-00.05.1945
Polní rota 2/1 /cyklistická/
2nd Field Company /Bicycle/ of the 1st Battalion
01.07.1939-00.05.1945
Polní rota 3/1 /jezdecká/
3rd Field Company /Cavalry/ of the 1st Battalion
01.07.1939-00.05.1945
Polní rota 4/1 /technická/
4th Field Company /Technical/ of the 1st Battalion
01.07.1939-00.05.1945
Pomocná rota inspektorátu I
Auxiliary Company of the 1st Inspectorat
01.07.1939-DD.05.1945
Prapor 1
1st Battalion
01.07.1939-00.05.1945
Vojenský sklad 1
1st Military Store
01.10.1960-01.09.1961
7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva
7th State Air Defence and Air Force Army
01.10.1960-01.09.1961
Velitelství stíhacího letectva 7. armády protivzdušné obrany státu a letectva
Fighter Air Command of the 7th State Air Defense Army and Air Force
01.09.1961-01.01.1976
7. armáda protivzdušné obrany státu
7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.01.1976
Chemické oddělení
Chemical Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.01.1976
Finanční oddělení
Financial Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.01.1976
Kádrové oddělení
Personnel Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.11.1966
Oddělení bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Department of the Fighter Air Force Command of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.01.1976
Oddělení inženýrské letecké služby
Department of Engineering Aviation Services of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.01.1976
Operační oddělení
Operational Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.09.1969
Politická správa
Political Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.09.1963
Spojovací oddělení a pozemního zabezpečení navigace
Signal and Ground Support Navigation Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.11.1966
Traktorové a automobilní oddělení
Tractor and Automobile Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.01.1976
Týl 7. armády protivzdušné obrany státu
Rear of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.09.1963
Velitelství protiletadlového dělostřelectva 7. armády protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Command of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.11.1966
Velitelství radiotechnického vojska 7. armády protivzdušné obrany státu
Electronic Troops Command of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.11.1966
Velitelství stíhacího letectva 7. armády protivzdušné obrany státu
Fighter Air Command of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.01.1976
Štáb 7. armády protivzdušné obrany státu
Staff of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.01.1976
Ženijní oddělení
Engineer Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1963-01.01.1976
Oddělení spojovací a radiotechnického zabezpečení
Signal and Radiotechnical Support Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1963-01.11.1966
Velitelství protiletadlového raketového vojska 7. armády protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Missile Command of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.01.1976
Automobilní oddělení
Automobile Department of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.09.1969
Oddělení operační a bojové přípravy
Department of Operational and Combat Training of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.01.1976
Oddělení protiletadlového raketového vojska
Anti-Aircraft Missile Department of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.01.1976
Oddělení radiotechnického vojska
Electronic Department of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.01.1976
Oddělení stíhacího letectva 7. armády protivzdušné obrany státu
Fighter Air Force Department of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.09.1969
Oddělení zásobování technickým materiálem
Technical Material Supply Department of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.09.1969
Organizačně plánovací oddělení
Organizational Planning Department of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.01.1976
Politické oddělení
Political Department of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.01.1976
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.09.1969
Technická správa
Technical Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1969-01.01.1976
Oddělení bojové přípravy
Combat Training Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1969-01.01.1976
Oddělení ubytovací a stavební služby
Accommodation and Construction Services Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1969-01.01.1976
Výzbrojní oddělení
Armament Department of the 7th State Air Defense Army
01.01.1976-01.05.1981
Oddělení bojové přípravy
Combat Training Department of the State Air Defense Command
01.01.1976-01.05.1981
Oddělení protiletadlového raketového vojska Velitelství protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Missile Department of the State Air Defense Command
01.01.1976-01.05.1981
Oddělení radiotechnického vojska
Operation Department of the State Air Defense Command
01.01.1976-01.05.1981
Oddělení stíhacího letectva Velitelství protivzdušné obrany státu
Fighter Air Force Department of the State Air Defense Command
01.01.1976-01.05.1981
Operační oddělení Velitelství protivzdušné obrany státu
Operation Department of the State Air Defense Command
01.01.1976-01.05.1981
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the State Air Defense Command
01.01.1976-01.05.1981
Skupina radiotechnického zabezpečení letectva
Radiotechnical Support Group of the Fighter Air Force of the State Air Defense Command
01.01.1976-01.05.1981
Správa inženýrské letecké služby
Engineering Aviation Services Directorate
01.01.1976-DD.09.1981
Týl velitelství protivzdušné obrany státu
Rear of the State Air Defense Command
01.01.1976-DD.09.1981
Velitelství protivzdušné obrany státu
State Air Defense Command

DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Pěší pluk č. 11
DD.MM.1915-DD.MM.1918 Pěší pluk č. 51
DD.MM.1918-DD.MM.1939 5. pěší pluk
DD.MM.1939-DD.MM.1945 I. prapor Vládního vojska

DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Infantry Regiment No. 11
DD.MM.1915-DD.MM.1918 Infantry Regiment No. 51
DD.MM.1918-DD.MM.1939 5th Infantry Regiment
DD.MM.1939-DD.MM.1945 1st Government Troops Battalion
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Jiří Vorlíček: Pražské vojenské budovy a hřbitovy (Praha 1987)
- www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Julia-Fucika-t93263#411759Verze : 0
MOD
(Velitelství letectva a PVOS - "U tanku")
Praha-Smíchov č. 234/5) -
Loc: 50°4'44.146"N 14°24'21.342"E


(01.01.1957-30.09.1960)
Velitelstí 7. armády protivzdušné obrany státu a letectva
(01.10.1960-01.09.1961)
Velitelství 7. armády protivzdušné obrany státu
(01.09.1961-31.12.1975)
Velitelství protivzdušné obrany státu
(01.01.1976-DD.MM.1981)OPRAVENO 08.02.2021 - Odstraněno Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu


Zdroje: Vojenský historický archiv Praha
www.vojenstvi.cz
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Julia-Fucika-t93263#349259Verze : 5
Historická vyobrazení

Kasárna se také nazývala Smíchovská kasárna. V době okupace se jmenovala znovu Albrechtská, tehdy zde sídlilo vládní vojsko. V 90. letech byla přestavěna na justiční palác.

Zdroj:
cs.wikipedia.org

Praha, Kasárny Julia Fučíka - Historická kolorovaná pohlednice - Albrechts kaserne 
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo?fbid=4265714170105553&set=pcb.3925814377477097

Historická kolorovaná pohlednice - Albrechts kaserne
Zdroj:
www.facebook.com

Praha, Kasárny Julia Fučíka - Historická pohlednice - Albrechtské kasárny
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo?fbid=4265703323439971&set=pcb.3925814377477097

Historická pohlednice - Albrechtské kasárny
Zdroj:
www.facebook.com

Praha, Kasárny Julia Fučíka - Ikonický tank č. 23, který stával před kasárny
Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tef%C3%A1nikova_kas%C3%A1rna#/media/Soubor:Kinsk%C3%BDch_t%C3%A9r,_szovjet_harckocsiz%C3%B3_eml%C3%A9km%C5%B1._H%C3%A1tt%C3%A9rben_az_Igazs%C3%A1g%C3%BCgyi_palota._Fortepan_23492.jpg

Ikonický tank č. 23, který stával před kasárny
Zdroj:
cs.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Julia-Fucika-t93263#663538Verze : 1