Main Menu
User Menu

Pěší pluk [1939-1939]

Pułk piechoty (wrzesień 1939)

Pěší pluk - Pułk piechoty – Infantry Regiment


Byl vojskovým tělesem pěchoty a základním taktickým pěším svazkem. Byl součástí pěší divize.
Po mobilizaci měl následující složení a stavy:


1) velitelství pluku:
Velitel pluku – Dowódca pułku
I. taktický pobočník – I adiutant taktyczny
II. pobočník – II adiutant
Zpravodajský důstojník – Oficer informacyjny
Spojovací důstojník – Oficer łączności
Zástupce spojovacího důstojníka – Zstępca oficera łączności
Spojovací poddůstojník – Podoficer łączności
Ubytovatel – Kwatermistrz
Účetní důstojník – Oficer płatnik
Proviantní důstojník – Oficer żywnościowy
Hlavní lékař – Lekarz naczelny
Kapelník – Kapelmistrz
Kaplan – Kapelan


2) plukovní jednotky:
a) Průzkumná rota
b) Protitanková rota
c) Doprovodná dělostřelecká četa
d) Zákopnická četa
e) Protiplynová četa
f) Pomocná rota
g) Tři (v některých plucích čtyři) pěší prapory – Pěší prapor


3) tabulkové stavy zmobilizovaného pěšího pluku:


91 důstojníků
3 212 poddůstojníků a vojínů
664 koní
1 automobil
85 ručních kulometů vz. 28 (Browning)
36 těžkých kulometů vz. 30 (Browning)
27 granátometů 46 mm vz. 36
6 minometů 81 mm vz. 31 (Stockes-Brandt)
9 protitankových děl 37 mm vz. 36 (Bofors)
2 doprovodné kanóny 75 mm vz. 02/26
29 protitankových pušek vz. 35 („Kb.Ur.“)


Celkem bylo od března do září 1939 podle mobilizačního plánu „W 2“ zmobilizováno 90 pěších pluků.


Zdroj: Ludwik Głowacki, 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969.
Tadeusz Jurga, Wojsko Polskie, Krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej cz.7 - Regularne jednostki Wojska
Polskiego w 1939 r, Wojskowy Instytut Historyczny, Warszawa 1975

www.konsola.com.pl/wp39/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-1939-1939-t60432#217873Verze : 0
MOD