Main Menu
User Menu

Doprovodná dělostřelecká četa (1939)

Pluton artylerii piechoty

Doprovodná dělostřelecká četa – Pluton artylerii piechoty – Infantry Artillery Platoon


Vojsková setnina pěchoty byla jako základní hospodařící jednotka součástí pěšího pluku. V jeho rámci byla prostředkem bezprostřední dělostřelecké podpory pěších jednotek a byla v dispozici velitele pluku. Záložní pěší pluky tuto četu ve své sestavě neměly.


Sestava mobilizované doprovodné dělostřelecké čety:


1) velitelství: velitel čety (na koni), osobní ordonanc, důstojnický sluha


2) velitelský roj: zástupce velitele čety (na koni), osobní ordonanc, palebný poddůstojník (na koni)
2a) zvědná hlídka: zvědný poddůstojník, pozorovatel, 2 průzkumníci, 4 koně
2b) jízdní telefonní hlídka: velitel hlídky, 2 telefonisté, 3 koně, soumar s telefonním materiálem
2c) pěší telefonní hlídka: velitel hlídky, 3 telefonisté, kočí, kůň, kára s telefonním. materiálem


3) hospodářský roj: zbrojní poddůstojník puškař, kočí, 2 koně, materiálový vůz


4) 1. obsluha:
velitel děla, velitel hlomozny, mířič, nabíječ, střelec, podavač střeliva, 2 nosiči střeliva, 6 jezdců-vodičů koní, 14 koní, 2 kolesny wz. 02/26, 1 hlomozna wz. 02/26, 1x75 mm kanon wz. 02/26


5) 2. obsluha ve stejném složení

Palebný průměr byl stanoven na 30 granátů. Zásoba munice v množství necelých čtyř palebných průměrů byla převážená v kolesnách (36 granátů/1 kolesna) a hlomozně (44 granátů).


Pravděpodobné tabulkové počty mobilizované doprovodné dělostřelecké čety:Tabulkové počty:
jednotka velitel+velitelský roj 1. obsluha 2. obsluha Trén Doprovodná dělostřelecká četa
důstojníci 2 0 0 0 2
poddůstojníci 3 2 2 1 8
mužstvo 13 12 12 1 38
pistole 2 0 0 0 2
karabiny Mauser wz. 29 16 14 14 2 46
kanony wz. 02/26 0 1 1 0 2
kolesny vz. 02/26 0 2 2 0 4
hlomozny vz. 02/26 0 1 1 0 2
trénové vozy (wozy taborowe) 0 0 0 1 1
káry 1 0 0 0 1
koně 12 14 14 2 42Zdroje:
https://wp39.struktury.net/pp-pluton-artylerii.html
Błagowieszczański, Igor: Artyleria Wojska Polskiego w latach 1918-1939. cz. I, in: Wojskowy Przegląd Historyczny, (XIX) 1/1974, str.258-295
Markert, Wojciech: 77. Pułk Strzelców Kowieńskich w latach 1918-1939, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2003
URL CZ: https://www.valka.cz/Doprovodna-delostrelecka-ceta-1939-t91996#344004Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Pluton-artylerii-piechoty-t91996#344004Version : 0
MOD
Seznam velitelů doprovodných dělostřeleckých čet pěších pluků v září 1939:

Doprovodná dělostřelecká četa Velitel čety Zdroj:
1 lpp kapitán Henryk Trojańczyk Cereniewicz, Bogusław: Wrześniowe drogi, PAX, Warszawa 1969
1 pps poručík v záloze Jan Szymon Szczerbakowski (Szczerbowski?) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987 + Mordawski, Zbigniew: Materiały do dziejów 1 Pułku Strzelców Podhalańskich (wrzesień 1939) in: Rocznik Sądecki str. 175-244
2 lpp poručík Wojciech Kalenkiewicz (26.09.1939 - zemřel v nemocnici) Wyrzycki, Stanisław: 2 Pułk Piechoty Legionów, Ajaks, Pruszków 1992
2 pps poručík Bohdan Ciepliński Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1975
3 lpp kapitán Marian Czesław Podwin (13.09.1939 - zraněn) Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
3 lpp zástupce - podporučík v zálozeJanusz Krzymanowski (29.09.1939 - padl) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
3 pps kapitán Józef Stanisław Chwastek Moś, Wojciech: 3 Pułk Strzelców Podhalańskich, Ajaks, Pruszków 1992
4 lpp poručík Franciszek Piasek (05.09.1939 - zraněn) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
4 pps poručík Walerian Zacharzewski Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich v Těšíně
5 lpp poručík Michał Roman Lewiński (10.09.1939 - zraněn) Cereniewicz, Bogusław: Wrześniowe drogi, PAX, Warszawa 1969
5 pps poručík Ryszard Oskar Kornicki Moś, Wojciech: Strzelcy Podhalańscy 1918-1939, KAW, Kraków 1989
6 lpp poručík Stefan Jerzy Jasiewicz Markert, Wojciech: 6 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Ajaks, Pruszków 2001
6 pps poručík Leon Brzozowski Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku cz. II Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
7 lpp poručík Andrzej Czerenkow Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2001
8 lpp poručík Władysław Ocepa Odziemkowski, Janusz: 8 Pułk Piechoty Legionów, Ajaks, Pruszków 1993
9 lpp kapitán Feliks Adamkiewicz Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006
10 poručík Witold Rozemberg Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
11 poručík Lucjan Ganowicz (07.09.1939 - zraněn) Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały pułków śląskich, Tom 1, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1989
12 poručík (podporučík?) Stanisław Kubicki Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1975
13 poručík Roman Heinsch (Heinach?) Kociszewski, Aleksander: 13 Pułk Piechoty, Egross-Mikromax, Warszawa 1990 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
14 poručík Wirgiliusz Lemański (10.09.1939 - padl) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
15 poručík Bolesław Sobolewski Gnat-Witeska, Zbigniew: 15 Pułk Piechoty "Wilków", Ajaks, Pruszków 1996
16 poručík Jan Tomaszewski (02.09.1939 - zraněn) Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
16 podporučík v záloze Wacław Piechulek (od 02.09.1939) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
17 poručík Jan Jobe Majka, Jerzy: 17 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 1992
18 kapitán Antoni Sierpiński (19.09.1939 - padl) Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
19 poručík Czesław Władysław Sieradzan Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
20 poručík (v záloze?) (podporučík?) Antoni Mazurkiewicz (01.09.1939 - zraněn) Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1989 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
20 podporučík v záloze Wacław Piechulek (od 02.09.1939 ?) 16 pułk Ziemi Tarnowskiej Historia - Tradycja - Pamięć Tarnów 2007
21 kapitán Piotr Kowalski Karczewski, Lechosław: 21 Warszawski Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy", Egross, Warszawa 1992
22 kapitán Konstanty Bobbé wapedia.mobi.
23 kapitán Henryk Stańczyk (03.09.1939 - těžce zraněn) wapedia.mobi
24 poručík Julian Gozdal Sałacki, Aleksander: Na straconych pozycjach, MON, Warszawa 1989
25 kapitán Jan Gałdasz wapedia.mobi
26 podporučík (poručík?) Jerzy Apoloniusz Dziunikowski (24.09.1939 - padl) Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
27 kapitán Marian Konrad Pazelt (11.09.1939 - zemřel na poranění) Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1989 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
28 kapitán Bolesław Świtoniak Czernielewski, Konrad, Jarno, Witold: Garnizon Łódzki Wojska Polskiego 1918-1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
29 kapitán Tadeusz Zygmunt Scheur (16.09.1939 - padl) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
30 poručík Władysław Wacław Borkiewicz (21.09.1939 - zraněn) Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
31 poručík Witold Szpilewski Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
32 kapitán Kazimierz Sroczyński Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
33 kapitán Zygmunt Branicki pl.wikipedia.org
34 poručík Czesław Piotr Pieczeńczyk Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
35 poručík Wacław Tarnowski ( 04.09.1939 - padl) Kirszak Jerzy: 35 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 2000 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
36 kapitán Władysław Jarmołowicz (Jarmułowicz?) (12.09.1939 - padl) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987 + Walczak, Eugeniusz: 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej, Ajaks, Pruszków 1994
36 zástupce - podporučík v záloze Józef Reszka (od 12.09.1939?) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
37 kapitán Piotr Kamiński Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
38 kapitán Karol Jedynak Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
39 poručík Jan Dominik Cehak Kubrak, Zygmunt: 39 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 1999
40 poručík Tadeusz Targowski Wojciechowski, Jerzy S.: 40 Pułk Piechoty "Dzieci Lwowskich", Ajaks, Pruszków 2007
41 poručík Teodor Albrecht Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
42 kapitán Bolesław Uchman (04.09.1939 - zraněn) Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, PWN, Warszawa 1976
42 zástupce - podporučík Stanisław Żakowski (od 04.09.1939 ?) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
43 kapitán Józef Grzywacz Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
44 kapitán Walenty Józef Parat Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
45 poručík Jan Cieślak (06.09.1939 - padl) Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
48 poručík Antoni Franciszek Makowski (13.09.1939 - padl) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
49 poručík Władysław Bieliński (15.09.1939 - zraněn) Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1975
50 kapitán Rajmund Wilcza Koreś, Daniel: 50 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych, Ajaks, Pruszków 2007
51 kapitán Józef Werka Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006
52 poručík Franciszek Garwol Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2001
53 poručík Adolf Wośko Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
54 poručík Henryk Antoni Rajner Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
55 kapitán Ludwik Snitko Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
56 poručík Teodor Chilkowicz (??.09.1939 - zraněn) Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
57 kapitán Franciszek Fido Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
58 poručík Edward Surowicz-Surowiński Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
59 kapitán Gwidon Budrewicz (21.09.1939 - padl) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
59 poručík Florenty Orzeszko (od 21.09.1939?) Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
60 poručík Jerzy Hnatyk Szepietowski, Kazimierz: 60. pułk piechoty na szlaku bojowym Ostrów Wlkp.-Warszawa in: Żołnierze września, PAX, Warszawa 1971, str. 89-205
61 kapitán Jacek Deskur Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
62 kapitán Henryk Jan Rysy Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
63 kapitán Tomasz Margieło (03.09.1939 - padl) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
63 zástupce - podporučík v záloze Antoni Roth (od 03.09.1939?) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
64 kapitán Czesław Konarzewski Krzyś, Jerzy: 64 Pomorski Pułk Strzelców Murmańskich, Ajaks, Pruszków 1993
65 kapitán Władysław Sierko (do 11.09.1939?) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
65 podporučík v záloze Zbigniew Sygnarski (od 11.09.1939) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
66 poručík Paulin Ignatowicz Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
67 kapitán Stanisław Tkaczuk Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
68 kapitán Ludwik Głowacki (do 04.09.1939) Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
68 podporučík Leon Nowak (do 10.09.1939 - zraněn) Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
68 četař Józef Marciniak (od 11.09.1939) Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
69 kapitán Jan Radzimiński Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
70 poručík Witold Piłkowicz (18.09.1939 - padl) Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
71 poručík Stanisław Brykalski (10.09.1939 - padl) Kosztyła, Zygmunt: Obrona odcinka "Wizna" 1939, MON, Warszawa 1976 + https://pism.co.uk/Docs/BI16.pdf
72 poručík (kapitán?) Antoni Wacław Chmielewski Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
73 kapitán Eligiusz (Eugeniusz?) Starża-Majewski (20.09.1939 - zraněn) Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały pułków śląskich, Tom 1, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1989 + Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1975
73 kapitán Eligiusz Majewski-Starża (20.09.1939 - zraněn) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
74 kapitán Tadeusz Lipowski Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1975
75 kapitán Jan Kostrzyca Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały pułków śląskich, Tom 1, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1989
76 kapitán Mieczysław Chmielowiec (13.09.1939 - padl) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
77 kapitán Jerzy Schmidtke Markert, Wojciech: 77. Pułk Strzelców Kowieńskich w latach 1918-1939, Ajaks, Pruszków 2003
78 poručík Józef Tadeusz Kowalski (??.09.1939 - zraněn) Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, KiW, Warszawa 1987
79 podporučík (poručík ?) Roland Gustaw Adolf Decker Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, KiW, Warszawa 1987 + Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia "Modlin" 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
80 kapitán Julian (Juliusz ?) Otto (do 05.09.1939) Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, KiW, Warszawa 1987 + Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia "Modlin" 1939, WIH, MON, Warszawa 1987 +
80 zástupce - podporučík v záloze Ludwik Heinrich (od 05.09.1939?) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
81 kapitán Gustaw Bolesław Różycki Lisicki, Jerzy: Strzelcy Grodzieńscy, Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 1995
82 poručík Piotr Mikołajczuk Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
83 poručík Bronisław Makowski Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
84 poručík Michał Fryczyński Nawrocki, Antoni: 84 Pułk Strzelców Poleskich, Ajaks, Pruszków 2002
85 poručík Emil Stanisław Lewicki (05.09.1939 - padl) Markert, Wojciech: 85. Pułk Strzelców Wileńskich, Ajaks, Pruszków 2003
86 kapitán Wojciech Władysław Kostecki Markert, Wojciech: 86. Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 2004
POZNÁMKY: lpp = legionářský pěší pluk
pps = pluk podhalanských střelců
55 = číslo pěšího nebo střeleckého pluku
URL CZ: https://www.valka.cz/Doprovodna-delostrelecka-ceta-1939-t91996#345499Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Pluton-artylerii-piechoty-t91996#345499Version : 0
MOD
4 ppLeg - por. Franciszek Piasek, ranny 5.9 Zapolice
13 pp - por. Roman Heinach
14 pp - por. Wirgiliusz Lemański, zginął 10.9 Wieszczyca pod Kutnem
16 pp - por. Jan Tomaszewski, kontuzjowany 2.09 Pszczyna, zca - ppor.rez. Wacław Piechulek
19 pp - por. Czesław Władysław Sieradzan
20 pp - por. rez. Antoni Mazurkiewicz ranny 1.9 Pszczyna, zca ppor. rez. Jerzy Paczkowski
27 pp - kpt. Marian Konrad Pazelt 11.9 zmarł z ran w Stężycy
29 pp - kpt. Tadeusz Zygmunt Scheur zginął 16.9 Babijampol
34 pp - por. Czesław Piotr Pieczeńczyk
38 pp - kpt. Karol Jedynak
42 pp - kpt. Bolesław Uchman ranny 4.9, zca ppor. Stanisław Żakowski
48 pp - por. Antoni Franciszek Makowski zginął 13.9 pod Krzywczą
53 pp - por. Adolf Wośko
54 pp - por. Henryk Antoni Rajner
61 pp - kpt. Jacek Deskur
63 pp - kpt. Tomasz Margieło zginął 3.9 Mełno, zca ppor. rez. Antoni Roth
65 pp - kpt. Władysław Sierko, od 11.9 ppor. rez. Zbigniew Sygnarski
66 pp - por. Paulin Ignatowicz
67 pp - kpt. Stanisław Tkaczuk
76 pp - kpt. Mieczysław Chmielowiec zginął 13.9
77 pp - kpt. Jerzy Schmidtke
78 pp - por. Józef Kowalski ranny pod Mławą
79 pp - por. Roland Gustaw Decker
80 pp - kpt. Julian Otto (od 5.9 - adiutant pułku, zca - ppor. rez. Ludwik Heinrich
81 pp - kpt. Gustaw Bolesław Różycki
82 pp - por. Piotr Mikołajczuk
83 pp - por. Bronisław Makowski
84 pp - por. Michał Fryczyński
85 pp - por. Emil Stanisław Lewicki zginął 5.9 Gazomia k. Wolborza
86 pp - kpt. Wojciech Władysław Kostecki
5 psp - por. Ryszard Oskar Kornicki
1 mps - kpt. Kazimierz Alfred Makarowski
2 mps - kpt. Wiesław Szarras


T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego, z. 2-19, Londyn 1982-1986
URL CZ: https://www.valka.cz/Doprovodna-delostrelecka-ceta-1939-t91996#346082Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Pluton-artylerii-piechoty-t91996#346082Version : 0
Diskuse
Tímto by mohl být seznam kompletní.
Děkuji kolegům z
www.dws.org.pl.
SOLONOVI, Njorlovi, minimaxovi, bombelovi a samozřejmě hlavně M-i za pomoc.
URL CZ: https://www.valka.cz/Doprovodna-delostrelecka-ceta-1939-t91996#346199Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Pluton-artylerii-piechoty-t91996#346199Version : 0
MOD