Main Menu
User Menu
Reklama

Pančík, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Pančík
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Pančík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.11.1948 Čierny Balog /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
riaditeľ sekcie brannej politiky a rozvoja armády MOSR (1994-1995)
pridelenec obrany SR na Ukrajine (1995-1999)
veliteľ Domobrany (2000-2002)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
archív autora
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Pancik-Jan-t126024#427685Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pančík
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Pančík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1963 Základná škola, Čierny Balog
DD.MM.RRRR-DD.MM.1967 Stredná priemyselná strojnícka škola, Brezno
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1967-01.08.1971 Vojenská akadémia
DD.09.1974-DD.07.1976 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
01.12.1978-28.09.1979 Kurz veliteľov motostreleckých a tankových plukov, Solnečnogorsk
DD.09.1986-DD.07.1988 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva
DD.MM.1992-DD.MM.1992 Akadémia obrany NATO, Rím
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1971 poručík
01.05.1973 nadporučík
01.05.1978 kapitán
01.05.1981 major
01.05.1985 podplukovník
01.05.1989 plukovník gšt.
01.11.1991 generálmajor
31.12.2002 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1979-DD.11.1982 Velitel : 55. motostřelecký pluk
DD.08.1988-DD.09.1989 Velitel : Operační oddělení
DD.09.1989-31.10.1991 Velitel : 13. tanková divize
01.11.1991-31.12.1992 Velitel : 13. tanková divize
01.01.1993-29.04.1993 Velitel : 13. tanková divize
DD.01.2000-01.04.2000 Velitel : 1. armádní sbor
01.04.2000-30.09.2002 Velitel : Velitelství domobrany

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1971-DD.09.1972 zástupca veliteľa roty, 60. tankový pluk
DD.10.1972-DD.08.1973 zástupca náčelníka štábu 60. tankového pluku
DD.09.1973-DD.08.1974 veliteľ práporu 60. tankový pluk
DD.08.1976-DD.11.1979 zástupca veliteľa 60. tankového pluku
DD.11.1979-DD.11.1982 veliteľ 55. motostreleckého pluku
16.11.1982-31.08.1986 zástupca veliteľa 13. tankovej divízie
16.09.1988-DD.MM.1989 zástupca náčelníka štábu Východného vojenského okruhu
26.09.1989-29.04.1993 veliteľ 13. tankovej divízie / 13. tankovej divízie
DD.05.1993-DD.09.1994 riaditeľ sekcie výstavby a ekonomiky MOSR
DD.MM.1994-DD.MM.1994 poradca ministra obrany
DD.12.1994-DD.10.1995 riaditeľ sekcie brannej politiky a rozvoja armády MOSR
01.11.1995-28.10.1999 pridelenec obrany SR na Ukrajine
01.01.2000-30.09.2002 veliteľ 1. armádneho zboru / Veliteľstva domobrany
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1978

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1982

Medaile Za upevňování bojového přátelství
Medal for Strengthening Military Cooperation
Медаль За укрепление боевого содружества
-

DD.MM.1983

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1988

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 3. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - bronzová medaile
-

DD.MM.1998

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.1998

Řád Žukova
Order of Zhukov
Орден Жукова
-

DD.MM.2002

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.2007

Medaile 15 let ozbrojených sil Ukrajiny
Medal 15 Years of the Armed Forces of Ukraine
Медаль 15 років Збройним Силам України
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile 50. výročí SNP
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila 50. výročia SNP
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy o ČSLA - 2. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 2nd Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
buko1
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Pancik-Jan-t126024#470583Verze : 3
MOD