Main Menu
User Menu

Velitelství domobrany [2000-2002]

Home Guard Command

Veliteľstvo domobrany

     
Název:
Name:
Velitelství domobrany
Originální název:
Original Name:
Veliteľstvo domobrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.2000
Předchůdce:
Predecessor:
1. armádny zbor
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.2002
Nástupce:
Successor:
zrušené
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.2000-30.09.2002 Veliteľstvo pozemných síl
Dislokace:
Deployed:
01.04.2000-30.09.2002 Topoľčany, Jaselské kasárna

Velitel:
Commander:
01.04.2000-30.09.2002 Pančík, Ján (Generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.04.2000-01.10.2001 Gürtler, Marián (Plukovník)
01.10.2001-30.09.2002 Kantárik, Ján (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.2000-01.10.2002 1. dělostřelecká brigáda
01.04.2000-01.04.2002 1. mobilizační základna
01.04.2000-01.07.2002 1. základna ženijní techniky a materiálu
01.04.2000-01.07.2001 11. tanková základna
01.04.2000-01.07.2001 2. dělostřelecká brigáda
01.04.2000-01.07.2002 2. základna ženijní techniky a materiálu
01.04.2000-01.07.2001 55. mechanizovaná brigáda
01.04.2000-01.10.2002 Průzkumný prapor domobrany
01.07.2001-01.04.2002 2. mobilizační základna
01.07.2001-01.07.2002 3. mobilizační základna
01.07.2001-30.06.2002 4. mobilizační základna

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.04.2000-30.09.2002
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6

archív plk.Ing. M.Gürtler vv
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-domobrany-2000-2002-t43165#305902Verze : 0
MOD
Veliteľstvo domobrany


Vznik: 31.3.2000 bolo zrušené veliteľstvo 1.armádneho zboru na báze zrušeného veliteľstva 1.az vzniklo v Topoľčanoch Veliteľstvo domobrany do ktorého podriadenosti prešli niektoré podriadené zväzky bývalých armádnych zborov ako mobilizačné základne.


Podřízená velitelství
01.04.2000-30.06.2001 55. mechanizovaná brigáda
01.04.2000-30.09.2002 1. delostrelecká brigáda
01.04.2000-30.06.2001 2. delostrelecká brigáda
Podřízená tělesa
01.04.2000-31.03.2002 1. mobilizačná základňa
01.07.2001-31.03.2002 2. mobilizačná základňa
01.07.2001-30.09.2002 3. mobilizačná základňa
01.04.2000-30.06.2002 4. mobilizačná základňa
01.04.2000-30.06.2002 1. základňa ženijného a technického materiálu
01.04.2000-30.06.2002 2. základňa ženijného a technického materiálu
01.04.2000-30.06.2002 Prieskumný prápor
01.04.2000-30.06.2002 Spojovací práporReorganizácia útvarov 1. armádneho zboru a 2. armádneho zboru


11. tanková základňa - Martin - zreorganizovaná na 4.mobilizačnú základňu - Mokraď a podriadená Veliteľstvu domobrany
13.mechanizovaná brigáda - Bratislava - Vajnory- zreorganizovaná na 1.mobilizačnú základňu a podriadená Veliteľstvu domobrany
1.delostrelecká brigáda - Senica nad Myjavou - podriadená Veliteľstvu domobrany ako delostrelecká brigáda
1. prieskumný prápor - Bratislava - Vajnory - podriadený Veliteľstvu domobrany ako prieskumný prápor
1. spojovací prápor – Topolčany - podriadený Veliteľstvu domobrany
1. základňa ženijného a technického materiálu – Sereď zreorganizovaná na základňa ženijného a technického materiálu podriadená Veliteľstvu domobrany
23. tanková brigáda - Kežmarok zreorganizovaná na 55.mechanizovanú brigádu a podriadená Veliteľstvu domobrany
2. delostrelecká brigáda - Brezno zreorganizovaná na 3.mobilizačnú základňu a podriadená Veliteľstvu domobrany
2. základňa ženijného a technického materiálu – Banská Bystrica podriadená Veliteľstvu domobrany


Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-domobrany-2000-2002-t43165#170988Verze : 0
MOD
Dovolím si doplniť niektoré údaje :


veliteľ :


od 1.4.2000 - 30.09.2002 generálmajor Ing. Ján Pánčik;


Náčelník štábu :


od 1.04.2000 - 30.09.2001 plk.Ing. Marián Gürtler
od 1.10.2001 - 30.09.2002 plk.Ing. Ján Kantárik


S pozdravom plk.Ing. M.Gürtler vv
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-domobrany-2000-2002-t43165#422272Verze : 0