Operace Windsor

Operation Windsor
     
Název:
Name:
Operace Windsor Operation Windsor
Datum:
Date:
04.07.1944-05.07.1944
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Západoevropské válčiště
West European Theatre of Operations
Místo:
Location:
městečko Carpiquet a přilehlé letiště town of Carpiquet and adjacent airfield
GPS:
GPS:
49°10'37.97"N 0°27'20.84"W
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Kanada Canada
Strana B:
Side B:
Velkoněmecká říše Greater German Realm
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Rod Keller Rod Keller
Strana B:
Side B:
Kurt Meyer Kurt Meyer
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
3. kanadská pěší divize 3rd Canadian Infantry Division
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Síly strana B:
Forces Side B:
12. tanková divize SS 12th SS Tank Division
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
377 377
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty strana B:
Losses Side B:
155 155
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
útok
attack
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
obrana
defense
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
obsadit městečko Carpiquet - splněn
obsadit letiště Carpiquet - nesplněn
capture the town of Carpiquet - fulfilled
capture the Carpiquet airfield - unfulfilled
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
udržet letiště - splněn
udržet městečko - nesplněn
retain the Carpiquet airfield - fulfilled
retain Carpiquet - unfulfilled
Výsledek:
Result:
vítězství strany A victory for side A
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Terry COPP: Fields of Fire. The Canadians in Normandy, University of Toronto Press, Toronto, 2003
John MAN: The Penguin Atlas of D-Day and the Normandy Campaign, Viking, 1994
Charles Perry STACEY: Official History of the Canadian Army in the Second World War: Volume III. The Victory Campaign, The Operations in North-West Europe 1944-1945, 1960
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Windsor
URL : https://www.valka.cz/Operace-Windsor-t125951#427425 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více