Main Menu
User Menu
Reklama

Operace Perch

Operation Perch

     
Název:
Name:
Operace Perch
Datum:
Date:
07.06.1944-14.06.1944
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Západoevropské válčiště
Místo:
Location:
širší okolí města Caen
GPS:
GPS:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Spojené království
Strana B:
Side B:
Velkoněmecká říše
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Gerard Bucknall
John Crocker
Strana B:
Side B:
Josef Dietrich
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
XXX. sbor
I. sbor
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
XXX. sbor
50. (northumbrijská) pěší divize
7. obrněná divize
8. obrněná brigáda


I. sbor
51. (highlandská) pěší divize
4. obrněná brigáda
Síly strana B:
Forces Side B:
I. tankový sbor SS
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
Tanková instrukční divize
12. tanková divize SS
21. tanková divize
716. pěší divize
Těžký tankový oddíl SS 101
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
-
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Ztráty strana B:
Losses Side B:
-
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
útok
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
obrana
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
- splněn
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
- splněn
Výsledek:
Result:
nerozhodný
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Perch
URL : https://www.valka.cz/Operace-Perch-t125957#427434Verze : 0
MOD
Reklama