Operace Perch

Operation Perch
     
Název:
Name:
Operace Perch Operation Perch
Datum:
Date:
07.06.1944-14.06.1944
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Západoevropské válčiště
West European Theatre of Operations
Místo:
Location:
širší okolí města Caen wider area around the city of Caen
GPS:
GPS:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Spojené království United Kingdom
Strana B:
Side B:
Velkoněmecká říše Greater German Realm
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Gerard Bucknall
John Crocker
Gerard Bucknall
John Crocker
Strana B:
Side B:
Josef Dietrich Josef Dietrich
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
XXX. sbor
I. sbor
XXX Corps
I Corps
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Síly strana B:
Forces Side B:
I. tankový sbor SS I SS Tank Corps
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
- -
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty strana B:
Losses Side B:
- -
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
útok
attack
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
obrana
defense
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
- splněn
- fulfilled
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
- splněn
- fulfilled
Výsledek:
Result:
nerozhodný indecisive
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Perch
URL : https://www.valka.cz/Operace-Perch-t125957#427434 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více