Main Menu
User Menu
Reklama

Operace Martlet

Operation Martlet

     
Název:
Name:
Operace Martlet
Datum:
Date:
25.06.1944-01.07.1944
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Západoevropské válčiště
Místo:
Location:
údolí řeky Odon
GPS:
GPS:
0°00'00.00"S 0°00'00.00"W
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Spojené království
Strana B:
Side B:
Velkoněmecká říše
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Evelyn Barker
Strana B:
Side B:
Hyazinth Strachwitz von Gross-Zauche und Camminetz
Otto Weidinger
Thomas Müller
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
49. (západoridingská) pěší divize
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Síly strana B:
Forces Side B:
Tanková instrukční divize
Weidingerova bojová skupina (části)
9. tanková divize SS (části)
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
-
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Ztráty strana B:
Losses Side B:
-
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
útok
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
obrana
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
krýt pravé křídlo operace Epsom - splněn
odrazit protiútoky - splněn částečně
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
bránit území - nesplněn
provést protiútoky - splněn částečně
Výsledek:
Result:
vítězství strany A
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Martlet
Terry COPP: Fields of Fire. The Canadians in Normandy, University of Toronto Press, Toronto, 2003
John MAN: The Penguin Atlas of D-Day and the Normandy Campaign, Viking, 1994
URL : https://www.valka.cz/Operace-Martlet-t125955#427432Verze : 0
MOD
Reklama