Ogawa, Cunesaburó

Tsunesaburo Ogawa / 小川恒三郎
     
Příjmení:
Surname:
Ogawa Ogawa
Jméno:
Given Name:
Cunesaburó Tsunesaburō
Jméno v originále:
Original Name:
小川恒三郎 / おがわ・つねさぶろう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík (posmrtne) Lieutenant General (posthumous)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.01.1881 ?, prefektura Niigata /
16.01.1881 ?, Niigata Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.08.1921 Tokio /
14.08.1921 Tokyo /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 29. pěší pluk Commander: 29th Infantry Regiment
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/小川恒三郎
URL : https://www.valka.cz/Ogawa-Cunesaburo-t185438#541365 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Ogawa Ogawa
Jméno:
Given Name:
Cunesaburó Tsunesaburō
Jméno v originále:
Original Name:
小川恒三郎 / おがわ・つねさぶろう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-22.11.1902 Vojenská akadémia
11.12.1908-29.11.1911 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-22.11.1902 Military Academy
11.12.1908-29.11.1911 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.06.1903 podporučík
01.02.1905 poručík
01.07.1909 kapitán
02.05.1916 major
10.08.1920 podplukovník
06.08.1923 plukovník
10.08.1928 generálmajor
14.08.1929 generálporučík (posmrtne)
26.06.1903 Second Lieutenant
01.02.1905 Lieutenant
01.07.1909 Captain
02.05.1916 Major
10.08.1920 Lieutenant Colonel
06.08.1923 Colonel
10.08.1928 Major General
14.08.1929 Lieutenant General (posthumous)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
26.06.1903-14.06.1906 36. peší pluk
14.06.1906-21.12.1908 Inštruktor, Vojenská škola Toyama
21.12.1908-01.07.1909 36. peší pluk
01.07.1909-12.12.1911 Adjutant 36. peší pluk
12.12.1911-03.02.1914 pridelený k Generálnemu štábu
30.05.1913-03.02.1914 Inštruktor, Armádna finančná škola
03.02.1914-20.05.1919 štábny dôstojník, Divízia Imperiálnej gardy
20.05.1919-27.09.1920 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
30.09.1919-27.09.1920 pridelený k Generálnemu štábu
27.09.1920-10.07.1923 vojenský atašé v Itálii
10.07.1923-06.08.1923 pridelený k Generálnemu štábu
06.08.1923-01.05.1925 velitel 58. pešieho pluku
01.05.1925-02.03.1926 velitel 29. pešieho pluku
02.03.1926-28.12.1926 náčelník 2. sekce (operace a válečné plány) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
23.04.1926-28.12.1926 Námorný generálny štáb
11.05.1926-18.01.1927 výskumný team, Armádna škola komunikácii
28.12.1926-20.01.1927 Kancelária všeobecných záležitostí Generálneho štábu
20.01.1927-10.08.1928 Námorné vojenské velitelstvo Mencken
10.08.1928-01.08.1929 velitel 1. pešej brigády
01.08.1929-14.08.1929 náčelník 4. kanceláře (historie) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
26.06.1903-14.06.1906 36th Infantry Regiment
14.06.1906-21.12.1908 Instructor, Army Toyama School
21.12.1908-01.07.1909 36th Infantry Regiment
01.07.1909-12.12.1911 Adjutant 36th Infantry Regiment
12.12.1911-03.02.1914 Attached to General Staff
30.05.1913-03.02.1914 Instructor, Army Finance School
03.02.1914-20.05.1919 Staff Officer Imperial Guards Division
20.05.1919-27.09.1920 Military Sciences Instructor, Army War College
30.09.1919-27.09.1920 Attached to General Staff
27.09.1920-10.07.1923 Military Attache to Italy
10.07.1923-06.08.1923 Attached to General Staff
06.08.1923-01.05.1925 58th Infantry Regiment Commander
01.05.1925-02.03.1926 29th Infantry Regiment Commander
02.03.1926-28.12.1926 Chief of 2nd Section (Operations and War Plans) of the 1st Bureau Imperial Army General Staff Office
23.04.1926-28.12.1926 Naval General Staff
11.05.1926-18.01.1927 Research Staff Army Communication School
28.12.1926-20.01.1927 General Affairs Bureau, General Staff
20.01.1927-10.08.1928 Mencken Navy Military Command
10.08.1928-01.08.1929 1st Infantry Brigade Commander
01.08.1929-14.08.1929 Head of 4th Bureau (Historical) of the Imperial Army General Staff Office
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/小川恒三郎
URL : https://www.valka.cz/Ogawa-Cunesaburo-t185438#541385 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více