Main Menu
User Menu
Reklama

29. pěší pluk [1898-1945]

歩兵第29連隊 / 29th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
29. pěší pluk
Originální název:
Original Name:
歩兵第29連隊
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1898
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1898-DD.10.1939 3. pešia brigáda 2. divízie
DD.10.1939-01.10.1943 Skupina pechoty 2. divízie
01.10.1943-DD.09.1945 2. divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1898-DD.MM.1904 Sendai , ?
DD.MM.1904-DD.01.1906 ?, Rusko Japonská vojna /
DD.01.1906-DD.MM.1917 Sendai , ?
DD.04.1907-DD.MM.RRRR ?, Manchuria /
DD.04.1931-18.09.1931 ?, Manchuria /
DD.04.1931-DD.MM.RRRR Mukden 1) / , ?
18.09.1931-DD.09.1931 Mukden / , ?
30.09.1931-DD.MM.RRRR Chung Cheng Tamuro ? / , ?
01.01.1932-DD.02.1932 Nusa / , ?
03.02.1932-DD.12.1932 Harbin / , ?
31.12.1932-26.02.1936 Sendai , ?
26.02.1936-26.06.1936 Tokyo , ?
DD.06.1936-12.04.1937 Sendai , ?
23.04.1937-DD.MM.RRRR Harbin / , ?
DD.07.1937-DD.MM.RRRR ?, Sino Japonská vojna /
10.05.1938-DD.MM.RRRR bitva Xuzhou / , ?
27.08.1938-DD.MM.RRRR oblasť Hyrule / , ?
31.10.1939-04.12.1941 Wakamatsu , ?
04.12.1941-16.01.1942 Toyohashi , ?
DD.01.1942-17.09.1942 ?, Java /
17.09.1942-DD.09.1942 Batavia / , ?
DD.09.1942-01.10.1942 Rabaul / , ?
05.10.1942-07.02.1943 Guadalcanal / , ?
DD.12.1942-DD.02.1943 ostrov Manus / , ?
08.02.1943-07.04.1943 ostrov Bougainville / , ?
07.04.1943-DD.MM.RRRR Kokopo / , ?
DD.MM.RRRR-18.04.1943 Rabaul / , ?
08.05.1943-DD.05.1943 Manila / , ?
11.05.1943-06.10.1943 Gonzales / , ?
08.10.1943-03.11.1943 Manila / , ?
DD.10.1943-DD.MM.RRRR Singapore – Malacca 1) / , ?
10.11.1943-DD.MM.RRRR Singapore / , ?
DD.11.1943-DD.01.1944 ?, Malayský poloostrov /
DD.01.1944-DD.MM.RRRR ?, Burma /
26.02.1944-DD.MM.RRRR Rangoon / , ?
DD.02.1944-DD.MM.RRRR Akyab / , ?
DD.01.1945-DD.MM.RRRR ?, Indočína /
DD.09.1945-02.09.1945 Saigon / , ?

Velitel:
Commander:
29.09.1896-01.10.1898 Yoda, Hiroshi Taro (0)
01.10.1898-09.09.1899 Jamamoto, Nobucura (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
09.09.1899-16.07.1903 Tatsuzo, Hirata (0)
16.07.1903-03.03.1905 Shimada, Shigeru (0)
03.03.1905-20.01.1906 Toyota, Ryu ? 2) (0)
20.01.1906-29.10.1907 Hisashi, Akira Oikawa (0)
29.10.1907-20.09.1909 Shoji, Heisaburo (0)
20.09.1909-28.09.1912 Mori, Tomoyuki (0)
28.09.1912-13.11.1913 Takeshi Teranishi, Shigeru (0)
13.11.1913-15.02.1915 Muraoka, Čótaró (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
15.02.1915-18.08.1916 Jamada, Guntaró (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
18.08.1916-24.07.1918 Matsuo, Itami (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
24.07.1918-16.07.1920 Kanto, (0)
16.07.1920-06.12.1922 Nakagawa, Shigeo (0)
06.12.1922-07.11.1923 ? 3), (0)
07.11.1923-01.05.1925 Tsurushima ?, Tai 4) (0)
01.05.1925-02.03.1926 Ogawa, Tsunesaburo (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
02.03.1926-01.08.1929 Uenonishi, Toshiro (0)
01.08.1929-01.08.1930 Mizushima, (0)
01.08.1930-08.08.1932 Hirata, Yukihiro (0)
08.08.1932-05.03.1934 Kawamura, Tadaši (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
05.03.1934-01.08.1935 Saito ? 5), (0)
01.08.1935-04.09.1937 Saeki, Bunró (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
04.09.1937-15.07.1938 Iijima, Nobuyuki (0)
15.07.1938-01.08.1939 Makino, Širó (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
01.08.1939-01.08.1942 Sato ? 6), (0)
01.08.1942-26.10.1942 Jiro Komiya, Tadashi (0)
26.10.1942-01.11.1942 neobsadené, vacant (0)
01.11.1942-23.03.1943 Ohara, Shigetaka (0)
23.03.1943-01.02.1944 Oshima, Mamoru (0)
01.02.1944-05.02.1944 -, - (0)
05.02.1944-DD.09.1945 Miyake, Saburo (0)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.1898-DD.09.1945 Velenie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. prapor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. prapor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. prapor
DD.MM.1898-DD.09.1945 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- alias kuráž 1303/ 勇1303
- doplňovací obvod - okres - Sendai, Aizuwakamatsu
1) 3. prapor
2) meno v orginále 豊田龍成
3) meno v orginále 工藤豪吉
4) meno v orginále 鶴島無難太
5) meno v orginále 斎藤済一
6) meno v orginále 佐藤半七
- plk. Tadashi Jiro Komiya a Mamoru Oshima padli
Zdroje:
Sources:
http://ja.wikipedia.org/wiki/歩兵第29連隊
URL : https://www.valka.cz/29-pesi-pluk-1898-1945-t127032#430056Verze : 3
MOD
najdôležitejšie udalosti v histórii pluku


- 11.1896 počiatok formovania pluku v Sendai
- 24.3.1898 obdržanie zástavy
- 1904 – 1.1906 Rusko Japonská vojna
- 4.1917 dislokácia v Manchurii
- 27.1.1925 velenie presťahované zo Sendai Eiju do mesta Sendai
- 4.1931 dislokácia v Manchurii, 3. prapor v Mukden
- 9.1931 Manchuriijský incident
- 18-19.9.1931 bitva Mukden
- 30.9.-12.11.1931 strážna služba Chung Cheng Tamuro ?
- 6.11.1931 bitva na riečnom moste?
- 19.11.1931 bitva Qiqihar
- 1.1.1932 stráž v Nusa
- 1-3.2.1932 presun do Harbin
- 4.2.1932 bitva Harbin
- 5.2.1932 obsadenie hradu Harbin
- 31.12.1932 návrat
- 26.2-26.6.1936 presun do Tokya ako kontingent 2. divízie
- 11.2.1937 zvláštna reorganizácia pluku
- 7.4.1937 ukončená reorganizácia
- 12.4.1937 odchod do Manchurie
- 23.4.1937 príchod do Harbin a dohľad nad bezpečnosťou
- 7.7.1937 začiatok Sino Japonskej vojny
- 10.5.1938 účasť na bitve Xuzhou
- 27.8-1.9.1939 presun do Hyrule a boje v tejto oblasti
- 20.10.1939 presun do vnútrozemia
- 31.10.1939 návrat do Wakamatsu
- 9.10.1941 mobilizácia pluku, následný výcvik pluku pre boj v džungli – jazero Inawashiro
- 2.12 – 4.12.1941 presun do Toyohashi
- 16.1.1942 odchod z Toyohashi
- január 1942 pluk sa podieľa na obsadení Javy
- marec 1942 bezbečnostná služba – Java
- 17.9.1942 príchod do Batavia
- 27.9.1942 v Rabaul pluk dostáva rozkaz obsadiť Guadalcanal
- 1.10.1942 odchod z Rabaul
- 5.10.1942 vylodanie sa na Guadalcanal
- 16.10.1942 započatie akcii, postup vpred, pluk stráca svoju zástavu
- 29.10.1942 pluk rozvíja scoj tábor v pozícii
- október – november 1942 ťažké straty
- 17.12.1942 pluk je doplnený o posily z Rabaul
- 31.12.1942 príchod ďalších posíl z Rabaul, pluk sa nachádza na ostrove Manus
- 7.2.1943 253 mužov je evakuovaných z Guadalcanalu
- 8.2.1943 bezpečné vylodenie na ostrove Bougainville
- 7.4.1943 hlavná časť pluku presunutá presun do Kokopo
- 18.4.1943 vyplávanie z Rabaul smerom na Filipíny
- 8.5.1943 vylodenie v Manila, presun do Gonzales
- 11.5.1943 rekonštrukčné práce v Gonzales
- 6.10.1943 odchod z Gonzales
- 8.10.1943 čakanie na loď v Manile
- 12.10.1943 3. prapor odchádza do Singaporu – Malacca
- 3.11.1943 odchod z Manily – okrem delostreleckej roty 2. praporu
- 10.11.1943 vylodenie v prístave Seremban – Singapore, bezpečnostná služba na Malayskom poloostrove, výcvik
- 12.12.1943 výpomoc pluku prístavného delostrelectva
- december 1943 príprava na odchod do Burmy
- január 1944 odchod do Burmy
- 26.2.1944 Rangoon
- 27.2.1944 1. prapor sa presúva do Akyab
- marec 1944 pluk naráža na obranu
- august 1944 pokus o prielom
- október druhý pokus o prielom
- január 1945 strategický ústup smerom do Indočíny
- február 1945 pluk sa podiela na operáciách druhej Indočínskej kampane
- ukončuje svoju existenciu v Saigone
- 2.9.1945 pluk rozpustený


zdroj
ja.wikipedia.org;
29. pěší pluk [1898-1945] - 29. pluk na ostrove Guadalcanal

29. pluk na ostrove Guadalcanal
URL : https://www.valka.cz/29-pesi-pluk-1898-1945-t127032#430087Verze : 0
MOD