Main Menu
User Menu

Odborná výcviková škola letectví, protivzdušné obrany, komunikačních a informačních systémů a elektronického průzkumu [2006-2009]

Specialist Training School of Aviation, Air Defence, Communication and Information Systems and Electronic Intelligence

     
Název:
Name:
Odborná výcviková škola letectví, protivzdušné obrany, komunikačních a informačních systémů a elektronického průzkumu
Originální název:
Original Name:
Odborná výcviková škola letectva, protivzdušnej obrany, kominikačných a informačných systémov a elektronického prieskumu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2006
Předchůdce:
Predecessor:
Odborná výcviková škola protivzdušnej obrany, komunikačných a informačných systémov a elektronického prieskumu
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.2009
Nástupce:
Successor:
Prápor výcviku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2006-01.07.2009 Veliteľstvo výcviku
Dislokace:
Deployed:
01.10.2006-01.07.2009 Jamník, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.2006-DD.MM.RRRR Fignár, Jaroslav (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Petrík, Roman1) (Major)
DD.04.2008-01.07.2009 Matta, Ľubomír (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.2006-30.06.2009 veliteľstvo a štáb
01.10.2006-30.04.2009 organizačné prvky (7.-9. ppr)
01.10.2006-30.06.2009 rota podpory velenia
01.10.2006-30.06.2009 výcviková rota PVO
01.10.2006-30.06.2009 výcviková rota KIS a EPs
01.10.2006-30.06.2009 stredisko odborného technického dozoru
01.10.2006-30.06.2009 detašované pracovisko Košice
01.10.2006-30.06.2009 obväzisko
01.10.2006-30.06.2009 fyzická ochrana objektov
01.06.2008-31.05.2009 VVP Kamenica nad Cirochou
Poznámka:
Note:
1) zástupca veliteľa - poverený velením
Zdroje:
Sources:
https://www.vsvap.mil.sk/7201/prapor-vycviku.php
URL : https://www.valka.cz/Odborna-vycvikova-skola-letectvi-protivzdusne-obrany-komunikacnich-a-informacnich-systemu-a-elektronickeho-pruzkumu-2006-2009-t51264#307071Verze : 0
MOD
Odborná výcviková škola letectva, protivzdušnej obrany, kominikačných a informačných systémov a elektronického prieskumuKrycie číslo: VÚ ????Výzbroj a vybavení
01.10.2006-30.06.2009 UAZ-469
01.10.2006-30.06.2009 Praga V3S
Poznámka: 1.10.2006 zlúčením OVŠ PVO, KIS a EPs a OVŠ letectva
Od 1.6.2008 bol do štruktúry OVŠ letectva, PVO, KIS a EPs zaradený VVP Kamenica nad Cirochou z podriadenosti VVP Lešť.Zdroj: www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Odborna-vycvikova-skola-letectvi-protivzdusne-obrany-komunikacnich-a-informacnich-systemu-a-elektronickeho-pruzkumu-2006-2009-t51264#195621Verze : 0
MOD
Znak bol schválený Nariadením ministra obrany SR z 13. augusta 2007 o priznaní znakov pre tieto voj útvary:


1. Vojenskej hudbe ozbrojených síl Slovenskej republiky Bratislava,
2. Vojenskej nemocnici Ružomberok,
3. Ústrediu ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky Bratislava,
4. Odbornej výcvikovej škole letectva, protivzdušnej obrany, komunikačných informačných systémov a elektronického prieskumu Mokraď.


Zdroj: vlastný archív.
URL : https://www.valka.cz/Odborna-vycvikova-skola-letectvi-protivzdusne-obrany-komunikacnich-a-informacnich-systemu-a-elektronickeho-pruzkumu-2006-2009-t51264#295596Verze : 0
MOD
Znak / Patch
URL : https://www.valka.cz/Odborna-vycvikova-skola-letectvi-protivzdusne-obrany-komunikacnich-a-informacnich-systemu-a-elektronickeho-pruzkumu-2006-2009-t51264#553319Verze : 0
MOD