Main Menu
User Menu

Vojenský obvod Valaškovce [1993-RRRR]

Vojenský obvod Valaškovce

     
Název:
Name:
Vojenský obvod Valaškovce
Originální název:
Original Name:
Vojenský obvod Valaškovce
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenský obvod Valaškovce
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-DD.MM.RRRR Ministerstvo obrany SR
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-DD.MM.RRRR Valaškovce

Velitel:
Commander:
01.01.1993-DD.MM.RRRR
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.01.1993-DD.MM.RRRR Vojenský výcvikový priestor Kamenica nad Cirochou
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1993-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:

Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6,
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-obvod-Valaskovce-1993-RRRR-t77968#294062Verze : 0
MOD
Vojenský obvod Valaškovce


Vojenský obvod vznikol 01.02.1952 na základe uznesenia vlády ČSR zo dňa 06.02.1952 podľa zákona 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch. Od 01.01.1993 je súčasťou rezortu MO SR.


Podľa územného a správneho členenia je súčasťou okresu Humenné, má rozlohu 11930 ha.


Útvary dislokované na území vojenského obvodu:


Vojenský výcvikový priestor Kamenica nad CirochouZdroj: Obrana 11/2008
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-obvod-Valaskovce-1993-RRRR-t77968#287261Verze : 1
MOD
Myšlienka vytvorenia vojenskej (delostreleckej) strelnice v tomto priestore vznikla niekedy koncom 30-tych rokov. V rokoch 1938-1939 bolo uskutočnené vysťahovanie obyvateľov dediny Valaškovce a ich presídlenie do novovybudovaných domov v Humennom (dnes mestská časť Valaškovce). Z pôvodnej dediny stáli v 50-tych rokoch ešte základy niektorých budov, do dnešnej doby sa zachoval iba (zrekonštruovaný) kostolík a symbolický cintorín. O vysťahovaní tejto obce dokonca existuje aj jeden nádherný filmový dokument...
Strelnica pôvodne slúžila ako delostrelecká - podľa pamätníkov paľba do dopadovej plochy bola vedená pôvodne z troch priestorov - od obce Belá nad Cirochou,od obce Kamienka a od obce Poruba pod Vihorlatom. K tomuto účelu slúžili aj obidva pozorovateľne (betonove bunkre) umiestnené na takmer najvyšších bodoch v priestore. V neskoršej dobe slúžila na streľby protilietadlových jednotiek na vlečný terč a figuríny výsadkov (niekoľko rokov dozadu sa skelet takejto kovovej terčovej figuríny ešte nachádzal v lese nad obcou Dlhé nad Cirochou v časti tzv. "chyžky" a druhý niekde nad Modrou nad Cirochou). Až V 50-tych rokoch došlo ku kompletnému prebudovaniu strelnice (totálne terénne úpravy a elektrifikácia strelnice, pohyblivé terče, pechotná strelnica, nové budovy, park atď.).
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-obvod-Valaskovce-1993-RRRR-t77968#620363Verze : 4
Na kote Trislák 772 sa v 30tych až 40tych rokoch nachádzala drevená vyhliadková veža,(pravdepodobne pozorovateľňa).V povojnových rokoch kvôli svôjmu zlému stavu spadla/bola strhnutá. (tu sa zdroje líšia).V tesnej blízkosti sa ešte dodnes nachádza betonový pozorovací bunker (pre bývalú delostreleckú strelnicu).Zdroj: pamätníci z okolia.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-obvod-Valaskovce-1993-RRRR-t77968#624900Verze : 0