Muras, Vladimír

     
Příjmení:
Surname:
Muras Muras
Jméno:
Given Name:
Vladimír Vladimir
Jméno v originále:
Original Name:
Vladimír Muras
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor Major General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. M.Sc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.12.1931 Holasovice /
19.12.1931 Holasovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- hlavný inžinier letectva
- náčelník Správy inženýrské letecké služby
- Chief Engineer of the Air Force
- Chief of the Engineering Aviation Services Directorate
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Foto- archív Stanislava Vystavěla
URL : https://www.valka.cz/Muras-Vladimir-t239648#662622 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Muras Muras
Jméno:
Given Name:
Vladimír Vladimir
Jméno v originále:
Original Name:
Vladimír Muras
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1946-DD.MM.1949 Učilište strojného zámočníctva, Vsetín
DD.MM.1946-DD.MM.1949
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1949-DD.MM.1951 Škola leteckých mechaniků
DD.MM.1955-DD.MM.1956 akademický kurz, Vojenská akademie
DD.MM.1964-DD.MM.1969 Vojenská akademie
DD.MM.1949-DD.MM.1951 Military Aircraft Mechanics School
DD.MM.1955-DD.MM.1956 Military Academy
DD.MM.1964-DD.MM.1969 Military Academy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1966 major
01.07.1970 podplukovník
01.05.1975 plukovník
01.05.1980 generálmajor
01.01.1966 Major
01.07.1970 Lieutenant Colonel
01.05.1975 Colonel
01.05.1980 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
URL : https://www.valka.cz/Muras-Vladimir-t239648#662625 Verze : 1
Měl jsem tu čest se s genmjr. Ing. Vladimírem Murasem osobně poznat, zíslal jsem řadu podrobností z jeho služby.

Jednalo o osobnost, která "prošla" úplně celou kariérní dráhu od mechanika letounu až po nejvyšší post v Inženýrské letecké službě, dovolím si vložit několik poznámek k průběhu jeho vojenské služby. Jedná se o posty které sahají až samým počátkům.

Patřil k té hrstce mladých leteckých mechaniků, kteří měli tu možnost již od samotného počátku obsluhovat proudovou techniku.

V létě roku 1951 po vyřazení z Vojenské odborné školy leteckých mechaniků byl vyřazen v hodnosti rotný a určen na letiště Mladá k tamnímu Proudovému výcvikovému středisku letectva.

Od 01.10.1951 se stal příslušníkem nově zformovaného 11. leteckého stíhacího pluku jako mechanik letounu S-101 / Jak-23. S plukem se přemístil do Žatce. Složil zkoušku na technika I. třídy a povýšen do hodnosti staršina.

Na podzim roku 1952 byl povýšen do hodnosti podporučík a ustanoven starším technikem letky. V květnu 1953 spolu s ukončením provozu letounů S-101 u 11. leteckého stíhacího pluku a jejich předáním k 51. leteckému stíhacímu pluku (proudovému) do Mladé byl tam odvelen, aby řídil přeškolení techniků pluku na proudovou techniku.

V říjnu 1954 bylo z Mladé redislokováno velitelsví 2. letecké stíhací divize (a její letecké stíhací pluky 2., 6. a 7.) na Slovensko. Byl převelen k 6. stíhacímu leteckému pluku Zvolen/Sliač jako inženýr 3. letky.

V roce 1958 byl přemístěn k 2. stíhacímu leteckému pluku Bratislava a ustanoven starším inženýrem pluku. Od 01.09.1961 do DD.08.1964 u 2. stíhacího bombardovacího leteckého pluku Bratislava ve funkci zástupce velitele pro inženýrskou službu.

Po absolvování Vojenské akademie v roce 1969 nastoupil k 47. průzkumnému leteckému pluku na stejnou funkci (ZV ILS).

Další funkce:
DD.MM.1973-DD.11.1973 10. letecká armáda - zástupce hlavního inženýra
DD.11.1973-01.01.1976 Náčelník oddělení Inženýrské letecké služby - zástupce hlavního inženýra letectva
01.01.1976-DD.MM.1989 Zástupce velitele letectva pro Inženýrskou leteckou službu - hlavní inženýr letectva - Náčelník Inženýrské letecké služby (v oficiálních zkratkách: ZVL ILS-HIL-NILS1)).
V roce 1980 byl pověřen funkcí Náčelník štábu Velitelství letectva

genmjr. Ing. Vladimír Muras - data z vojenské knížky


1) Podle sdělení genmjr. Murase se takto jmenovala jeho poslední funkce s nejdelším názvem v celé Varšavské smlouvě
URL : https://www.valka.cz/Muras-Vladimir-t239648#662945 Verze : 9
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více