Main Menu
User Menu

7. letecký stíhací pluk [1953-1954]

7th Air Fighter Regiment

     
Název:
Name:
7. letecký stíhací pluk
Originální název:
Original Name:
7. letecký stíhací pluk /proudový/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1953
Předchůdce:
Predecessor:
51. letecký stíhací pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
7. stíhací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1953-01.11.1954 2. letecká stíhací divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1953-19.10.1954 Mladá, letiště /
19.10.1954-01.11.1954 Košice, letiště /

Velitel:
Commander:
01.10.1953-01.11.1954 Březina, Jaroslav (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1953-01.11.1954
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1953-01.11.1954
Vyznamenání:
Decorations:
01.06.1951
Poznámka:
Note:
01.10.1953-19.10.1954 VÚ 7349 Mladá
19.10.1954-01.11.1954 VÚ 7349 Košice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (7. letecký stíhací pluk),
URL : https://www.valka.cz/7-letecky-stihaci-pluk-1953-1954-t70169#422346Verze : 1
MOD
7. letecký stíhací pluk /proudový/ [1953-1954]


Velitelství pluku vzniklo nově 1. října 1953 přejmenováním z velitelství 51. leteckého stíhacího pluku [1951-1953].
Nacházelo se v Mladé a od října 1954 v Košicích, podléhalo velitelství 2. letecké stíhací divize /proudové/ [1953-1954].
Velitelství pluku bylo 1. listopadu 1954 přejmenováno na velitelství 7. stíhacího leteckého pluku [1954-1967].
URL : https://www.valka.cz/7-letecky-stihaci-pluk-1953-1954-t70169#247053Verze : 0
MOD