Main Menu
User Menu

6. letecký stíhací pluk [1953-1954]

6th Air Fighter Regiment

     
Název:
Name:
6. letecký stíhací pluk
Originální název:
Original Name:
6. letecký stíhací pluk /proudový/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1953
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
6. stíhací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1953-01.11.1954 2. letecká stíhací divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1953-19.10.1954 Mladá, letiště
19.10.1954-01.11.1954 Sliač, letiště /

Velitel:
Commander:
01.11.1953-01.11.1954 Jírovský, Alois (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1953-01.11.1954
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1953-01.11.1954
Vyznamenání:
Decorations:
01.11.1953
Poznámka:
Note:
01.11.1953-01.10.1954 VÚ 3842 Mladá
01.10.1954-01.11.1954 VÚ 3842 Sliač
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (6. letecký stíhací pluk),
URL : https://www.valka.cz/6-letecky-stihaci-pluk-1953-1954-t70168#422290Verze : 0
MOD
6. letecký stíhací pluk /proudový/ [1953-1954]


Velitelství pluku vzniklo nově 1. listopadu 1953 na základě výnosu Ministerstva národní obrany - Velitelství letectva, čj. 006419-1953.
Nacházelo se v Mladé a od října 1954 ve Zvolenu, podléhalo velitelství 2. letecké stíhací divize [1953-1954].
Velitelství pluku bylo 1. listopadu 1954 přejmenováno na velitelství 6. stíhacího leteckého pluku [1954-1961].
URL : https://www.valka.cz/6-letecky-stihaci-pluk-1953-1954-t70168#247049Verze : 0
MOD