Main Menu
User Menu

Jince

okr. Příbram

     
Název:
Name:
Jince
Originální název:
Original Name:
Jince
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°47'02.98"N 13°58'48.220"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1390
Vojenské objekty:
Military Objects:

kasárna
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Jinecký zámek
Kostel sv. Mikuláše
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.03.1932-15.09.1933
Dělostřelecká měřičská rota
Artillery Surveyor Company
15.09.1933-DD.09.1936
Dělostřelecký oddíl I/331
1st Artillery Battalion of the 331st Artillery Regiment
15.09.1933-DD.09.1936
Dělostřelecký oddíl II/331
2nd Artillery Battalion of the 331st Artillery Regiment
15.09.1933-DD.09.1936
Dělostřelecký oddíl III/331
3rd Artillery Battalion of the 331st Artillery Regiment
15.09.1933-DD.09.1936
Dělostřelecký pluk 331
351st Artillery Regiment
01.10.1937-DD.09.1936
Dělostřelecký oddíl IV/331
4th Artillery Battalion of the 331st Artillery Regiment
01.10.1937-DD.09.1936
Dělostřelecký oddíl V/331
5th Artillery Battalion of the 331st Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 310
310th Artillery Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl 310
310th Artillery Division
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl 320
320th Artillery Division
01.10.1948-01.09.1950
Ženijní prapor IV/2 /silniční/
4th Engineer Battalion /Road/ of the 2nd Engineer Regiment
01.10.1949-01.11.1950
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
351st Tank Self-Propelled Artillery Regiment
15.12.1950-01.10.1958
104. mechanizovaný pluk
104th Mechanized Regiment
DD.MM.1951-01.11.1952
4. průzkumná rota
4th Reconnaissance Company
31.10.1952-09.05.1955
4. průzkumný prapor
4th Reconnaissance Battalion
09.05.1955-01.10.1956
9. průzkumný prapor
9th Reconnaissance Battalion
01.10.1956-30.04.1962
4. dělostřelecká divize
4th Artillery Division
01.09.1961-15.02.1962
5. provozní pluk
5th Operating Regiment
15.02.1962-01.09.1969
103. provozní prapor
103rd Operating Battalion
DD.MM.1964-DD.MM.1974
251. silniční prapor
251st Road Battalion
01.09.1974-DD.MM.1986
104. silniční stavební prapor
104th Road Construction Battalion
DD.MM.1974-01.04.1992
11. silniční prapor
11th Road Battalion
DD.08.1980-01.10.1989
11. těžký dělostřelecký oddíl
11th Heavy Artillery Division
DD.09.1980-31.10.1991
311. těžká dělostřelecká brigáda
311th Heavy Artillery Brigade
DD.MM.1980-31.10.1991
12. těžký dělostřelecký oddíl
12th Heavy Artillery Division
DD.MM.1980-31.10.1991
13. těžký dělostřelecký oddíl
13th Heavy Artillery Division
01.11.1986-31.10.1989
11. dělostřelecká základna
11th Artillery Base
01.10.1989-DD.11.1989
15. těžký dělostřelecký oddíl
15th Heavy Artillery Division
DD.11.1989-31.10.1991
11. těžký dělostřelecký oddíl
11th Heavy Artillery Division
31.10.1991-31.12.1992
1. dělostřelecká brigáda
1st Artillery Brigade
31.10.1991-31.12.1992
11. protitankový oddíl
11th Anti-tank Division
01.01.1993-DD.MM.1997
1. dělostřelecká brigáda
1st Artillery Brigade
01.01.1993-DD.MM.1994
11. protitankový oddíl
11th Anti-Tank Division
DD.MM.1997-30.09.2000
1. výcviková a mobilizační základna dělostřelectva
1st Artillery Training and Mobilization Base
01.10.2000-30.11.2003
11. dělostřelecký pluk
11th Artillery Regiment
DD.MM.2000-DD.MM.2003
1. výcviková základna dělostřelectva
1st Artillery Training Base
01.12.2003-30.11.2013
13. dělostřelecká brigáda
13th Artillery Brigade
01.12.2003-31.12.2010
132. smíšený dělostřelecký oddíl
132nd Composite Artillery Division
DD.MM.2003-30.11.2003
Výcvikové středisko dělostřelectva
Artillery Training Centre
01.01.2011-DD.MM.RRRR
131. dělostřelecký oddíl
131st Artillery Division
01.01.2011-DD.MM.RRRR
132. dělostřelecký oddíl
132nd Artillery Division
01.12.2013-DD.MM.RRRR
13. dělostřelecký pluk
13th Artillery Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jince
URL : https://www.valka.cz/Jince-t44147#450445Verze : 0
MOD
Jince
(okr. Příbram)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Hořovice.


Sčítání lidu v roce 1930: 829 obyvatel (z toho 828 osob národnosti české).


Posádka byla ustanovena v březnu 1932


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Dělostřelecká měřičská rota (březen 1932 – září 1933),
Dělostřelecký pluk 331 (od září 1933)
velitelství Výcvikového tábora Jince (od ledna 1938).


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Jince-t44147#173905Verze : 0
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.10.1946-30.09.1947 Dělostřelecký pluk 310
01.10.1946-30.09.1947 Škola důstojníků protitankového dělostřelectva v záloze
01.10.1947-30.09.1949 Dělostřelecký oddíl 310
01.10.1947-30.09.1949 Dělostřelecký oddíl 320
01.10.1949-31.12.1951 Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
01.10.1950-08.05.1955 4. průzkumný prapor
09.05.1955-31.08.1956 9. průzkumný prapor
01.01.1951-31.12.1992 VVP Jince
01.10.1956-30.09.1962 4. dělostřelecká divize
01.10.1956-30.09.1962 321. těžká dělostřelecká brigáda
01.10.1956-30.09.1962 4. automobilní rota 01.10.1956-30.09.1962 Automobilní opravna 4. dělostřelecké divize
01.10.1964-30.09.1974 251. silniční prapor
DD.MM.1961-DD.MM.1962 5. provozní pluk DD.MM.1962-DD.MM.1976 101. provozní prapor DD.MM.1962-DD.MM.1976 102. provozní prapor DD.MM.1974-DD.MM.1992 11. silniční prapor
DD.MM.1980-31.10.1991 311. těžká dělostřelecká brigáda
DD.MM.1986-31.10.1989 11. dělostřelecká základna
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_22.htm
URL : https://www.valka.cz/Jince-t44147#401622Verze : 0
MOD
Diskuse
VÚ 4280 se v roce 1991 přestěhoval v řijnu z Nepomuku do kasaren Plzeň - Zatiší. Převážná část praporu ovšem pokrčovala ve stavbě kasaren na Zbirohu. Podle mojich informací snad byli v Plzni ješte v roce 1994.
URL : https://www.valka.cz/Jince-t44147#237343Verze : 0