Main Menu
User Menu

Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A]

Ilyushin / Beriev A-50

Ильюшин / Бериев А-50

     
Název:
Name:
Berjev A-50
Originální název:
Original Name:
Бериев А-50
Kategorie:
Category:
letoun včasné výstrahy/velitelské stanoviště
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1978-DD.MM.1991 Taganrožský mechanický závod G. M. Dimitrova, Taganrog /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1978-DD.MM.1991
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
28 konverzí Il-76
První vzlet:
Maiden Flight:
19.12.1978
Osádka:
Crew:
5 + 10
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
? kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
? kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
190000 kg
Rozpětí:
Wingspan:
50,50 m
Délka:
Length:
46,59 m
Výška:
Height:
14,76 m
Plocha křídla:
Wing Area:
300,00 m2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
? kg/m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
dvouproudový
Počet motorů:
Number of Engines:
4
Typ:
Type:
Solovjov D-30KP-2 o maximálním tahu 122,58 kN
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
810 km/h v ? m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
750 km/h v ? m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
? min do ? m
Operační dostup:
Service Ceiling:
10200 m
Dolet:
Range:
? km
Maximální dolet:
Maximum Range:
7500 km
Výzbroj:
Armament:
-
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Заблотский А.Н., Сальников А.И. 75 лет ТАНТК им. Г.М. Бериева.
ruslet.webnode.cz
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#546976Verze : 0
MOD
Iljušin/Berijev A-50 Mainstay


Iljušin/Berijev A-50 je letoun včasné výstrahy a uvědomování.


Vznikl jako nástupce letounu Tu-126 (do konce 80. let využívalo ruské letectvo více než 10 těchto strojů ), který byl již zastaralý, nevyhovoval novým podmínkám a nebyl schopen zabezpečit požadavky protivzdušné obrany. Proto byl zahájen vývoj nového letounu. Na bázi strategického dopravního letounu Il-76. Využití původně dopravního stroje se stalo u letounů tohoto určení pravidlem. Dopravní stroje totiž vyhovují podmínkám přestavby nejlépe. Do objemného trupu lze bez potíží umístit přístrojové vybavení a dlouhý dolet těchto dopravních letounů plně vyhovuje myšlence provozu létajících středisek včasného uvědomování.


Iljušin/Berijev A-50 měl vedle základního úkolu včasného uvědomování pro PVO plnit i řadu jiných úkolů a to jak pro armádu, tak i pro civilní sektor. Pro plnění těchto úkolů byl A-50 vybaven vedle svého hlavního senzoru ( radiolokátoru ) i řadou dalších systémů a zařízení.


Schopnosti letounu A-50 :


a) - radiolokační průzkum vzdušných cílů v přízemních až velkých výškách na vzdálenost až 500 km, jejich automatické sledování a navádění vlastních letounů na určené cíle


b) - průzkum a automatické sledování pozemních cílů na vzdálenost až 200 km a navádění vlastních letounů na tyto cíle


c) - průzkum a automatické sledování námořních cílů na vzdálenost až 350 km a navádění vlastních letounu na tyto cíle


d) - zpracovávání dat a navedení vlastních letounů na určené cíle. V režimu automatickém navádí současně až 30 stíhacích letounů a dalších minimálně 15 v režimu manuálním


e) - radioelektronický průzkum v kmitočtovém pásmu od 1 do 40 GHz; sběr těchto dat a jejich celková analýza; identifikace radioelektronických prostředků, signálů a druhů vysílání; zaměřování poloh těchto prostředků a záznam všech získaných parametrů


f) - celková analýza atmosféry - zjišťování jejího stavu a složení s cílem zjistit přítomnost a měřit koncentraci škodlivých látek a zamoření různými druhy škodlivých i otravných látek


g) - provádění optoelektronického a fotografického průzkumu Země ve viditelné i infračervené části spektra kamerami pro svislé i boční snímkování


h) - zjišťovat jaderné výbuchy - těchto schopností lze využít i pro zjišťování a analýzu havárií na civilních jaderných zařízeních jako jsou jaderné elektrárny, sklady jaderného paliva atd. Umožňuje též vyhodnocovat radiační situaci a úroveň zamořeníZdroje :
http://www.airwar.ru/enc/spy/il76sk.html
http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
http://www.airwar.ru/enc/spy/ai.html
ATM 10/2006,Praha, ISSN 1336-2003
ATM 7/1993, Praha, ISSN 1210-2849
ATM 9/2005, Praha, ISSN 1336-2003
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255523Verze : 0
Iljušin/Berijev A-50 Mainstay


Letoun A-50 plní většinu svých úkolů většinou ve větších výškách. Létá obvykle ve výškách okolo 10 000 m rychlostí 700 - 800 km/h a běžně provádí lety trvající 4 až 5 hodin. To je hranice vytrvalosti, kterou lze dosáhnout při hlídkování bez doplňování paliva za letu. Letoun A-50 je ale také vybaven zařízením pro doplňování pohonných hmot za letu. Při doplňování paliva z tankovacích letounů může letoun ve vzduchu působit nepřetržitě po dobu více než 20 hodin. Při takovýchto akcích se za letu střídají dvě kompletní směny ( což je pětičlenná letová osádka, patnáctičlenný tým specialistů operátorů, tři technici a velitel ). Letoun je také vybaven tzv. týlovým zabezpečením, určeným k odpočinku a občerstvení posádky. Ta má k dispozici kuchyň, jídelnu, lehátkový kout a sociální zařízení.


Základním průzkumným prostředkem LSŘU A-50 je víceúčelový třídimenzní impulzní dopplerovský radiolokátor blíže neupřesněného typu, který spolu s jinými systémy tvoří tzv. radiolokační komplex "Шмель". Pracuje v kmitočtovém pásmu od 2 do 4 GHz s minimálním impulzním výkonem 1 MW a proměnnými parametry radiolokačního signálu. V součinnosti s palubním počítačem je schopen rozpoznávat typy a identifikovat druhy zjištěných cílů. Samotná anténa radiolokátoru se nachází v diskovém krytu,. Ten má průměr 9 m, výšku 1,8 m a je umístěn na dvou nosnících na hřbetě trupu letounu. Při běžném provozu se anténa radiolokátoru otáčí rychlostí 6 otáček za minutu. V tzv. klidovém / pohotovostním režimu pak rychlostí 0,25 otáček za minutu. V horizontální rovině je snímání radiolokátoru mechanické a v rovině vertikální elektronické. Hlavní plošná fázovaná anténa radiolokátoru je sloučena s vedlejší anténou identifikačního zařízení. Součástí tohoto kompletu jsou také antény zabezpečující přenos dat vlastním naváděným letounům.


Vnitřní vybavení samotného bojového centra tvoří hlavní jednoúčelový počítač neupřesněného typu ( určený ke sběru, třídění a vyhodnocování dat zjištěných radiolokátorem ), vedlejší počítač určený ke zpracování dat z ostatních systémů, ovládací pulty operátorů a elektronické části některých podsystémů. Celkem 15 specialistů - operátorů na víceúčelových ovládacích pultech s velkoplošnými barevnými obrazovkami, pracuje s již počítačem připravenými daty. Informace lze zobrazovat v alfanumerickém nebo grafickém režimu. Důležitým prvkem z hlediska hlavního určení letounu je navigační systém. Ten u letounu A-50 využívá tří nezávislých a na různých principech pracujících podsystémů. Prvním je klasický rádiový, druhý je inerciální a třetí rádiový družicový. Hlavním prvkem pro spojité určování polohy letounu a cílů je družicový navigační systém Glonass. Celková přesnost určení polohy je garantována na 50 m.
Zdroje :
http://www.airwar.ru/enc/spy/il76sk.html
http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
http://www.airwar.ru/enc/spy/ai.html
ATM 10/2006,Praha, ISSN 1336-2003
ATM 7/1993, Praha, ISSN 1210-2849
ATM 9/2005, Praha, ISSN 1336-2003
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255524Verze : 0
Berijev provedl tuto rekonstrukci (zaměřil se především na sestavení avionické výstroje a návrhu radiolokátoru a vnitřního uspořádání), ale zároveň na ní spolupracovala i OKB Iljušin (především aerodynamické nástavby a nosná konstrukce radomu).
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#177935Verze : 0
Iljušin izd.976


Tento typ, zavedený do výzbroje v polovině 80.let pod zkratkou SKIP (samoljotnyj komandno-izmeritělnyj punkt) představovat jakýsi hybrid mezi Il-76 a A-50. Nejmarkantnějším rozlišovacím znakem je instalace rotující radarové antény a zároveň existence prosklené přední části trupu letounu.
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#231302Verze : 0
Základní TTD radiolokátoru letounu A-50 Mainstay


Kapacita (počet cílů): vyhledávání a identifikace do 1 000
automatické sledování až 200
automaticky naváděných letounů až 30
manuálně naváděných letounů až 15
Identifikace vzdušných cílů: ano
Družicový přenos informace za letu: ano
Přesnost navigace: na 50 m
Schopnost radiotechnického průzkumu: ano
Schopnost fotografického průzkumu: ano
Schopnost průzkumu a analýzy ovzduší: ano
Schopnost optoelektronického průzkumu: ano
Dosah radiolokátoru: vzdušné cíle ve středních a velkých výškách do 500 km
vzdušné cíle v přízemních a malých výškách do 250 km
vzdušné cíle s malou odrazovou plochou do 200 km
hladinové cíle do 350 km
pozemní pohyblivé cíle do 200 km
v pasivním režimu do 1 000 km
Pracovní kmitočet radiolokátoru: 2 až 4 GHz
Maximální impulzní výkon: min. 1MW
Otáčení antény: provozní - 6 otáček za minutu
pohotovostní - 0,25 otáčky za minutu
Kompletní obsluha / směna: 24 osob
5 členů letové osádky
15 operátorů - specialistů
3 technici
1 velitel
Běžná operační výška: 10 000 m
Hlídkovací rychlost: 700 - 800 km/h
Vytrvalost bez tankování za letu: 4 až 5 hodin ( 5 000 km )
Vytrvalost s tankováním za letu: 20 hodin +
Poznámky: V současné době je již k dispozici modernizovaná verze A-50M.Zdroje :
http://www.airwar.ru/enc/spy/il76sk.html
http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
http://www.airwar.ru/enc/spy/ai.html
ATM 10/2006,Praha, ISSN 1336-2003
ATM 7/1993, Praha, ISSN 1210-2849
ATM 9/2005, Praha, ISSN 1336-2003
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255526Verze : 0
Iljušin/Berijev A-50 Mainstay (obrázek)


Zdroj : http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] -


Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] -


Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] - Iljušin/Berijev A-50 Mainstay

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255528Verze : 0
...
Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] - (Berijev)

(Berijev)
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#83921Verze : 0
MOD
Iljušin/Berijev A-50 Mainstay (obrázek)


Zdroj : http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] - Iljušin/Berijev A-50 Mainstay

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255531Verze : 0
Iljušin/Berijev A-50 Mainstay (obrázek)


Zdroj : http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] - Iljušin/Berijev A-50 Mainstay

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255532Verze : 0
Iljušin/Berijev A-50 Mainstay (obrázek)


Zdroj : http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] - Iljušin/Berijev A-50 Mainstay

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255534Verze : 0
Iljušin/Berijev A-50 Mainstay (obrázek)


Zdroj : http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] - Iljušin/Berijev A-50 Mainstay

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255535Verze : 0
tweet #956014004354330625
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#591160Verze : 0
MOD
23.03.2018 bolo na satelitných záberoch ruskej vojenskej základne Chumajnim identifikované druhé lietadlo A-50.


tweet #978308359957905408
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#595977Verze : 2
MOD
A-50 nad Severní Hamau (North Hama), 10.04.2018
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#597305Verze : 0
MOD