Main Menu
User Menu

Hlavní zdravotnická správa [1950-1953]

Main Medical Directorate

     
Název:
Name:
Hlavní zdravotnická správa
Originální název:
Original Name:
Hlavní zdravotnická správa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1953
Nástupce:
Successor:
Zdravotnická správa
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.08.1950-01.01.1953 Hlavní týl
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-01.01.1953 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.08.1950-01.02.1952 Škvařil, Josef (Divisní generál)
01.02.1952-18.04.1952 Černý, František (Plukovník)
18.04.1952-01.01.1953 Černý, František (Brigádní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1950-01.01.1953 4. oddělení /materiální/
15.08.1950-01.12.1950 Vojenský zdravotní sklad 2
01.01.1951-01.01.1953 Ústřední vojenská nemocnice
15.08.1951-01.01.1953 Vojenská lékařská akademie

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-zdravotnicka-sprava-1950-1953-t239240#661278Verze : 0
MOD