Main Menu
User Menu

Zdravotnická správa [1953-1992]

Medical Directorate

     
Název:
Name:
Zdravotnická správa
Originální název:
Original Name:
Zdravotnická správa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1953
Předchůdce:
Predecessor:
Hlavní zdravotnická správa
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1953-31.12.1992 Hlavní týl
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-31.12.1992 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.01.1953-DD.09.1959 Černý, František (Brigádní generál)
DD.09.1959-05.11.1959 Praveček, Jozef (Plukovník)
05.11.1959-DD.07.1965 Praveček, Jozef (Generálmajor)
DD.07.1965-01.10.1966 Hemala, Miroslav (Plukovník)
01.10.1966-DD.12.1970 Hemala, Miroslav (Generálmajor)
DD.12.1970-01.05.1977 Kubík, Milan (Plukovník)
01.05.1977-DD.10.1979 Kubík, Milan (Generálmajor)
DD.10.1979-01.05.1980 Indra, Bohumil (Plukovník)
01.05.1980-06.02.1983 Indra, Bohumil (Generálmajor)
DD.11.1983-01.10.1984 Jiránek, Vlastimil (Plukovník)
01.10.1984-DD.10.1990 Jiránek, Vlastimil (Generálmajor)
DD.10.1990-31.12.1992 Suchomel, Milan (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1953-31.12.1992 Oddělení zdravotnického zásobování
01.01.1953-01.09.1958 Vojenská lékařská akademie
01.01.1953-31.12.1992 Ústřední vojenská nemocnice
01.09.1958-01.09.1988 Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav
01.10.1960-31.12.1992 Výzkumné a zkušební středisko 160
01.09.1961-01.09.1963 21. zdravotnický oddíl
01.09.1988-31.12.1992 Vojenská lékařská akademie

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Zdravotnicka-sprava-1953-1992-t183686#536426Verze : 1
MOD