Gibbs, Gerald Ernest

     
Příjmení:
Surname:
Gibbs Gibbs
Jméno:
Given Name:
Gerald Ernest Gerald Ernest
Jméno v originále:
Original Name:
Sir Gerald Ernest Gibbs
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
letecký maršál Air Marshal
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
rytíř knight
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.09.1896 South Norwood, Surrey /
03.09.1896 South Norwood, Surrey[/url] [url=/category/view/503620] /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.10.1992 Kingston nad Temží /
13.10.1992 Kingston upon Thames /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- vrchní velitel Indického letectva
- velitel RAF Kenya
- velitel 47. perutě RAF
- commander in Chief of Indian Air Force
- commander of RAF Kenya
- commander of No. 47 Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso 1. sv. v. s 10 sestřely [5 sražených do neřízeného pádu (sám), 3 zničené (sám) a 2 zajaté (1 sám, 1 sdílel)]
- 1 z 10 pilotů, který obdržel třikrát Vojenský kříž v 1. sv. v.
- v roce 1956 vydal autobiografii Příběh přeživšího (Survivor's Story)
- english flying ace of WW1 with 10 claims [5 driven out of control (solo), 3 destroyed (solo) and 2 captured (1 solo, 1 shared)]
- 1 of 10 pilots, who received Military Cross threetimes in WW1
- in 1956 published autobiography Survivor's Story
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
web.archive.org
www.theaerodrome.com
https://www.rafweb.org/Biographies/Gibbs_GE.htm
URL : https://www.valka.cz/Gibbs-Gerald-Ernest-t237333#656059 Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Gibbs Gibbs
Jméno:
Given Name:
Gerald Ernest Gerald Ernest
Jméno v originále:
Original Name:
Sir Gerald Ernest Gibbs
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kingston Grammar School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kingston Grammar School
Vojenské vzdělání:
Military Education:
09.05.1926-03.10.1927 RAF Staff College
09.05.1926-03.10.1927 RAF Staff College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.11.1915 poručík (dočas.)
01.01.1917 nadporučík (dočas.)
20.02.1918 kapitán (dočas.)
01.04.1918 nadporučík (dočas. kapt.)
01.05.1919 kapitán
01.01.1923 kapitán RAF
05.03.1930 major
01.07.1936 podplukovník
15.07.1941 letecký komodor (dočas.)
14.02.1942 plukovník
01.03.1944 letecký vicemaršál (výkonný)
01.03.1945 letecký komodor (válečná)
01.01.1946 letecký vicemaršál (dočas.)
01.01.1946 letecký komodor
01.07.1947 letecký vicemaršál
10.02.1951 letecký maršál (výkonný)
DD.MM.1954 letecký maršál
18.11.1915 2nd Lieutenant (temp.)
01.01.1917 Lieutenant (temp.)
20.02.1918 Captain (temp.)
01.04.1918 Lieutenant (temp. capt.)
01.05.1919 Captain
01.01.1923 Flight Lieutenant
05.03.1930 Squadron Leader
01.07.1936 Wing Commander
15.07.1941 Air Commodore (temp.)
14.02.1942 Group Captain
01.03.1944 Air Vice Marshal (acting)
01.03.1945 Air Commodore (war sub.)
01.01.1946 Air Vice Marshal (temp.)
01.01.1946 Air Commodore
01.07.1947 Air Vice Marshal
10.02.1951 Air Marshal (acting)
DD.MM.1954 Air Marshal
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.08.1914-18.11.1915 1/5 prapor, Východosurreyský pluk
18.11.1915-11.10.1916 7. prapor, Wiltshirský pluk
11.10.1916-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.1917-20.02.1918 17. peruť RFC (pilot)
20.02.1918-26.04.1918 17. peruť RFC/RAF (velitel letky)
26.04.1918-DD.06.1918 150. peruť RAF (velitel letky)
DD.06.1918-DD.MM.RRRR nemoc
14.11.1918-09.02.1919 29. peruť RAF (velitel letky)
09.02.1919-DD.MM.1919 29. peruť RAF (dočasný velitel)
DD.MM.1919-20.01.1920 70. peruť RAF (velitel letky)
20.01.1920-08.12.1921 RAF College, Cranwell (instruktor)
08.12.1921-14.10.1923 6. peruť RAF (Adjutant)
14.10.1923-01.12.1923 1. rota obrněných automobilů (důstojník)
01.12.1923-29.08.1924 2. rota obrněných automobilů (důstojník)
29.08.1924-DD.MM.1926 14. peruť RAF (velitel letky)
DD.MM.1926-09.05.1926 25. peruť RAF (velitel letky)
03.10.1927-19.12.1928 náčelník štábu RAF (osobní asistent)
19.12.1928-23.06.1930 RAF College, Cranwell (velitel letky)
23.06.1930-27.10.1934 štáb RAF - plánování, ředitelství operací a zpravodajství
27.10.1934-DD.MM.1935 47. peruť RAF (velitel)
DD.MM.1935-01.10.1936 RAF Kenya (velitel)
01.10.1936-DD.MM.1940 Staff Deputy Directorate of Equipment
DD.MM.1940-12.06.1940 Deputy Directorate of Equipment
12.06.1940-22.01.1942 velitelství 11. skupiny RAF (starší letecký štábní důstojník)
22.01.1942-23.12.1943 ředitel zámořských operací
23.12.1943-28.12.1943 velitelství taktické letecké armády (Burma) (starší letecký štábní důstojník)
28.12.1943-DD.12.1944 velitelství 3. taktické letecké armády (starší letecký štábní důstojník)
DD.12.1944-DD.MM.1945 Velitelství RAF v Barmě a Bengálsku (starší letecký štábní důstojník)
DD.MM.1945-12.08.1946 náčelník štábu u vrchního velitele Jihovýchodní Asie
12.08.1946-13.05.1948 velitelství transportního velitelství (starší letecký štábní důstojník)
13.05.1948-10.12.1951 zástupce RAF ve stálém vojenském výboru (NATO)
10.12.1951-DD.MM.1954 Indické letectvo (náčelník leteckého štábu a vrchní velitel)
DD.MM.1954-DD.MM.RRRR výslužba
DD.08.1914-18.11.1915 1/5 Battalion, East Surrey Regiment
18.11.1915-11.10.1916 7th Battalion, Wiltshire Regiment
11.10.1916-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.1917-20.02.1918 No. 17 Squadron RFC (pilot)
20.02.1918-26.04.1918 No. 17 Squadron RFC/RAF (flight commander)
26.04.1918-DD.06.1918 No. 150 Squadron RAF (flight commander)
DD.06.1918-DD.MM.RRRR sick
14.11.1918-09.02.1919 No. 29 Squadron RAF (flight commander)
09.02.1919-DD.MM.1919 No. 29 Squadron RAF (temporary commander)
DD.MM.1919-20.01.1920 No. 70 Squadron RAF (flight commander)
20.01.1920-08.12.1921 RAF College, Cranwell (instructor)
08.12.1921-14.10.1923 No. 6 Squadron RAF (Adjutant)
14.10.1923-01.12.1923 No. 1 Armoured Car Company (officer)
01.12.1923-29.08.1924 No. 2 Armoured Car Company (officer)
29.08.1924-DD.MM.1926 No. 14 Squadron RAF (flight commander)
DD.MM.1926-09.05.1926 No. 25 Squadron RAF (flight commander)
03.10.1927-19.12.1928 Chief of the Air Staff RAF (personnal assisten)
19.12.1928-23.06.1930 RAF College, Cranwell (flight commander)
23.06.1930-27.10.1934 Air Staff RAF - Plans, Directorate of Operations and Intelligence
27.10.1934-DD.MM.1935 No. 47 Squadron RAF (commander)
DD.MM.1935-01.10.1936 RAF Kenya (commander)
01.10.1936-DD.MM.1940 Staff Deputy Directorate of Equipment
DD.MM.1940-12.06.1940 Deputy Directorate of Equipment
12.06.1940-22.01.1942 HQ No. 11 Group RAF (Senior Air Staff Officer)
22.01.1942-23.12.1943 Director of Overseas Operations
23.12.1943-28.12.1943 HQ Tactical Air Force (Burma) (Senior Air Staff Officer)
28.12.1943-DD.12.1944 HQ 3rd Tactical Air Force (Senior Air Staff Officer)
DD.12.1944-DD.MM.1945 HQ RAF in Burma and Bengal (Senior Air Staff Officer)
DD.MM.1945-12.08.1946 Chief Air Staff Officer to Supreme Commander of South East Asia
12.08.1946-13.05.1948 HQ Transport Command (Senior Air Staff Officer)
13.05.1948-10.12.1951 RAF Representative on Military Standing Committee (NATO)
10.12.1951-DD.MM.1954 Indian Air Force (Chief of the Air Staff and Commander in Chief)
DD.MM.1954-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
web.archive.org
www.theaerodrome.com
https://www.rafweb.org/Biographies/Gibbs_GE.htm
URL : https://www.valka.cz/Gibbs-Gerald-Ernest-t237333#656095 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více